Joannes Aerts Meeussen van der Vaert (51)

 

Vader:     Arnoldus Bartholomeussen Aerts (49)

Moeder:  Elisabetha Aerts Adriaens (50)

                                          

Gedoopt:  28 okt 1650 Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus de Robemont (1318) en Dingeman Jansen Joosten (4740)
     

 

 

19 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 142  1) Adriaen, 2) Johannes en 3) Floris, zonen van Aert Meeus, 4) Anthonisken Aert Meeus, 5) Cornelis Corstiaensen van Cuijck, gehuwd met Maria Aert Meeus, 6) Corstiaen Willems van ..., gehuwd met Ida Aert Meeus, 7) Walraven van der Elst als voogd over Christiaen Aert Meeus, 8) allen voor Nicolaus Costers, gehuwd met Alegonden Aert Meeus, en nu uitlandig, transporteren  goederen aan Bartholomeus Aert van de Vart.
Folio 142v  Meeus Aert Meeus van de Vaert bekent schuldig te zijn aan Aert Geerits Cleemans een bedrag van 50 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24 januari 1686 ingelost is.  
   
19 feb 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 251r  Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen, Bartholomeus, Johannes ende Floris Aerts van der Vaert miktsgaders Walraven vander Elst als vooght van Christiaen vander Vaert, Anthonis Driessen x Tonisken Aerts vander Vaert, Corstiaen van Hasselt x IJda Aerts vander Vaert mede namens Nicolaes Costers x Alegonda vander Vaert ende gaven over met een verlije aen Cornelis Corsten van Cuijck 8/9 van een ackerke.  Hij heeft zelf 1/9.

 

doopgetuige van zijn neef Arnoldus Bartholomeussen [756] Loon op Zand op 24 feb 1682

Poorter:      10 feb 1684   's-Hertogenbosch

1685-1686   vergrootte het gesticht Reinier van Arkel

 

Huwelijk:  5 mei 1686 Adriana Adriaens Peeters Cuijpers (931) 's-Hertogenbosch
    (Johannes woonde in de Vuchtertraet, Adriana woonde in de St.Jorisstraet)
Kinderen:    
     
Zoon:  5 mrt 1687 Petrus Jansen van der Vaert (932) ’s‑Hertogenbosch    overleden 5 mrt 1687
    getuigen: zijn oom Adrianus Aerts van der Vaert (718) en Joanna Cuijpers
     
Zoon:  29 mrt 1688 Arnoldus Jansen van der Vaert (933) ’s‑Hertogenbosch  overleden  30 mrt 1688
    getuigen: zijn tante Antonia Aerts (717) en zijn tante Maria Aerts van der Vaert (719)
     
Zoon:  5 jul 1689 Petrus Jansen van der Vaert (934) 's-Hertogenbosch
    getuigen: Christianus Potters en zijn aangetrouwd tante Maria de Vogelar (723)
     
Dochter: 21 dec 1690 Elisabeth Jansen Adriana van der Vaert (935) 's-Hertogenbosch
    getuigen: Joannes Duijckers, Joanna Tobias en zijn aangetrouwd tante Maria de Vogelar (723)
     

 

12 nov 1690 uit: Bossche Encyclopedie 's-Hertogenbosch
  Johan van der VAERT mr metselaar en Anna CUIJPERS, te 's-Hertogenbosch
Inventaris door de weduwnaar: 19.2.1694 (N 2738 f 114)
12.11.1690 | N 2737 | f 186

     

 

Huwelijk:   20 jan 1692 Maria van der Mars (865) 's-Hertogenbosch
     
Kinderen:    
     
Dochter: 29 okt 1692 Maria Gertruida Jansen van der Vaart (866) 's-Hertogenbosch
    getuigen: haar aangetrouwd tante Maria de Vogelar (723) en Walterus van der Mars
     
Dochter: 27 jun 1695 Arnolda Jansen van der Vaart (881) 's-Hertogenbosch
    getuigen: haar aangetrouwd oom Antonius Driessen van Baerdwijck (1302) en haar tante Helena van der Mars (1303)
     
Zoon:  7 dec 1697 Joannes Martinus Jansen van der Vaart (882) 's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Corstiaan Willems van Hasselt (864) en zijn nicht Maria Elisabeth van der Vaart (724)
   
Zoon:  5 mei 1700 Adrianus Franciscus Jansen van der Vaart (924) St.Catharina, 's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn oom Florentius Aerts van der Vaert (47), zijn aangetrouwd tante Maria de Vogelar (723) en Petronella Schellekens
   
Zoon:  3 sep 1702 Walterus Jansen van der Vaart (925) 's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn aangetrouwd tante Angela Peters van Boxtel (48), Joannes Schalkers en Petronella van der Mars
     
Zoon:  1 mei 1704 Philippus Jacobus Jansen van der Vaart (926) St.Catharina, ’s‑Hertogenbosch  gemini  overleden 2 mei 1704
    getuigen: Joannes Eenus (726), Elisabetha Tolinx en Joanna Schalkers
   
Zoon:  1 mei 1704 Walterus van der Vaart (927) St.Catharina, ’s‑Hertogenbosch  gemini   overleden 12 jul 1704
    getuigen: Joannes Schalkers, Petronella van der Mars en zijn aangetrouwd tante Angela Peters van Boxtel (48)
     
Zoon:  4 jun 1705 Walterus Petrus Jansen van der Vaart (928) 's-Hertogenbosch   overleden 16 sep 1705
    Petrus van Haren, Elisabeth Tolincx en Joanna Somerton
     
Zoon:  25 okt 1706 Ludovicus Arnoldus Jansen van der Vaart (929) St.Catharina, 's-Hertogenbosch   overleden 2 nov 1708
    Joannes van den Heuvel en Maria Catharina du Gardijn
     
Zoon:  21 dec 1708 Thomas Walterus Jansen van der Vaart (930) St.Catharina, 's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn tante Ida Arnoldus (425), zijn nicht Elisabeth Bartholomeus van der Vaert (813) en Martinus van Hasselt (1317)
     

 

1701   maakte de casematten van het fort Isabella    fort isabelle   kaart

 

1709   was aannemer der te bouwen lunetten op 't fort Crèvecoeur

1719   kreeg het onderhoud der Bossche vestingwerken

Meester metselaar; aannemer van bouwwerken en deken van de timmerlieden, mestelaars en schaliedeckers

doopgetuige van zijn kleinzoon Arnoldus Gerardus van der Vaart [884] 's-Hertogenbosch op 7 mrt 1722

Werd opgedragen de Hinthamerpoort te slopen 's-Hertogenbosch in 1727

doopgetuige van zijn kleinzoon Adrianus Franciscus van der Vaart [887] 's-Hertogenbosch op 6 nov 1728

doopgetuige van zijn kleindochter Maria Elisabeth van der Vaart [920] St.Catharina, 's-Hertogenbosch op 2 feb 1731

 

 

Overleden:   11 jun 1733     's-Hertogenbosch

 

 

Zijn laatste mannelijke afstammeling
Joannes Martinus van der Vaart [895]
vertrekt in 1812 met het leger van Napoleon naar Rusland
niet weergekeerd

 

@

Home

van der Vaart