Bartholomeus (Meeus) Aerts van der Vaert (721)

 

Vader:     Arnoldus Bartholomeussen Aerts (49)

Moeder:  Elisabetha Aerts Adriaens (50)

 

Gedoopt: 25 apr 1643   Loon op Zand   
  getuige: Adrianus Adrianus Vorsters (752)

 

 

Huwelijk:   5 mei 1681 Joanna Peters van Boxtel [753] Loon op Zand  
  getuigen: Joannes Judocus en Catharina Cauwenberch

Kinderen:

   
Zoon:  24 feb 1682 Arnoldus Bartholomeussen van der Vaert [756]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Joannes Aerts [51] en zijn tante Pieternella Peeter Janssen van Boxtel [1585]
     
Dochter: 2 okt 1683 Elisabeth (Lijsbet) Bartholomeussen van der Vaert [813]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Florentius (Floris) Aerts van der Vaert [47] en Maria Corneli
   
Zoon:  27 mrt 1686 Petrus Bartholomeussen van der Vaert [758]    Loon op Zand
    getuigen: zijn tante Angela (Engeltje) Peters van Boxtel [48] en Cornelius Theodori
   
Dochter: 3 feb 1689 Arnolda Bartholomeussen van der Vaert [759]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Christianus Aerts van der Vaert [427] en haar grootmoeder Elisabeth Aerts [50]
     
Dochter: 12 feb 1692 Waltera Bartholomeussen van der Vaert [760]    Loon op Zand
    getuigen: haar tante Allegonda (Aleijdis) Aerts Meeussen [720] en haar oom Gisbertus Petri [411]
     
Zoon:  22 nov 1694 Arnoldus Bartholomeussen van der Vaert [761]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Joannes Peters van Boxtel [762] en Maria Bongaerts
     
Zoon:  24 nov 1697 Petrus Bartholomeussen van der Vaert [779]    Loon op Zand
    getuige: Henrica Joannes
     
     

 

19 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 142  1) Adriaen, 2) Johannes en 3) Floris, zonen van Aert Meeus, 4) Anthonisken Aert Meeus, 5) Cornelis Corstiaensen van Cuijck, gehuwd met Maria Aert Meeus, 6) Corstiaen Willems van ..., gehuwd met Ida Aert Meeus, 7) Walraven van der Elst als voogd over Christiaen Aert Meeus, 8) allen voor Nicolaus Costers, gehuwd met Alegonden Aert Meeus, en nu uitlandig, transporteren  goederen aan Bartholomeus Aert van de Vart.
Folio 142v  Meeus Aert Meeus van de Vaert bekent schuldig te zijn aan Aert Geerits Cleemans een bedrag van 50 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24 januari 1686 ingelost is.  
   
19 feb 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 251r  Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen, Bartholomeus, Johannes ende Floris Aerts van der Vaert miktsgaders Walraven vander Elst als vooght van Christiaen vander Vaert, Anthonis Driessen x Tonisken Aerts vander Vaert, Corstiaen van Hasselt x IJda Aerts vander Vaert mede namens Nicolaes Costers x Alegonda vander Vaert ende gaven over met een verlije aen Cornelis Corsten van Cuijck 8/9 van een ackerke.  Hij heeft zelf 1/9.
   
22 dec 1685 Loon op Zand
  Folio 27v  1. Hendrick (tevens als gelastigde van Jan de Jongh, gehuwd met Jenneken), 2. Leendert  Wouterse van der Poel (als gelastigde van Adriaentje), 3. Ariaen Huijberts Verhagen en Cornelis  Hendricx de Weer (als voogden over de vier kinderen van Thomas), 4. Meeus Aertse van de Vaert  (gehuwd met Jenneken Prs. van Boxtel, dochter van Wouterken, en tevens met Gijsbert Joost  Gijsberts voogd over de resterende vijf kinderen van Peeter van Boxtel), allen kinderen van  Ariaen Thomas de Genser, transporteren goederen aan Willem Adam Decker.  22-12-1685.

   
23 feb 1686 Loon op Zand
  Folio 35   (1) Meeus Aertssen van der Vaert, gehuwd met Jenneken, dochter van Peeter Janssen van  Bocxtel en Wouterken Adriaenssen de Genser, (2) Cornelis Lamberts, als gemachtigde van Steven  Borger, hoedenmakersknecht te Leeuwarden, gehuwd met Pieternella Peeter Janssen van Bocxtel, (3)  genoemde Meeus als voogd over de drie onmondige kinderen van genoemde Peeter en Wouterken,  transporteren goederen aan Peeter Janssen Vermeer.
Folio 35v    Peeter Janssen  Vermeer bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Peeter Janssen van Bocxtel een bedrag van 274  gulden terzake een transport op heden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op  18-2-1690 ingelost is.   
Folio 35v    (1) Meeus Aertssen van der Vaert, gehuwd met  Jenneken, dochter van Peeter Janssen van Bocxtel en Wouterken Adriaenssen de Genser, (2) Cornelis  Lamberts, als gemachtigde van Steven Borger, hoedenmakersknecht te Leeuwarden, gehuwd met  Pieternella Peeter Janssen van Bocxtel, (3)       genoemde Meeus als voogd over de drie onmondige  kinderen van genoemde Peeter en Wouterken, transporteren goederen aan Gijsbert Joost Gijsberts.
Folio 36     Ghijsbert Joost Ghijsberts bekent schuldig te zijn aan de kinderen van  Peeter Janssen van Bocxtel een bedra van 48 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op  heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-2-1687 ingelost is.   23-02-1686.

   
6 mrt 1688 Loon op Zand
  Folio 39v   (1) Hendrick Adriaen Thomassen de Genser, tevens voor Jan de Jongh gehuwd met Jenneken  Adriaensse de Genser, (2) Lenaert Wouters van de Poel voor Adriaentie Adriaen Thomas de Genser,  (3) Cornelis Hendrickx de Weert en Adriaen Huijbert Verhagen als voogden over de onmondige  kinderen van Thomas Adriaenssen de Genser, (4) Meeus Aertssen als man van Jenneken, dochter van  Peeter Janssen van Bocxtel en Wouterken Adriaen Thomas de Genser, tevens als voogd met Ghijsbert  Joosten over de onmondige kinderen van Peeter en Wouterken, maken een boedelscheiding.06-03-1688.

 

Overleden:               1707   's-Hertogenbosch

 

 

25 jul 1718 Loon op Zand
  Folio 237v    Walraven van der Elst en Arien Boom verklaren op verzoek van Aernoldus van de Vaert, wonende te 's-Hertogenbosch, hoe de wal tussen de erven van Meeus Aertse van de Vaert en Hendrick Jansse van Wesel gebruikt is.
   
5 jun 1719 Loon op Zand
  Folio 271  Gijsbert Joosten Swart en Maria de Kort leggen op verzoek van Hendrick Jansse van Wesel een verklaring af over een wal tussen de goederen van genoemde Van Wesel en de erfg. Meeus Aertse van de Vaert, waarover bij de Raad van Brabant proces gevoerd wordt.

 

@

Home

van der Vaart