Antonia (Antonisken) Aerts Meeussen (717)

 

Vader:     Arnoldus Bartholomeussen Aerts(49)

Moeder:  Elisabetha Aerts Adriaens (50)

 

Gedoopt:   26 mrt 1634 Loon op Zand
    getuigen: haar oom Floris Florissen Caerlen [4067] en haar aangetrouwd tante Sara Corstiaens Jans Wijnen [4078] (Sara Huberti)

 

 

19 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 142  1) Adriaen, 2) Johannes en 3) Floris, zonen van Aert Meeus, 4) Anthonisken Aert Meeus, 5) Cornelis Corstiaensen van Cuijck, gehuwd met Maria Aert Meeus, 6) Corstiaen Willems van ..., gehuwd met Ida Aert Meeus, 7) Walraven van der Elst als voogd over Christiaen Aert Meeus, 8) allen voor Nicolaus Costers, gehuwd met Alegonden Aert Meeus, en nu uitlandig, transporteren  goederen aan Bartholomeus Aert van de Vart.
Folio 142v  Meeus Aert Meeus van de Vaert bekent schuldig te zijn aan Aert Geerits Cleemans een bedrag van 50 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24 januari 1686 ingelost is.  
   
19 feb 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 251r  Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen, Bartholomeus, Johannes ende Floris Aerts van der Vaert miktsgaders Walraven vander Elst als vooght van Christiaen vander Vaert, Anthonis Driessen x Tonisken Aerts vander Vaert, Corstiaen van Hasselt x IJda Aerts vander Vaert mede namens Nicolaes Costers x Alegonda vander Vaert ende gaven over met een verlije aen Cornelis Corsten van Cuijck 8/9 van een ackerke.  Hij heeft zelf 1/9.
   
   

        

   
Huwelijk:    Antonius Driessen van Baerdwijck (1302)
     

 

 

doopgetuige van haar neef Arnoldus van der Vaert (933) op 29 mrt 1688 's-Hertogenbosch

 

29 nov 1692 Uit: Bossche Encyclopedie 's-Hertogenbosch
  Anthonie Driessen van BAERTWIJCK en Anthoniske Aerts van der VAERT, te 's-Hertogenbosch.
Revocatie van dit testament: 12.9.1704
29.11.1692 | N 2855 | f 489
   

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart