Petrus (Peeter) Janssen van Boxtel (947)        Boxtel kwartier

   
Geboren: ca 1632      
 

    loon op zand 

 

 

 

Huwelijk:                            Wouterken Adriaens Thomassen de Genser (948)

 

Kinderen:

Dochter:     25 sep 1654   Joanna Petrus van Boxtel (753), Loon op Zand
                                             getuigen: Thomasken Adriaen Peter Maes (2228) (matrina Thoma Huberti Verhagen)

Dochter:     23 sep 1656   Pieternella Petrus van Boxtel (1585), Loon op Zand
                                             geen getuigen

Dochter:     24 apr 1659   Margareta Petrus van Boxtel (13563), Loon op Zand
                                             getuige: Joanna Luch??

Zoon:          12 feb 1662    Adrianus Petrus van Boxtel (13564), Loon op Zand
                                             getuigen: Thomasken Adriaen Peter Maes (2228) ( matrina Thoma Hubertus
)

Dochter:     24 mei 1663   Angela Petrus van Boxtel (48), Loon op Zand
                                             getuigen: Thomas Adriaen Thomassen de Genser (1984)
                                             
en Huijbert Joosten Verhaegen (2227)

Zoon:          25 mrt 1674   Joannes Petrus van Boxtel (762), Loon op Zand
                                             getuige: Joanna Petrus van Boxtel
(753)

 


1664 Loon op Zand
  Lijst van het zoutgeld :  Soutgelt ende cleijne specien des dorps van Venloon
Vaerte; Peeter Janssen van Boxtel: 32 st.

   
5 dec 1678  Loon op Zand
  Folio 56  Cornelis Joost Aert Joosten bekent schuldig te zijn aan Peeter Janssen van Boxtel als voogd over de minderjarige weeskinderen van Thomas Adriaenssen de Genser een bedrag van 50 gulden.  5-12-1678.
   
5 feb 1682  Loon op Zand
  Folio 140    Cornelis Cornelis van der Wie bekent schuldig te zijn aan de voogden van de kinderen van Peeter Janssen van Bocxtel, die in leven voogd is geweest over de kinderen van Tomas Adr. de Genser, een bedrag van 100 gulden.    5-2-1682.
   
22 dec 1685 Loon op Zand
  Folio 27v  1. Hendrick (tevens als gelastigde van Jan de Jongh, gehuwd met Jenneken), 2. Leendert  Wouterse van der Poel (als gelastigde van Adriaentje), 3. Ariaen Huijberts Verhagen en Cornelis  Hendricx de Weer (als voogden over de vier kinderen van Thomas), 4. Meeus Aertse van de Vaert  (gehuwd met Jenneken Prs. van Boxtel, dochter van Wouterken, en tevens met Gijsbert Joost  Gijsberts voogd over de resterende vijf kinderen van Peeter van Boxtel), allen kinderen van  Ariaen Thomas de Genser, transporteren goederen aan Willem Adam Decker.  22-12-1685.
   
23 feb 1686 Loon op Zand
  Folio 35   (1) Meeus Aertssen van der Vaert, gehuwd met Jenneken, dochter van Peeter Janssen van  Bocxtel en Wouterken Adriaenssen de Genser, (2) Cornelis Lamberts, als gemachtigde van Steven  Borger, hoedenmakersknecht te Leeuwarden, gehuwd met Pieternella Peeter Janssen van Bocxtel, (3)  genoemde Meeus als voogd over de drie onmondige kinderen van genoemde Peeter en Wouterken,  transporteren goederen aan Peeter Janssen Vermeer.
Folio 35v    Peeter Janssen  Vermeer bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Peeter Janssen van Bocxtel een bedrag van 274  gulden terzake een transport op heden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op  18-2-1690 ingelost is.   
Folio 35v    (1) Meeus Aertssen van der Vaert, gehuwd met  Jenneken, dochter van Peeter Janssen van Bocxtel en Wouterken Adriaenssen de Genser, (2) Cornelis  Lamberts, als gemachtigde van Steven Borger, hoedenmakersknecht te Leeuwarden, gehuwd met  Pieternella Peeter Janssen van Bocxtel, (3) genoemde Meeus als voogd over de drie onmondige  kinderen van genoemde Peeter en Wouterken, transporteren goederen aan Gijsbert Joost Gijsberts.
Folio 36     Ghijsbert Joost Ghijsberts bekent schuldig te zijn aan de kinderen van  Peeter Janssen van Bocxtel een bedra van 48 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op  heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-2-1687 ingelost is.   23-02-1686.

   
6 mrt 1688 Loon op Zand
  Folio 39v   (1) Hendrick Adriaen Thomassen de Genser, tevens voor Jan de Jongh gehuwd met Jenneken  Adriaensse de Genser, (2) Lenaert Wouters van de Poel voor Adriaentie Adriaen Thomas de Genser,  (3) Cornelis Hendrickx de Weert en Adriaen Huijbert Verhagen als voogden over de onmondige  kinderen van Thomas Adriaenssen de Genser, (4) Meeus Aertssen als man van Jenneken, dochter van  Peeter Janssen van Bocxtel en Wouterken Adriaen Thomas de Genser, tevens als voogd met Ghijsbert  Joosten over de onmondige kinderen van Peeter en Wouterken, maken een boedelscheiding.06-03-1688.

   
2 apr 1690    Loon op Zand
  Folio 205v  Adriaen Huijberts Verhaegen en Gijsbert Joost Gijsberts, als voogden over de kinderen van wijlen Thomas Adriaens de Genser, en Peeter Jans van Boxtel verklaren dat Wouterken, wed. Wouter Bertrom Maes haar verplichtingen is nagekomen, die voortvloeiden uit een overeenkomst van 21-5-1686.  2-4-1690.

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1648

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug