Elisabeth van Wessem (180)        Wessem kwartier

Vader:       Petrus van Wessem (15856)

Moeder:    Catharina Thielen (15857) 

     
Doop:  26 apr 1651 Roermond  
akte kaart
getuigen: Henricus van Neer en Agnes van Susteren

 

 

Huwelijk:                            Leonardus Baenen (161)

Kinderen:

Dochter:  13 jan 1671 Anna Elisabeth Baenen (322); Roermond 
    getuigen: Henricus Oetman, door licentiaat Joannes Pouijn en haar aangetrouwd tante Maria Creyaerts (15970)
     
Zoon:  18 jun 1673   Jacobus Tilmannus Baenen (11327); Roermond 
    getuigen Jacobus Merlo, licentaat en Anna Catharina Raps (15954)
     
Zoon:  22 jul 1674 Tilman Theodoor Baenen (376); Roermond 
    getuigen Albert Janssen en zijn tante Agnes van Wessem (15966)
   
Zoon:  12 jan 1676  Antonius Bernardus Baenen (379); Roermond
    getuigen zijn grootvader Petrus van Wessem (15856), consul en zijn tante Maria Baenen (12299)
     
Zoon:  30 okt 1678 Joannes Tilman Baenen (380); Roermond
    getuigen: eerwaarde Leonardus Wanssum en Maria Truytwijn (20446)
   
Zoon:  circa 1680 Adam Franciscus Baenen (19393); Roermond 
     
     
Zoon:  2 mrt 1681 Theodorus Ignatius Baenen (392); Roermond 
    getuige Urbanus Baenen
     
Zoon:  circa 1685 Joannes Josephus Baenen (12294); Roermond 
     
     

     

   
2 sep 1684 SWALMEN - Overdracht bemd. 
  Ten overstaan van scholtis, Jan Smiets en Thijs Caelen, schepenen, draagt procureur Arnoldus van  Langenacker als gevolmachtigde van Peeter Reinier van Lin ongeveer ½ morgen bemd in de Mont?  Baent gelegen voor een bedrag van 40 rijksdaalder over aan Lindert Baenen, schepen van de stad  Ruremunde, en Elisabet van Wessem, echtelieden, kosten van overdracht ten laste van de aankopers,  godshelder 1 schilling. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 99-99vs; de datum van de akte is  gewijzigd van 1 in 2.
   

 

 

doopgetuige op 22 nov 1685 van haar neef Joannes Adamus Poell (12598) te Roermond 

doopgetuige van Gerardus Franciscus Slotmaeckers (20619) op 11 apr 1689 Roermond 

 

   
[7 dec 1669] ROERMOND
 

 

2 jul 1689

- Ten overstaan van jonker Zoutelande en Van Baerll verklaren Johan Dencken en Bernardt  Huijster, resp. raadsverwant en gasthuismeester, als voogden van wijlen peyborgemeester Adam  Baenen en Emilia van Mulbracht, dat zij volgens afrekening met Lenart Baenen, voogd te Vierssen,  een bedrag van 993 gulden 10 stuiver Roermonds, tegen een jaarlijkse rente van 49 gulden 13½  stuiver jaarlijks te betalen op 2 juli, verschuldigd zijn aan Lenart voornoemd.  Met volmacht van 22 november 1669 stellen zij al onderpand een huis in de Schoonmaeckerstraete  tussen Paulus Scheuffens en de kinderen en erfgenamen van wijlen Antonius Cruijsancker.  GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel VII, fol. 250-250vs. 
Met aantekening in de marge dat deze schuld op 2-7-1689 in presentie van ritsborgemeester  Woestingh en schepen Bongarts is afgelost door schepen Baenen en diens echtgenote Elisabeth van  Wessem.
   
12 aug 1698  SWALMEN - Overdracht landerijen
  Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Areth Meuter, schepenen van de  heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt Leonard Baenen, schepen te Ruremunde, met toestemming van  zijn vrouw en mede als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de borgemeester Oodtman, 
-   6 morgen 111 roede land en 50 roede 'latbroeck' comparant persoonlijk competerend; 
-   en 12 morgen 15 roede land alsmede 100 roede latbroeck toebehorend aan zijn pupillen,  alles gelegen tussen de Meulenwegh en Dries den Loomulder, met de korte zijden grenzend aan het  Kerckenbroeck en de Veewegh, belast met 1 malder rogge aan de armen, 1 malder aan de kapelanie, 5  vat 1 kop rogge aan de kosterie, 3 kannen olie en 1 kan wijn aan de kerk, voor een niet genoemd  bedrag over aan Gerardus Dolmans, pastoor aldaar. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 219-219s.
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

4368
Godfried (Gadert) van Wessem [15862]
circa 1510 - 3 dec 1557
4370

4372

4374

4376

4378

4380

4382

x
4369
onbekend Vogels [15863]
circa 1484 -
4371

4373

4375

4377

4379

4381

4383

               
2184
Henricus van Wessem [15860]
29 jun 1539 - 3 feb 1602
2185
Maria Hoeck [15861]
circa 1542 - 5 dec 1601
2186
van der Smitsen [20516]
circa 1557 -
2187

2188

2189

2190

2191

x 1562
1092
Frans Henricus van Wessem [15858]
circa 1574 -
1093
Isabella (Beelken) van der Smitsen [15859]
circa 1574 -
1094
Tilmanus van Asselt [20439]
circa 1575 - voor aug 1623
1095
Merie Rongen [20606]
circa 1575 -
x 1593
x
546
Petrus van Wessem [15856]
29 feb 1604 - 5 dec 1686
547
Catharina Thielen van Asselt [15857]
circa 1615 -
x 30 apr 1636
273
Elisabeth van Wessem [180]
26 apr 1651 -