Tilmanus van Asselt (20439)        Asselt kwartier

   
Geboren: circa 1575    
 

 

 

 

 

 

Huwelijk:                            Merie Rongen (20606)

 

Kinderen:

Dochter: circa 1604 Margaretha Thielen van Asselt (20440)
     
     
Zoon:  circa 1605 Jan Thielen van Asselt (20501)
     
     
Dochter: circa 1615 Catharina Thielen van Asselt (15857)
     
     

 

1590 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  4 Asselt, Tiel van tegen Geerlings, Areth in het jaar 1590
Datering: 1590
Gedaagde: Geerlings, Areth
Eiser: Asselt, Tiel van
   
1599 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  80 Geerlings, Arnold tegen Asselt, Tiel van in het jaar 1599
Datering: 1599
Gedaagde: Asselt, Tiel van
Eiser: Geerlings, Arnold
   
11 mei 1601 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  ROERMOND - Johan Scherpkens en Jelisken, echtelieden, verkopen de helft van het huis genaamd Den Gulden Appel op de Steenwech gelegen tussen Michiel in gen Es en Peter van Neer aan Tiel van Asselt en Merie Rongen, ook echtelieden.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 109vs.
Voor latere verkoop van de andere helft van dit huis aan dezelfde aankopers zie 18-1-1602.
   
18 jan 1602 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  ROERMOND - Philips van Beugel en zijn vrouw Marie Portiens verkopen de helft van het huis gewoonlijk genaamd Den Gulden Appel, op de Steinwech gelegen tussen Michael in gen Es en Peter van Neer, aan Tiel van Asselt en Merie, echtelieden.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 119vs.
Voor eerdere verkoop van de andere helft aan dezelfde aankopers zie 11-5-1601.
   
1608 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  002 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
208 Dulcken, Gootzen van tegen Asselt, Tiel van in het jaar 1608
Datering: 1608
Gedaagde: Asselt, Tiel van
Eiser: Dulcken, Gootzen van
   

 

 

Huwelijk:                            Peterken (20646)

 

15 jan 1618 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL-BUSSEREIND - Erfruil en verpanding land.
Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Peter up den Crutzbergh en Heinrich Engels, schepenen, vindt een erfruil plaats tussen Thiel van Asselt met toestemming van zijn vrouw Peterken enerzijds en Peter up den Bungert en diens vrouw Thrincken anderzijds, als volgt. Thiel draagt ongeveer ½ morgen erf aan de Busserstraet gelegen met beide lange zijden tussen Thiel voornoemd en met een korte zijde grenzend aan het nabuurpad, over aan Peter. Hiertegen draagt Peter met toestemming van zijn vrouw Thrincken ½ morgen land tussen voornoemd perceel en de boomgaard van Thiel en andere eigenaren gelegen, met de korte zijden grenzend aan voornoemd voetpad en de kinderen van jonker Holthausen, over aan Thiel van Asselt en Peterken. - Daarnaast bekennen Thiel van Asselt en Peterken, echtelieden, dat zij een bedrag van 100 daalders Roermonds hebben opgenomen van Peter up den Bungartt en Thrincken, echtelieden, met als onderpand ongeveer 1 morgen akkerland met beide lange zijden tussen Thiel voornoemd gelegen en met de korte zijden grenzend aan jonker Holthausen en voornoemd nabuurpad, welk onderpand de pandhouders in onberekend gebruik zullen behouden gedurende een periode van zes jaar, te verlengen met telkens zes jaar tot de aflossing toe.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 46vs-49.
   
1619 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  521 Schenk, Christoffel -van Nydeggen tegen Asselt, Tiel van en Beckers, Peter in het jaar 1619
Datering: 1619
Gedaagde: Asselt, Tiel van en Beckers, Peter
Eiser: Schenk, Christoffel -van Nydeggen
   

 

 

 

Overleden: voor aug 1623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug