Adam Franciscus Baenen (12300)          kwartier

   
Geboren: circa 1620      
 

 

 
Huwelijk:                               Anna van Gangelt (12302)

 

Kinderen:

Zoon:  3 nov 1641 Leonardus Baenen (161), Roermond  
    getuigen: Henricus Baenen, loco Leonardus Schrerers en Margareta Grouwels
     
Dochter: 13 apr 1646 Aldegunda Baenen (12594), Roermond  
    getuigen: Joannes Baenen, loco Matthias Flodrop en Elizabeth Bosch, loco Maria Wolters
     
Dochter: 20 jan 1648 Barbara Baenen (12595), Roermond  
    getuigen: Arnoldus Febis en Catharina Essisch
     
Dochter: 17 aug 1650 Aldegondis Baenen (12596), Roermond  
    getuigen: Joannes van Lierop, loco Petrus Jansen en haar tante Elizabetha van Gangheldt (20500)
     
Zoon: 16 mrt 1652 Joannes Baenen (12597), Roermond  
    getuigen: Henricus van Dalen en Anna Borckelmans
     

 

1651 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  899 Baenen, Adam tegen Schoncken, weduwe in het jaar 1651
Datering: 1651
Gedaagde: Schoncken, weduwe
Eiser: Baenen, Adam

   

 

burgemeester van Roermond

 

Huwelijk:   15 apr 1655 Emilia van Bracht (12301), Roermond 
  akte

Kinderen:

Zoon:  8 jul 1656 Godefridus Baenen (12590), Roermond  
    getuigen: Gerardus van Bracht en Elisabeth Witmans
     
Dochter: 23 sep 1658 Maria Baenen (12299), Roermond  
    getuigen: Gerardus Wansum en Mechtildis Smits
     
Zoon:  6 jul 1661 Godefridus Baenen (12591), Roermond  
    getuigen: Antonius Cruysancker en Odilia Kempen
     
Dochter: 21 feb 1663 Barbara Baenen (12592), Roermond  
    getuigen: Urbanus Urbanu, loco Bernardus Heijster en Maria Berchmans
     
Zoon:  4 jun 1665 Henricus Baenen (12593), Roermond  
    getuigen: Matthias Baenen, loco Nicolaus Cox.. en Joanna Gruijters, loco Odilia Kempers
     

 

schepen in 1659 Swalmen 

 

9 nov 1662 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  SWALMEN - Overdracht van een obligatie d.d. 18 april 1656, groot 500 rijksdaalder ten behoeve van Hendrick Boeckers en ten laste van de gemeente Swalmen, aan Adam Baenen en Emilia van Pracht. RHCL Maastricht, Schepenbank Swalmen en Asselt, inv.nr. 247; afschrift. 
   

 


doopgetuige van Anna Maria Charles (16029) op 8 mrt 1663 Roermond

 

1664 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  1092 Baenen, Adam tegen Poelmans, Emerentia, erfgename in het jaar 1664
Gedaagde: Poelmans, Emerentia, erfgename
Eiser: Baenen, Adam
   

 


Overleden: voor nov 1667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1648

   
12 nov 1667 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  ROERMOND - Overdracht huisplaats Steegstraat.
Ten overstaan van Pollart en Maroen dragen raadsverwant Johan Dencken, Bernart Huijster, gasthuismeester, en Peter van Tits, als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Adam Baenen en Emilia van Bracht, volgens decreet van 11 november 1667, een huisplaats met moeshof en toebehoren in de Stege te Roermond gelegen tussen de weduwe en kinderen van wijlen Derick Creyarts en kuiper Gerardt Colen, belast met ½ goudgulden aan de viskeuken van het Munsterklooster, over aan de voogden van voornoemde weduwe en kinderen, alles volgens koopakte van 7 november 1667.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel VII, fol. 209vs.
Als voogd wordt o.a. genoemd Gerard Bordels.
   
7 dec 1669 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  ROERMOND - Ten overstaan van jonker Zoutelande en Van Baerll verklaren Johan Dencken en Bernardt  Huijster, resp. raadsverwant en gasthuismeester, als voogden van wijlen peyborgemeester Adam  Baenen en Emilia van Mulbracht, dat zij volgens afrekening met Lenart Baenen, voogd te Vierssen,  een bedrag van 993 gulden 10 stuiver Roermonds, tegen een jaarlijkse rente van 49 gulden 13½  stuiver jaarlijks te betalen op 2 juli, verschuldigd zijn aan Lenart voornoemd.  Met volmacht van 22 november 1669 stellen zij al onderpand een huis in de Schoonmaeckerstraete  tussen Paulus Scheuffens en de kinderen en erfgenamen van wijlen Antonius Cruijsancker.  GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel VII, fol. 250-250vs. 
Met aantekening in de marge dat deze schuld op 2-7-1689 in presentie van ritsborgemeester  Woestingh en schepen Bongarts is afgelost door schepen  Baenen en diens echtgenote Elisabeth van Wessem.
   
1680 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  002 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
1503 Baenen, Adam, erfgenamen tegen Poelmans, Emerentia, erfgen. in het jaar 1680
Datering: 1680
Gedaagde: Poelmans, Emerentia, erfgen.
Eiser: Baenen, Adam, erfgenamen
   
1680 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  1529 Poelmans, Emerentia, erfgen. tegen Eynatten, Frans Winand van; Baenen, Adam, erfgenamen in het jaar 1680
Datering: 1680
Gedaagde: Eynatten, Frans Winand van; Baenen, Adam, erfgenamen
Eiser: Poelmans, Emerentia, erfgen.
   
7 feb 1681 uit: 14.D051 Klooster Mariagarde der Reguliere Kanunnikessen van Sint Augustinus te Roermond
  61 Akte van cessie voor scholtis en schepenen van Roermond van een 11 akte van schuldbekentenis, groot 2000 gulden, ten laste van de stad, door de voogden der kinderen van Adam Baenen en Emelia van Mulbracht aan het klooster, bij wijze van bruidsschat van Barbara Baenen, met retroactum 1644, 1681 februari 7
   

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug