Joanna (Jenneken) Peters van Boxtel (753)

 

Vader:     Petrus Jansen van Boxtel (947)

Moeder:  Wouterken Adriaens de Genser (948)

 

Gedoopt:  25 sep 1654 Loon op Zand
  getuigen: haar oudtante Thomasken Adriaens Peters Maes (2228) (matrina Thoma Huberti Verhagen)

 

 

doopgetuige op 25 mrt 1674 van haar broer Joannes Peters van Boxtel (762) Loon op Zand

 

Huwelijk:   5 mei 1681 Bartholomeus Aerts van der Vaert [721] Loon op Zand
  getuigen: Joannes Judocus en Catharina Cauwenberch

Kinderen:

   
Zoon:  24 feb 1682 Arnoldus Bartholomeussen van der Vaert [756]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Joannes Aerts [51] en zijn tante Pieternella Peeter Janssen van Boxtel [1585]
     
Dochter: 2 okt 1683 Elisabeth (Lijsbet) Bartholomeussen van der Vaert [813]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Florentius (Floris) Aerts van der Vaert [47] en Maria Corneli
   
Zoon:  27 mrt 1686 Petrus Bartholomeussen van der Vaert [758]    Loon op Zand
    getuigen: zijn tante Angela (Engeltje) Peters van Boxtel [48] en Cornelius Theodori
   
Dochter: 3 feb 1689 Arnolda Bartholomeussen van der Vaert [759]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Christianus Aerts van der Vaert [427] en haar grootmoeder Elisabeth Aerts [50]
     
Dochter: 12 feb 1692 Waltera Bartholomeussen van der Vaert [760]    Loon op Zand
    getuigen: haar tante Allegonda (Aleijdis) Aerts Meeussen [720] en haar oom Gisbertus Petri [411]
     
Zoon:  22 nov 1694 Arnoldus Bartholomeussen van der Vaert [761]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Joannes Peters van Boxtel [762] en Maria Bongaerts
     
Zoon:  24 nov 1697 Petrus Bartholomeussen van der Vaert [779]    Loon op Zand
    getuige: Henrica Joannes
     
     

 

5 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 140  Cornelis Cornelis van der Wie bekent schuldig te zijn aan de voogden van de kinderen  van Peeter Janssen van Bocxtel, die in leven voogd is geweest over de kinderen van Tomas Adr. de  Genser, een bedrag van 100 gulden. 
   
22 dec 1685 Loon op Zand
  Folio 27v  1. Hendrick (tevens als gelastigde van Jan de Jongh, gehuwd met Jenneken), 2. Leendert  Wouterse van der Poel (als gelastigde van Adriaentje), 3. Ariaen Huijberts Verhagen en Cornelis  Hendricx de Weer (als voogden over de vier kinderen van Thomas), 4. Meeus Aertse van de Vaert  (gehuwd met Jenneken Prs. van Boxtel, dochter van Wouterken, en tevens met Gijsbert Joost  Gijsberts voogd over de resterende vijf kinderen van Peeter van Boxtel), allen kinderen van  Ariaen Thomas de Genser, transporteren goederen aan Willem Adam Decker. 
   
23 feb 1686 Loon op Zand
  Folio 35   (1) Meeus Aertssen van der Vaert, gehuwd met Jenneken, dochter van Peeter Janssen van  Bocxtel en Wouterken Adriaenssen de Genser, (2) Cornelis Lamberts, als gemachtigde van Steven  Borger, hoedenmakersknecht te Leeuwarden, gehuwd met Pieternella Peeter Janssen van Bocxtel, (3)  genoemde Meeus als voogd over de drie onmondige kinderen van genoemde Peeter en Wouterken,  transporteren goederen aan Peeter Janssen Vermeer.
Folio 35v    Peeter Janssen  Vermeer bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Peeter Janssen van Bocxtel een bedrag van 274  gulden terzake een transport op heden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op  18-2-1690 ingelost is.   
Folio 35v    (1) Meeus Aertssen van der Vaert, gehuwd met  Jenneken, dochter van Peeter Janssen van Bocxtel en Wouterken Adriaenssen de Genser, (2) Cornelis  Lamberts, als gemachtigde van Steven Borger, hoedenmakersknecht te Leeuwarden, gehuwd met  Pieternella Peeter Janssen van Bocxtel, (3)       genoemde Meeus als voogd over de drie onmondige  kinderen van genoemde Peeter en Wouterken, transporteren goederen aan Gijsbert Joost Gijsberts.
Folio 36     Ghijsbert Joost Ghijsberts bekent schuldig te zijn aan de kinderen van  Peeter Janssen van Bocxtel een bedra van 48 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op  heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-2-1687 ingelost is.  
   
6 mrt 1688 Loon op Zand
  Folio 39v   (1) Hendrick Adriaen Thomassen de Genser, tevens voor Jan de Jongh gehuwd met Jenneken  Adriaensse de Genser, (2) Lenaert Wouters van de Poel voor Adriaentie Adriaen Thomas de Genser,  (3) Cornelis Hendrickx de Weert en Adriaen Huijbert Verhagen als voogden over de onmondige  kinderen van Thomas Adriaenssen de Genser, (4) Meeus Aertssen als man van Jenneken, dochter van  Peeter Janssen van Bocxtel en Wouterken Adriaen Thomas de Genser, tevens als voogd met Ghijsbert  Joosten over de onmondige kinderen van Peeter en Wouterken, maken een boedelscheiding.
   

 

doopgetuige op 18 jul 1693 van haar neef Arnoldus van der Vaert (45) te St.Catharina, 's-Hertogenbosch

 

 

 

@

Home

van der Vaart