Sybilla Elisabeth de Berckelaer (20941)   kwartier

Vader:        onbekend de Berckelaer  (26756)

       
Geboren: circa 1698    
     

 

 

 

 

 

 

Huwelijk:   13 jul 1717   Aegidius Ignatius de Buggenoms (20940), Beegden  
 
   

Kinderen:

Zoon:  6 jun 1718 Christianus Godefridus de Buggenoms (20944), Beegden
    getuigen: Jacobus Arnoldus Baleroy en Digna Maria van Dijck
     
Dochter: 26 feb 1720 Anna Mechtildis de Buggenoms (20942), Beegden
    getuigen: Gerardus Joannes Berckelaer en Sybilla Mechtilda Berckelaer
     
Zoon:  10 sep 1721 Joannes Josephus de Buggenoms (1936), Beegden
    getuigen: Henricus Geurts en Anna Maria van Berckelaer
     
Dochter: 25 okt 1724 Christina Dorothea de Buggenoms (20945), Beegden
    getuigen: Arnoldus van der Waspen en Digna van Dijck
     
Zoon:  6 dec 1728 Franciscus Theodorus de Buggenoms (20952), Beegden
    getuigen: zijn tante Maria Joanna de Buggenoms [20953] en Severinus Loven [26671]
     

 

24 jan 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  GELDER - Volmacht
  Ten overstaan van A. Voeten, griffier van het Hof van Gelre, volmachtigt Gerardt Johan van Berckeler zijn zwager Piere Galliot, koopman te Ruremonde, tot de verkoop van zijn aandeel van een rente nader genoemd in de verkoopakte d.d. 14 februari 1735, afkomstig van wijlen zijn tante Anna Maria van Berckeler.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 31-31vs; eenvoudig afschrift op papier; zie 14-2-1735 voor overdracht.
   
8 feb 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen

ROERMOND / BEEGDEN - Volmacht
  E.J. de Buggenom en Sibilla Elisabeth van Berckeler, echtelieden, zich mede sterkmakend voor hun afwezige zwager en broer Wiro van Berckeler, als erfgenamen van wijlen Anna Maria van Berckeler, volmachtigen hun neef Peter Galliot tot de gerechtelijke overdracht van hun aandeel van een rente nader genoemd in de verkoopakte d.d. 14 februari 1735, afkomstig van wijlen hun tante Anna Maria van Berckeler.
  RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 31vs-32; opgemaakt 'binnen Rur[mun]de resp[ectiv]e ende Beeghden'.
  Ondertekend door E.J. de Buggenom; S.E. de Buggenom, mede namens haar broer Antonius Wyro van Berckeler; Elisabeth Sophia van Berckelaer; A.M. Bisschops, weduwe Franken; L.M. van Berckeler; C. Bisschops, weduwe van Hingen, namens haar nicht Anna Maria van Berckeler; F.G. Bammelroij in naam van diens vader ('in naeme van papa'); M.O. van Berckelaer genaamd Galliot. Zie 14-2-1735 voor overdracht.
   
14 feb 1735 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL - Overdracht obligatie
  Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Joannes Cruijsbergh, schepenen van Besel, oorkonden krachtens transfixbrief, dat Piere Galliot, burger en koopman te Ruremonde, krachtens volmacht aan hem gegeven op 24 januari en 8 februari 1735 door de erfgenamen van wijlen Anna Maria van Berckelaer, een rente groot 3½% van een obligatie uit 1650 gevestigd op de gemeente Besel groot 1.000 gulden oude Roermondse koers en afkomstig uit de nalatenschap van hun voornoemde tante, waarmee deze transfixbrief is getransfigeerd, heeft overgedragen aan de overste ('meijerse') en overige religieuzen van het klooster Godtsboomgaerdt binnen Ruremonde.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 30vs-31; zie 24-1-1735 en 8-2-1735 voor volmachten.
   

 

 

doopgetuige van haar nicht Maria Clara Josepha Capelle (20956) op 13 aug 1736 Beegden

doopgetuige van Maria Gertrudis Minnens [26690] op 20 aug 1738 Beegden

doopgetuige van Anna Maria Timmermans [26711] op 30 aug 1742 Beegden

 

Overleden: 4 jan 1758 Beegden

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug