Walburch (Burchtken) Jan Laureijssen (965)          kwartier

Vader:      Jan Laureijssen Diercxssen (966)

Moeder:   Kathalijn Robben (19090)  

   
Geboren: circa 1580 Loon op Zand    
 
loon op zand

 

 

 

 

Huwelijk:                               Floris Caerl Huijberts (4069)


 
Zoon:               circa 1600    Huijbert Florissen de Pruijser (4077)

Zoon:               circa 1605     Floris Floris Caerlen (4067)
 
 
 


 
Huwelijk:                               Bartholomeus Arnoldus Jansen (415)


 
Dochter:       circa 1609       Catharina Bartholomeus (967)

Zoon:            17 okt 1610      Arnoldus Bartholomus (49); Vaert, Loon op Zand  
                                                getuigen: Elisabeta Carolus (2015) en Petrus Michaelis (2014)

 

6 okt 1609 Loon op Zand
  Folio 50   Beslechting van een geschil tussen enerzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt Joostn, Aerdt Geritssen en Robbrecht Gerittsen, voor zichzelf als voor de kinderen van wijlen Lijnken, vrouw van Jan Lauwen, als erfgenamen van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Mari Meeussen, vierde vrouw en wed.v. genoemde Jasper Robben, geassisteerd met schout Dirck Claessen Buenen. 6-10-1609
Folio 51  Beslechting van een geschil tussen enerzijds Thonis Thonissen, als erfgenaam van zijn grootmoeder Goelken, derde vrouw van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt en Robbrecht Geritssen, Aerdt Joosten en de kinderen van wijlen Lijnken, in leven vrouw van Jan Lauwen, allen erfgenamen van Jasper Robben. Thonis Thonissen wordt geassisteerd door zijn schoonvader Corst Thonissen en zijn voormalige voogden Jan Thijssen en Ariaen Jan Ariaens. 16-10-1609
Folio 51v   Aerdt Geritssen (3/4) en Robbrecht Geritssen (1/4) bekennen schuldig te zijn aan hun tantes Ariaenken en Anneken Robben een bedrag van 101 gld. 1 st. 2 ot. terzake van een transport van goederen, voorheen eigendom van Jasper Robben. Uit de aantekening in de marge blijkt dat twee van de zes termijnen van deze schuld op 24-5-1611 betaald zijn. 17-10-1609
Folio 66v   Arijaen Jan Laureijssen, Robbert Jan Laureijssen, Korstiaen Jan Laureijssen, Meeus Aertssen, geh.m. Walburch Jan Laureijssen, en Arijaen Lammert Meeussen, geh.m. Anneken Jan Laureijssen, allen kinderen van Jan Laureijssen en wijlen Kathalijn Robberts, transporteren hun deel in goederen aan Robbert Geraertssen. De goederen zijn aangekomen bij erfenis van hun oom Jasper Robben. 4-10-1609

   
   
29 jul 1613 Loon op Zand
  Folio 115v    Burchtken Jan Lauris, wed.v. Floris Kaerlen en daarna wed.v. Meeus Aertssen, geassisteerd met haar vader Jan Lauris, met haar schoonmoeder Marijken, wed.v. Aerdt Jan Meeussen, en met Aerdt Kaerlen en Ariaen Janssen Lauwen als voogden van Huijbert en Floerken, kinderen bij Floris Kaerle, sluiten een overeenkomst met Robbrecht Janssen Lauwen en Jan Claessen als voogden van Lijntken en Aertken, kinderen van voornoemde Burchtken bij Meeus Aertssen. 29-7-1613
   

 
 

 

Ondertrouw:  4 mei 1614 Loon op Zand
Huwelijk:      23 mei 1614 Adriaen Anthonis Zegers (4738)
  akte

Dochter:        circa 1622      Maijken Adriaens Anthonis Segers (3404), Loon op Zand

 

 

1 nov 1626 Loon op Zand
  Folio 83v
Adriaen en Corstiaen, zonen van Jan Laureijs Diercxssen, Burchtken Janssen, Willem Floren, geh.m. Anneken Jan Laureijs, en Lambert Robbert Jan Laureijs, ook voor zijn broer Hendrick en zuster Lijntken, sluiten een overeenkomst met Erken Wouter Claessen de Bondt, laatst wed.v. Jan Laureijs Diercxssen, en Jan Willem Robben en zijn zuster Maijken. 1-11-1626

   
16 dec 1626 Regionaal Archief Loon op Zand
  Folio 92v   Adriaen, zoon van Jan Lauwen en Catharina Robben, maakt een boedelscheiding met 1) Willem Adriaen Willemssen, als gelastigde van Corstiaen, zoon van voornoemd echtpaar, 2) Willem Floren, geh.m. Anneken, dochter van voornoemd echtpaar, en 3) Burchtken, dochter van genoemd echtpaar. 16-12-1626
Folio 95v   Willem Adriaen Willemssen, als gelastigde van Corstiaen Jan Laureijs Diercxssen, transporteert goederen aan Adriaen Jan Lauwen. 16-12-1626

   
24 okt 1629 Loon op Zand
  Folio 107   Zeger Goijaerts en Geerardt Cornelis Adriaens als voogden van de onmondige dochter wijlen Cornelis Thonis Zegers verklaren dat de koper van goederen van genoemde dochter niet aansprakelijk is voor de schuldbekentenis van 106 gulden die Cornelis Thonis Zegers en zijn broer Adriaen Thonis Zegers op 23-5-1620 ten behoeve van wijlen Peeter Peeter Joosten hebben afgelegd. 24-10-1629
Folio 107   Adriaentken, wed.v. Peeter Peter Joosten, verklaart dat zij Dierck Michielssen niet zal aanspreken op een schuldbekentenis van 106 gulden ten name van Cornelis Thonis Zegers en Adriaen Thonis Zegers. 24-10-1629
Folio 107v   Zeger Goijaerts en Geerardt Cornelis Adriaens als voogden van de onmondige dochter wijlen Cornelis Thonis Zegers verklaren dat zij de schuldbekentenis van 106 gulden die Cornelis Thonis Zegers en zijn broer Adriaen Thonis Zegers op 23-5-1620 ten behoeve van wijlen Peeter Peeter Joosten hebben afgelegd, alleen zullen betalen. Bourchtken dochter wijlen Jan Lauwen, wed.v. Adriaen Thonis Zegers, zal hiervoor niet aansprakelijk zijn. 24-10-1629
Folio 107v   Burchtken wed.v. Adriaen Thonis Zegers verklaart dat zij Dierck Michielssen niet zal aanspreken op een schuldbekentenis van 106 gulden ten name van Cornelis Thonis Zegers en Adriaen Thonis Zegers. 24-10-1629
Folio 108   Burchtken wed.v. Adriaen Thonis Zegers verklaart een schuldbekentenis van 80 gulden en een van 50 gulden alleen te betalen. 24-10-1629

   

 

 

 

Ondertrouw: 19 juni 1634 Loon op Zand
Huwelijk:       13 juli 1634 Dingeman Jan Joosten (4740)
  akte

 
  

8 nov 1640 Loon op Zand
  Folio 129 Dingeman Jan Joosten, gehuwd met Walburch Jans, weduwe van Adriaen Thonis Zegers, doet afstand van tocht op goederen ten behoeve van Peter Geldens en Huijbert Floren, als voogden over Maijken, onmondige dochter van Adriaen Thonis Zegerssen. 8-11-1640
Folio 129v Peter Geldens en Huijbert Floren, als voogden over Maijken (18 jaar), onmondige dochter van Adriaen Thonis Zegers en Walburch Jans, transporteren goederen aan Niclaes Adriaen Janssen Roosenbrant. 8-11-1640
Folio 128v Niclaes Adriaen Janssen Roosenbrant bekent schuldig te zijn aan Peter Geldens en Huijbert Floren, als voogden over Maijken.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-2-1645 bij Cornelis Corsten, gehuwd met Maijken Adriaen Thonis, ingelost is. 8-11-1640
   
27 mei 1642 Loon op Zand
  Lijst van personen die voor de schepenbank van Loon op Zand een testament hebben opgemaakt.
Joosten, Dingeman Jan, weduwnaar van Elizabeth Jan Aertssen
partner: Laureijssen, Walburch Jan, laatst weduwe van Adriaen Thonis Zegerssen
datum: 1642-05-27
pagina: 24
inv.nr. 70 
  Folio 24 Dingeman Jan Joosten, weduwnaar van Elizabeth Jan Aertssen, en Walburch Jan Laureijssen, weduwe van Adriaen Thonis Zegerssen, maken een testament. Erfgenamen van de testateur zijn voor de ene helft: Joost en Elias, zonen van Adriaen Peter Huijben, de kinderen van hun broers Jan en Michiel, de kinderen en kleinkinderen van hun zuster Geeridtken; en voor de andere helft: de voor en nakinderen van zijn oom Jan Hendricx Verduijn (1/3), Peter, zoon van Dierck de Duijster en zijn nicht Heijltken Peter Hendricx Verduijn (2/3) en Wouterijntken Peters, dochter van Heijltken Dierck Thonis. Erfgenamen van de testatrice zijn haar voor en nakinderen. 27-5-1642
   
 
   
1650 Aanslag of setting over huizen, grond en tienden in te Loon op Zand
  KAATSHEUVEL EN DE MOER
Walburch, dochter van Jan Lauwen
haar stede met land, groot 5 lps. 3 rdn. 6 gld. 10 st.
   
10 jan 1652 Loon op Zand
  Folio 8v Adriaen Cornelis Driessen, gehuwd met Lijntken Meeus Aertssen, transporteert goederen aan Dingeman Jan Joosten en Walborch Jan Lauwen, dochter van de huidige echtge van genoemde Dingeman. 10-1-1652
   
1654 Sethboek over de landerijen der heerlicheijt van Venloon
  VAERT
Burchtken Jan Lauwen - land
11 stuivers en 3 penningen
   

 
 

 
 

overleden voor 1662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1648

 

   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen Loon op Zand
  VAERTE
de kinderen van Walburch Jan Lauwen
- een stede met hof en land, groot 5 lps. 3 rdn, aanslag: 2 gld. 17,5 st.

   
 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

16400

16402

16404

16406

16408
Jan Janssen de Pruijser (20031)
circa 1420 - voor mrt 1512
16410

16412
Willem van Haestrecht (19351)
circa 1450 - voor jul 1531
16414

16401

16403

16405

16407

16409

16411

16413

16415

               
8200
Dirck Joosten van Weert (15124)
circa 1480 - voor apr 1538
8201

8202
Willem (15140)
circa 1500 -
8203

8204
Gerrit Janssen de Pruijser (19144)
1464 - voor mei 1537
8205
Adriana (19145)
circa 1480 - voor nov 1543
8206
Zeeger Willemssen van Haestrecht (19340)
circa 1480 - voor mei 1554
8207
Elisabeth (19341)
circa 1490 - voor 1573
x
x
4100
Laureijs Diercxssen van Weert (15123)
circa 1510 -
4101
Aleijten Willems (15139)
circa 1530 -
4102
Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser (4592)
1504 -
4103
Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht (19091)
circa 1515 -
x
x
2050
Jan Laureijssen Diercxssen (966)
circa 1550 - voor nov 1626
2051
Kathalijn Robben (19090)
circa 1550 - voor okt 1609
x
1025
Walburch (Burchtken) Jan Laureijssen (965)
circa 1580 - voor 1662