Arnoldus Bartholomeussen Aerts (Aert Meeussen) (49)  vaart kwartier

Vader:     Bartholomeus Aerts Jansen [415]

Moeder:  Walburch (Burchtken) Jansen Laureijssen [965]

Geboren:                        Vaert Loon op Zand

Gedoopt:  17 okt 1610  Loon op Zand

akte

  Vaert
getuigen: Petrus Michaels (2014) en  zijn aangetrouwd tante Elisabeta Caerlen (2015)

  

29 jul 1613 Loon op Zand
  Folio 115v    Burchtken Jan Lauris, wed.v. Floris Kaerlen en daarna wed.v. Meeus Aertssen, geassisteerd met haar vader Jan Lauris, met haar schoonmoeder Marijken, wed.v. Aerdt Jan Meeussen, en met Aerdt Kaerlen en Ariaen Janssen Lauwen als voogden van Huijbert en Floerken, kinderen bij Floris Kaerle, sluiten een overeenkomst met Robbrecht Janssen Lauwen en Jan Claessen als voogden van Lijntken en Aertken, kinderen van voornoemde Burchtken bij Meeus Aertssen.

 

ondertrouw getuige van zijn halfbroer Huijbert Florissen de Pruijser [4077] en Sara Corstiaen Jan Wijnen [4078] Loon op Zand op 6 jan 1631

doopgetuige van zijn neef Laurentius Adriaens Driessen [49278] Loon op Zand op 28 nov 1631

 

Ondertrouw: 11 jan 1633 Elisabetha Aerts Adriaens [50] Loon op Zand
  getuigen: zijn neef Theodorus Adriaens Jansen Laureijssen Diercks [4608] en zijn halfbroer Floris Florissen Caerlen [4067]
Huwelijk:       2 feb 1633 Loon op Zand
  akte
  getuigen: haar moeders andere man Adriaen Geerits Tuijmelaer [4526] en Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318]

Kinderen:

Dochter: 26 mrt 1634 Antonia (Antonisken) Aerts Meeussen [717]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Floris Florissen Caerlen [4067] en haar aangetrouwd tante Sara Corstiaens Jansen Wijnen [4078] (Sara Huberti)
     
Zoon:  1 jul 1635 Adrianus Aerts van der Vaert [718]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Adriani Wittelicx en Johanna Jacobi
   
Dochter: 4 mrt 1636 Arnolda Aerts Meeussen [12037]    Loon op Zand
    getuigen: Adriaen Geeritssen Tuijmelaer [4526] en Nicolaa (Claesken) Aerts Joosten Bertrons [4699]
     
Dochter: 19 sep 1638 Maria Aerts van der Vaert [719]    Loon op Zand
    getuige: haar grootmoeder Ida (IJken) Martens Adriaens [716]
     
Zoon:  25 apr 1643 Bartholomeus (Meeus) Aerts van der Vaert [721]    Loon op Zand
    getuige: Adrianus Adriaens Vorsters [752]
   
Dochter: 12 sep 1645 Johanna Aerts Meeussen [424]    Loon op Zand
    getuige: Peterken Fransen Tuijmelaer [4797] (Petronella Joannes Gerardus)
     
Dochter: 26 jan 1648 Ida (IJken) Aerts Meeussen [425]    Loon op Zand
    getuige: haar tante Catharina (Lijntken) Bartholomeussen Aerts [967]
     
Zoon:  28 okt 1650 Joannes Aerts Meeussen [51]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Dingeman Jansen Joosten [4740]
   
Zoon:  31 mrt 1654 Martinus Aerts Meeussen [426]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Peterken Fransen Tuijmelaer [4797] (Petronella Joannes Gerardus)
     
Zoon:  16 dec 1656 Florentius (Floris) Aerts van der Vaert [47]    Loon op Zand
    akte
    getuigen: Joannes Aerts de Leeuw [2016] en Peterken Fransen Tuijmelaer [4797]
     
Zoon:  18 jan 1659 Christianus Aerts van der Vaert [427]    Loon op Zand
    getuigen: Peterken Fransen Tuijmelaer [4797] en Adrianus Cornelissen [1546]
     
Dochter: circa 1660 Allegonda (Aleijdis) Aerts Meeussen [720]    
     
     

 

[28-5-1632] Loon op Zand
  Folio 264v   Adriaen Geeritssen Tuijmelaer, geh.m. Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts, draagt haar tocht op goederen over aan Aerdt Joost Bertrons en Adriaen Zegers, als voogden van Lijsken dochter wijl Aert Adriaens en voornoemde Ijken.
Folio 264v   Aert Joost Bertrons en Adriaen Zegers als voogden van Lijsken dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts transporteren goederen aan Cornelis zoon wijlen Thonis Janssen Roestenborchs.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Adriaen Geeritssen Tuijmelaer en Aert Meeussen als man van
2 aug 1633 Lijsken Aert Adriaens de kooppeninningen op 2-8-1633 ontvangen hebben.
   
[28-5-1632] Loon op Zand

 

Folio 266   Cornelis zoon wijlen Thonis Janssen Roestenborchs bekent schuldig te zijn aan Lijsken onmondige dochter wijlen Aert Adriaens een bedrag van 485 gulden terzake van een transport op heden.
17 apr 1634 Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-4-1634 ingelost is bij Adriaen Geerits en Aert Meeus.
   
[17-5-1629] Loon op Zand

 

Folio 101v    Aert Joost Bertrons bekent schuldig te zijn aan Lijsken, onmondige dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter Marten Adriaens, een bedrag van 150 gulden.  
6 mei 1634 Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-5-1634 ingelost is bij Aert Meeus, geh.m. Lijsken Aerts.
   
13 jul 1634 getuige bij het huwelijk
  van Dingeman Jansen Joosten (4740) en zijn moeder Walburch Jansen Laureijssen (965) te Loon op Zand
   
 
 
 
11 dec 1648 Loon op Zand
  Folio 96  Aert Meeussen bekent schuldig te zijn aan Peter Cornelissen van Esch een bedrag van 50 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 11-6-1672 ingelost is. 
   
1650 Archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand
  Legger van personen met vermelding van de aanslag of setting over huizen, grond en tienden. z.j. (1650)  
Aert Meussen, zijn stede met land, groot 10 lps. 6 rdn. 11 gld. 13 st.
   
7 feb 1650 Loon op Zand
  Folio 24  Aert Meeus transporteert goederen aan Adriaen Cornelissen Driessen
   
18 feb 1652 Loon op Zand
  Folio 18  Aert Meeus Aertssen bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jansen Joosten  een bedrag van 100 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 4-2-1654  gecedeerd is door mr Willem de Robbemont (executeur-testamentair) en Jan Marten Janssen en Cornelis Janssen (namens de erfgenamen van vaderlijke zijde)  aan mr Peeter Donckers.
De schuld is op 2-5-1672 bij mr Peter Donckers  ingelost. 
   
30 jan 1653 Loon op Zand
  Folio 11 Huijbert Flooren bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 105 gulden terzake van de koop van een rood-bruine ruin.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1657 ingelost is.
Folio 11v  Aert Meeussen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 80 gulden terzake van de koop van een bruin-blessen merrie. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-1-1653 ingelost is. 
   
1658 Rekeningen van de borgemeesters Loon op Zand
  Periode: 1658
Borgemeester: Wouter Andriessen Cuijpers, borgemeester voor het Vaartkwartier
Afgehoord: 11 september 1659 (door R.J: Grahame, Ivo van den Heuvel, Meerten Geeritssen Back, Dirck van Duppen, Adriaen Willemssen, Aert Peeterssen Taelen, Jan Jansen van Boxel, Jan Peterssen Langermans, Pierre Poissons; wnd. secretaris was Dirck Coomans); tweede slot op 26 mei 1673
  Uitgaven:
  - aan Aert Meussen en Stoffel Bastiaenssen, elk voor het graven van 8 roeden sloot
aan het einde van de Kloostersteeg 3-4-0
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen in Loon op Zand
  KAATSHEUVEL EN DE MOER
Aert Meeus
- een stede, groot 10 lps. 5 rdn, aanslag: 4 gld. 17 st.
   
1664 Lijst van het zoutgeld in Loon op Zand
  VAERTE
Aert Meeus: 38 st.
   
15 sep 1664 Loon op Zand
  Folio 162v  Aert Meeussen en Jan Janssen van Boxtel zijn aangesteld als voogden over Frans, onmondige zoon van wijlen Huijbert Florissen de Pruijsser en Sara Corsten
   
6 apr 1665 Loon op Zand
  Folio 11  (1) Floris, (2) Walraven van der Elst, gehuwd met Jenneken, (3) Aert Meeussen en Jan Janssen van Boxtel, als voogden over Frans, (4) genoemde Floris en Walraven voor Adriaen Cornelissen Tiel, gehuwd met Margarita, allen kinderen van Huijbert Florissen de Pruijser en Sara Corsten, transporteren goederen aan Cornelis Joost Hermans en Huijbert Joost Hermans. 
   
1665 Loon op Zand
  Folio 16v  Aert Bartholomeus Aerts transporteert goederen aan Willem Claessen Basters.  De koopsom bedraag 157 gulden en 11 stuivers.  27-11-1665/4-12-1665.
   
1665 Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden  Loon op Zand
  VAERTE
* Aert Meeus

- landbouwer, arbeider

   
   
   
   
  Verhuist naar 's-Hertogenbosch, verwerft na 2 jaar Poortersrecht van 's-Hertogenbosch
   

 

 

 

Overleden:   voor 1682    's-Hertogenbosch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
19 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 142  1) Adriaen, 2) Johannes en 3) Floris, zonen van Aert Meeus, 4) Anthonisken Aert Meeus, 5) Cornelis Corstiaensen van Cuijck, gehuwd met Maria Aert Meeus, 6) Corstiaen Willems van ..., gehuwd met Ida Aert Meeus, 7) Walraven van der Elst als voogd over Christiaen Aert Meeus, 8) allen voor Nicolaus Costers, gehuwd met Alegonden Aert Meeus, en nu uitlandig, transporteren  goederen aan Bartholomeus Aert van de Vart.
F
olio 142v  Meeus Aert Meeus van de Vaert bekent schuldig te zijn aan Aert Geerits Cleemans een bedrag van 50 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24 januari 1686 ingelost is.  
   
19 feb 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 251r  Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen, Bartholomeus, Johannes ende Floris Aerts van der Vaert miktsgaders Walraven vander Elst als vooght van Christiaen vander Vaert, Anthonis Driessen x Tonisken Aerts vander Vaert, Corstiaen van Hasselt x IJda Aerts vander Vaert mede namens Nicolaes Costers x Alegonda vander Vaert ende gaven over met een verlije aen Cornelis Corsten van Cuijck 8/9 van een ackerke.  Hij heeft zelf 1/9.

@

Home

van der Vaart

 

 

back / terug

 

8192
Bartholomeus (Meeus) Willems Wijnen [985]
1474 - voor dec 1553
8194
Arnoldus (Aert) Jansen Caeijten [974]
circa 1480 - voor apr 1537
8196

8198

8200
Dierck Joosten van Weert [15124]
circa 1460 - voor apr 1538
8202
Willem [15140]
circa 1500 -
8204
Gerrit Jansen de Pruijser [19144]
1464 - voor mei 1537
8206
Zeeger Willems van Haestrecht [19340]
circa 1480 - voor mei 1554
x
x
x
x
8193
Barbara Gerrits Gelden Matthijssen [986]
circa 1475 -
8195
Claesken [15574]
circa 1480 - voor nov 1541
8197

8199

8201

8203

8205
Adriana [19145]
circa 1480 - voor nov 1543
8207
Elisabeth [19341]
circa 1480 - voor 1573
               
4096
Jan Meeussen Willems [983]
circa 1495 -
4097
Dingena Aerts Jansen Caeijten [973]
circa 1510 -
4098
Joost Jansen Goijaerts [977]
circa 1510 -
4099

4100
Laureijs Diercks van Weert [15123]
circa 1510 -
4101
Aleijten Willems [15139]
circa 1530 -
4102
Robbrecht Gerrits Jansen de Pruijser [4592]
1504 -
4103
Dirckske Zeegers Willems van Haestrecht [19091]
circa 1515 -
x
x
x
x
2048
Arnoldus (Aert) Jansen Meeussen [972]
circa 1530 - voor mrt 1610
2049
Marijke Joosten Jansen [976]
circa 1530 - circa 1615
2050
Jan Laureijssen Diercks [966]
circa 1550 - voor nov 1626
2051
Kathalijn (Lijnken) Robben Gerrits Jansen de Pruijser [19090]
circa 1550 - voor okt 1609
x
x
1024
Bartholomeus (Meeus) Aerts Jansen [415]
circa 1570 - circa 1612
1025
Walburch (Burchtken) Jansen Laureijssen [965]
circa 1580 - voor 1662
x
512
Arnoldus (Aert) Bartholomeussen Aerts [49]
17 okt 1610 - 1682