Joannes Martinus Bosman  (16024)          kwartier

Vader:     Bosman (12599)

 

     
Geboren:   circa 1670    
  kaart

 

 

 

 

Huwelijk: 28 nov 1691 Joanna Margaretha Cloots (16025), Roermond 
  akte
  getuigen: Franciscus Grauwels en Joannes Josephus Wagenaar     

Kinderen:

Dochter: 23 okt 1693 Catharina Bosman (16026), Roermond 
    getuigen: Lambertus Frenjau, loco Theodorus Wijers (20630) en Joanna Wolters
     
Dochter: circa 1695 Maria Anna Catharina Bosman (12296)
     
     
Dochter: 22 jan 1697 Catharina Agnes Bosman (16027), Roermond
    getuigen: Gerardus Bosman, loco Theodorus Wijers (20630) en Catharina de Pret, loco Getrudis Maria Clots
     

     

17 feb 1708 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  ALDENHOVE De raden van het Hof van Gelder in het Overkwartier verklaren dat de secretaris Hendricus Wijhers en de vicarius Bernardus Wijhers, mede namens hun meerderjarige afwezige zus Maria Wijhers, en de licentiaten Peter van Lom en Johan Martin Bosman, als voogden van de minderjarige zoon Balthasar Wijhers en de minderjarige dochter Isabella Wijhers, allen kinderen en erfgenamen van wijlen de lieutenant drossard Baltasar Wijhers en Clara van Lom, ten overstaan van Johan Gerard Cox, raad ordinaris van het Hof van Gelder en plaatsvervangend stadhouder van lenen en Francois Gaspar van Hemselrode en Johan Baltasar van Wevelinckhoven, leenmannen en raden ordinaris, krachtens toestemming van dat Hof verleend op 11 februari, hun 2/3 deel van het leengoed genaamd de Laeten van Aldenhoven, gelegen in de voogdij van Gelre, bestaande uit erfpachten van 41 malder 2 vat 3½ spint rogge en 54 malder 1 spint haver volgens pachtmaat van de voogdij, alsmede de bijbehorende cijns- en lijfgewinsboeken hebben over- en opgedragen aan voornoemde stadhouder van lenen, die vervolgens op verzoek van deze erfgenamen Bernardina Francisca van Rijswijck en haar hulder (en echtgenoot) jonker Philip Dirix heeft beleend met dit bijzonder dubbel kluppelleen, met 4 goudguldens te verheergewaden, ditmaal met dubbel heergewaad en dubbele heerlijke rechten van overdracht en belening.
GA Roermond, Roermondse familiearchieven Dirix V3, inv.nr. 1.
Het origineel charter, ondertekend door Wagener, geeft als voluit geschreven datum 17-2-1608. Dit kan niet juist zijn, vandaar de hierboven voorgestelde datering. Zie 17-3-1713.

   

 

 

doopgetuige van zijn nicht Maria Anna Catharina Ditjens (15727) op 11 sep 1710 te Geldern

 

 

              
Overleden:   voor dec 1733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug