Adrianus Aerts van der Vaert (718)

 

Vader:     Arnoldus Bartholomeussen Aerts (49)

Moeder:  Elisabetha Aerts Adriaens (50)

 

Gedoopt: 1 jun 1635     Loon op Zand   
  getuigen: Guilielmus Adriani Wittelicx en Johanna Jacobi

 

 

Huwelijk:     Maria de Vogelar (723)
     
     
     
Dochter:  22 aug 1677   Maria Elisabeth Adriaens van der Vaart (724) 's-Hertogenbosch
    getuigen: Nicolaus Morel en haar tante Allegonda Aerts (720)
     

 

Poorter:  16 sep 1681   's-Hertogenbosch

Beroep:  meester kleermaker

 

19 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 142  1) Adriaen, 2) Johannes en 3) Floris, zonen van Aert Meeus, 4) Anthonisken Aert Meeus, 5) Cornelis Corstiaensen van Cuijck, gehuwd met Maria Aert Meeus, 6) Corstiaen Willems van ..., gehuwd met Ida Aert Meeus, 7) Walraven van der Elst als voogd over Christiaen Aert Meeus, 8) allen voor Nicolaus Costers, gehuwd met Alegonden Aert Meeus, en nu uitlandig, transporteren  goederen aan Bartholomeus Aert van de Vart.
Folio 142v  Meeus Aert Meeus van de Vaert bekent schuldig te zijn aan Aert Geerits Cleemans een bedrag van 50 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24 januari 1686 ingelost is.  
   
19 feb 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 251r  Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen, Bartholomeus, Johannes ende Floris Aerts van der Vaert miktsgaders Walraven vander Elst als vooght van Christiaen vander Vaert, Anthonis Driessen x Tonisken Aerts vander Vaert, Corstiaen van Hasselt x IJda Aerts vander Vaert mede namens Nicolaes Costers x Alegonda vander Vaert ende gaven over met een verlije aen Cornelis Corsten van Cuijck 8/9 van een ackerke.  Hij heeft zelf 1/9.
   
17 mrt 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Acte 7  Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peters Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaense Talen za en Neeltje Gijsbert Goverts.
Toegevoegd: op 19-8-1684 is dit slot bij de curateuren van den boedel van Paulus Peters Verheijden aen Arien en Corstiaen vander Vaert als oomen en toesienders voldaen.
Acte 8  Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peters Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaense Talen za en Neeltje Gijsbert Goverts.
Toegevoegd: op 19-8-1684 is dit slot bij de curateuren van den boedel van Paulus Peters Verheijden aen Arien en Corstiaen vander Vaert als oomen en toesienders voldaen.
Fol. 254r (a, b, c en d)  Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peterse Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaensen Talen sa bij Neeltje Gijsberts Govertsdr wegens soodanigh ontfangh ende uijtgeef.

 

doopgetuige van zijn neef Petrus van der Vaert (932) op 5 mrt 1687 's-Hertogenbosch

doopgetuige van zijn neef  Arnoldus van der Vaert (45) op 18 jul 1693 's-Hertogenbosch

doopgetuige van zijn kleinzoon Arnoldus Lucas Eenus (727) op  2 nov 1702 's-Hertogenbosch

 

3 okt 1703 uit: Bossche Encyclopedie 's-Hertogenbosch
  Adriaan van de VAERT en Maria VOGELAER, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
03.10.1703 | N 2752 | f 414
   

 

 

Overleden:    1713    's-Hertogenbosch

 

 

 

@

Home

van der Vaart