Maria Aerts van der Vaert (719)

 

Vader:     Arnoldus Bartholomeussen Aerts(49)

Moeder:  Elisabetha Aerts Adriaens (50)

 

Gedoopt:  19 sep 1638 Loon op Zand
    getuige: haar grootmoeder IJken Martens Adriaens (716)

 

   

   
Ondertrouw:   2 feb 1681 Cornelis Corstiaans van Cuyck (750) Loon op Zand
     

 

19 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 142  1) Adriaen, 2) Johannes en 3) Floris, zonen van Aert Meeus, 4) Anthonisken Aert Meeus, 5) Cornelis Corstiaensen van Cuijck, gehuwd met Maria Aert Meeus, 6) Corstiaen Willems van ..., gehuwd met Ida Aert Meeus, 7) Walraven van der Elst als voogd over Christiaen Aert Meeus, 8) allen voor Nicolaus Costers, gehuwd met Alegonden Aert Meeus, en nu uitlandig, transporteren  goederen aan Bartholomeus Aert van de Vart.
Folio 142v  Meeus Aert Meeus van de Vaert bekent schuldig te zijn aan Aert Geerits Cleemans een bedrag van 50 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24 januari 1686 ingelost is.  
   
19 feb 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 251r  Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen, Bartholomeus, Johannes ende Floris Aerts van der Vaert miktsgaders Walraven vander Elst als vooght van Christiaen vander Vaert, Anthonis Driessen x Tonisken Aerts vander Vaert, Corstiaen van Hasselt x IJda Aerts vander Vaert mede namens Nicolaes Costers x Alegonda vander Vaert ende gaven over met een verlije aen Cornelis Corsten van Cuijck 8/9 van een ackerke.  Hij heeft zelf 1/9.
   
18 mei 1683 Loon op Zand
  Folio 218v  Robbert Adriaen Brekelmans bekent schuldig te zijn aan Cornelis Corstiaensse van Kuijck te Waalwijk een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-7-1695 bij Maria van de Vaert, weduwe van Cornelis Corstiaensse van Kuijck, ingelost is. 18-5-1683.

 

doopgetuige van haar neef Arnoldus van der Vaert (933) op 29 mrt 1688 's-Hertogenbosch

doopgetuige van haar neef Franciscus Eenus (733) op  25 jun 1704 's-Hertogenbosch

 

 

 

Overleden:      na  1716          Waalwijk

 

@

Home

van der Vaart