Goswinus (Goossen) Eijmberts van der Borcht  (48277)       kwartier

Vader:     Eijmbert Goossen van der Borcht [49173]

Moeder:  Neelken Peeters Toelinghs [49191]

 
Geboren: circa 1575 Oisterwijk  
 
 
   
   
16 mei 1596 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  496. 1596 mei 16 sH,R.1434,267 also Dirc Hermans vanden Broeck tegen corpus van Ow. bij coop - 5 L 47½ R gemeynt opde Cleyn Heye t Eymbert Goossens vander Borcht t Cornelis van Dijck daernaer toebeh. Adriaen Lenarts de Roij v gemeynt t erf Henrick Lombarts belast met grondcijns hertog per bunder 4 st in brieven met groot zegel der vrijheid de leste dag juli 1573 zo gestaan momb. voor 1/3 Aleyt d.w. Jan Gijsberts vanden Houtert en Paschier de Ruyter in in kwaliteit als voor het 2de derde deel en Jan en Grietken krn Adriaen en w. Goyaert van Welhuysen voors. met de momb. van Grietken Jaspar Niclaes man van Engelken d. voorn. Adriana en w. Goyarts van Welhuysen ook voor Ghijsbertken zuster van Engelken hebben deze 5 L 47½ R .. niet afgemaakt [nieuwe akte] also als voor welke 5 L 47½ R heyvelts voor 1/3 competerende de nagen. krn w. Goyart van Welhuysen bij Adriana d.w. Jan Ghijsberts vander Houthert en voor dandere 2/3 de opdragers nageschreven volgens diverse test. zo gestaan de voorn. momb. als voor, voor 2de derde deel Paschier etc. hun 2/3 in dit heiveld opgedr. voorn. Jan en Engelken krn Adriana en w. Goyart voors. Jasper Niclaes man van Engelken ook tbv Gijsbertken zuster van Engelken ppk drs Adriana en w. Goyart van Welhuysen
margo: Jan en Engelken voorn. en Jasper ook voor Ghijsbertken deze 5 L 47½ R tp Goossen vander Borcht z.w. Eymbert Goossens vander Borcht ook tbv Henrick zijn broeder en Heylwich zijn zuster 25-5- 1596

                         

Huwelijk:  Sibilla (Beliken) Christoffels van Vladeracken [54256]
   

 

10 aug 1599 doopgetuige van zijn neef Christophorus van Vladeracken [54261] 's‑Hertogenbosch
   
8 sep 1601 doopgetuige van Domonicus zoon van Matthijs Millenom en Anneken 's‑Hertogenbosch
   
23 sep 1602 uit: Bossche Encyclopedie Erfdelingen
  Compromis in een geschil tussen Arnd van VLADERAECKEN, schout van Maesland, ter eenre en zijn broeder, Mr Jan VLADERAECKEN, Goeswijn van den BURCHT man en momboir van Sibilla zijn huisvrouw en Anna, zusters, allen kinderen van wijlen Mr Christoffel van VLADERAECKEN bij Christina zijn huisvrouw, dochter van Mr Aert BELLAERTS, ter andere zijde, welk geschil oorsprong vindt in het testament van hun ouders en in de codicil, gemaakt door Mr Christoffel als langst levende.
Daarna gaan zij een erfdeling aan van de goederen van hun overleden ouders: te Nuland, Geffen, een huis in de Peperstraet te 's-Hertogenbosch; renten, chijnsen en tienden.
23.09.1602 | RA 1853 | f 258
   
10 jul 1606 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  668. 1606 juli 10 sH,R.1477,454 Wouter Jan Brocken wedn. Willemken d.w. Adriaen Willems (test. 20-2-1588 voor hr Leonard Anthonis vicepastor in Haren) verkocht aan Goessen Eymbrechts vander Borcht tbv Anthonisken d. Corstiaen van Gorcum bagijne wnd Groten Bagijnhof sBosch jeec 3½ ka gld op 10 juli uit ren tpl. Belveren ontrent Ste Martens capelle etc. losbaar met 50 gld
   
14 feb 1608 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  282. 1608 februari 14 sH,R.1450,264v Jan z.w. Henric Andries de Leeuw aan Goossen Embrechts van der Borcht tbv Lucass Jans van Witvelt jeec 6 ka gld op Lichtmis uit - huys erve hoff par. Oisterwijk in de strate aende Lijnde t (O) Joost Mardeleyns t (W) erve Michiels van Yerssel v (Z) gem. strate t (N) voorn. Joost Mardeleyns - stuck weylants gent de Achterste weyde 6 L par. Otw in de Cleyne Heyde t erf Thomas Dirix van den Hovel t erf Lambert Janss Willen v gem. strate t erf Goyart z. Adriaen Claess belast met 4½ gld H.Geest Ow. uit het huis; grondcijns 1½ st hertog van Brabant uit de weide losbaar met 100 ka gld lossing 4-2-1676 bij de rentmr der episcopale en andere geestelijke goederen
   
22 jan 1609 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  710. 1609 januari 22 sH,R.1482,154v Gooswinus z.w. Eymbert Goessens vander Borcht jeec 3 gld op Lichtmis uit domo area orto 10 L par. Helvoirt tpl. de Raem peciam terre 1 zester par. Haaren tpl. de Raem etc.
   
10 feb 1611 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  70. 1611 februari 10 sH,R.1427,32 hr en mr Frans van Tulden z.w. Gerarts van Tulden bij Anna d. Jacop van Arckel - huys erve hoff schuer erffenis daeraen ackerlant wey ende heylant 13 L par. Otw. onder Huculem tpl. opte Hoeven t erff Jan Gijsberts O t erff Bartholomeeus Betten W en N t gem. strate - ackerlant gent de Hoeve 8 L en heyde daeraen 3 L tpl. voors. t mr Adriaen Comans N t gemeynt van Hoculem Z en O t W doude herstraet - stuck lants tBochtken 3 L aldaer t oude Herstraet O t Aert Bartholomeus W en Z t N erve Jan Gijsberts - ackerken lants 2½ L aldaer over de straet t erf mr Adriaen Comans O t erff Aert Bartholomeeus W en N t gem. strate Z - stuck lants gent Tuyenlant mette heye daeraen 8 L tpl. voors. t erff Gielis Jans de Weer O en Z t gemeynt van Hoculem N en W - stuck bempts 1 B in par. Ow. achter tClooster t erff hr Henrick van Revieren heer van Yseren O t erff Gielis Jans de Weer W v gem. stege de Bunderstege t waterlaet gent de oude stroom - een beemd lants onder Otw. tpl. de Diese t erff Cornelia wede Goyart Comans W t gemeynt van Hoculem O en N t erf Pauwels Joosten vande Wou - 4 L in beemd lants geheel 12 L par. Ow. bij de watermolen t erff mr Adriaen van Baerl O t erff jouffr. Mary Bloymans vrouwe van Helvoirt en Christiaen Laureys W v gem. stroom Z t erff Adriaen de Molder N als hr en mr Frans van Tulden in dl. en Willem Jan Jacops als laet gebruyckende aan Goossen Embrechts vander Borcht belast met grondcijns tot omtrent 10 st 2 oort; jeep 2 mud rogge aan rechthebbende; jeep 6 L rogge aan rechthebbende waarna Goossen van der Borcht aan hr en mr Frans gelooft 230 ka gld etc. margo: Jacop van Tulden z.w. Frans van Tulden bij afwezigheid van Goossen Embrechts vander Borcht nadert 10-2-1612
   
5 nov 1612 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  424. 1612 november 5 sH,R.1459,56v mr Adriaan Coomans licentiaat in de rechten z.w. Adriaen Comans, Jan z.w. Jans Poynenborchs en Thomas z.w. mr Dirix vanden Hovel alle drie ingezetenen tot Otw vercoft aan Jannen Laureynsen van Loemel inw. sBosch jeec 25 ka gld op Alder lieve Goidts heyligen uit - stuck ackerlants gent Jans van Gilsens bocht toebehorende mr Adriaen Comans 5 L par. Otw tpl. in de Huyckelomse ackeren ontrent de Langevennen aldaer t erf Jacops z. Geerits Donck O t erf der tafele des heyligs Geests tot Otw W v N erve Cornelis Wynants van Collen t Z erff Aleyts d.w. Jans Gomars tot sBosch wnd - stuck weylants des voors. Jans Peynenborchs 6 L in par. Otw tpl. de Cleyn Heyde achter den Scuttersbogart t erf Kaerl Dirix vanden Hovel W t erf Goossen Embrechts vander Borcht O v t N en Z aen dwerse twee stegen - stuck weylants 5 L van voorn. Thomas vanden Hovel in voors. parochie aan de voors. Cleyn Heyde ter sijden de Scutsboom voors. t erffgen. Peeter Adriaens Verhoeven W t erf wede Cornelis Henricx en krn O v erff Lamberts Janss Willen t gem. stege gent de Groenstrate belast met 1½ st altaristen KvOtw uit het onderpand van mr Adriaan de grondcijns van ong. 2½ st aan de hertog uit het onderpand van Jan Peynenborch en ong. 3 st aan de hertog uit het onderpand van Thomas losbaar met 400 ka gld
margo: Willem Joriss van Gulick tp verklaart dat Eijmbert Willems van de Wiel gelost heeft 25-10-1653?
   
14 sep 1613 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  835. 1613 september 14 sH,R.1488,306v Goossen z.w. Eymberts Goossens vander Borcht verkocht Christina van Broegel meesteresse Groot Bagijnhof sBosch tbv de arme bagijnen jeec 7 gld op St Lambert des bisschops uit - huys en hoff ackerlant en groeslant malcanderen aengelegen 1 zesterzaad par. Otw onder den hertganck en tpl. gent Huculem t erf Aelken d. Jan Thomas O t v Adriaen Jan Antoniss W t N gem. molenwech losbaar met 100 gld
   
14 jul 1614 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  1115. 1614 juli 14 sH,R.1514,528
kennelijk hr en mr Frans van Tulden z. Gerard en Anna zijn hvr d. Jacops van Arckel
- huys erve hoff scuer erffenis daaraan akkerland weyland heyland 13 L par. Otw tpl Hoculem opte Hoeven t O Jan Gijsberts t v W en N Bartholomeus Betten t gem. strate
- land de Hoeve .. t v W doude herstrate
- land het Bochtke 3 L t doude herstrate O t v Aert Bartholomeus W en Z t N erf Jan Gijsberts
- ackerken land 2½ L over de straat t erf mr Adriaen Comans O t v erff Aert Bartholomeus W en N t gem. straat Z
- stuck lants gent Tuyenlant mette heye daeraen tsamen 8 L tpl. voors. t v erf Gielis Jans de Weer O en Z t t gemeynt van Huycklom N en W
- stuck beempt 1 B par. Ow. achter tClooster t O hr Henric van Revieren heer tot Yseren t W Gielis Jans de Weer v gem. stege de Bunderstege t waterlaet gent den ouden sloot
- beemdeken lants onder Ow. tpl. de Diese t W Cornelia wede Goyaert Comans t v O en N gemeynt van Hoculem t Pauwels Joosten van de Wouw
- 4 L in een beempts lants geheel 12 L par. Ow. bij de watermolen t O mr Adriaen van Baerle t W juffr. Mary Bloymans vrouwe van Helvort en Christiaan Laureys v Z gem. stroom t Adriaan de Molder N als Willem Jan Jacops als laet gebruikt als hr en mr Frans van Tulden in dl. opgedragen aan Goossen Embrechts van der Borcht in sch. br. 10-2-1611 en also daerna Jacop van Tulden z.w. Gerarts van Tulden in absentie van voorn. Goossen hadde getoond blinkende penningen en genaderd 10-2-1612 zo Jacop dit huis etc. aan Jan z. Jan Martens de With wnd Gestel bij Ow. belast met grondcijns 10 st 2 oort; 2 mud rogge mr Joos de Herre advocaat te Brussel; 31½ st pastoor van Ow.
   
18 sep 1615 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  1139. 1615 september 18 sH,R.1515,549v
Goossen z.w. Eymberts Goossens van der Borcht vercoft Christina d. Henricx van Dieten bagijne Groot Bagijnhof sBosch tbv de fabriek van de kerk van dat bagijnhof jeec 18 ka gld 15 st op Mathie apostoli uit stuck hoybeemd gent den Beexsenbeempt 13 L bvvo in de Diese welke Diese doorde voorn. beemt is lopende t v Z en O tafel H.Geest en voorts andere erven voos. verkoper belast met jeec 6 gld hr Arnden Swaens pbr losbaar met 300 ka gld 
   
7 apr 1616 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  1157. 1616 april 7 sH,R.1516,324 Goossen z.w. Wouters z. Peeter Wouters Peynenborch bij w. Peter en w. Anna d.w. Goossen van der Borcht stuck ackerlants ofte tuelant 13 L par. Otw tpl de Coppelstraete ontrent Huyckelem nutertijt t v erffgen. des heere van Brederode t voorn. Coppelstrate t deels erff gent Kerckenbusken deels erf Jan Beyherts twee stuxkens bij en aen malcanderen deen stuxken toillants dander weylants tsamen 5½ L t erf wede Jan van Aken t erf tafel H.Geest tot Otw v N voors. Coppelstrate t gem. stroom stuxken ackerlants 2 L lants in voors. parochie tpl. aende Vlierbosch t v erf des heeren van Brederode t erf des convents van Otw t gem. ackerwech welke goederen leenroerig zijn aan de Hertog van Brabant in hunnen leenhove tot Bruessel als Goossen Peynenborch door dood w. hr en mr Frans vander Borcht priester en canonick collegiale kerk Srt Peters tot Bocxtel zijn oude oom opgedragen Goossen van der Borcht zijn neve z.w. Eymbert Goossens van der Borcht ook tbv Geertruyt zijn zuster d.w. Eymbert voors.
   
28 apr 1616 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  521. 1616 april 28 sH,R.1463,267 Goossen van der Borcht z.w. Embrecht Goossen van der Borcht - stuc saylants of ackerlant leenroerig aan de hertog van Brabant 4 L bvvo in de Schijve tpl. Conincxeyck t erf eertijds erfgen. Gielis z. Cornelis Kyevits nu heer Jan Beyharts priester O t erf des pastoirs van Otw en erf van het convent van de susteren aldaar tot Otw W v Z erf Thomas Colijns en erf Cornelis Jacops Tijssen t N Joseph Beyharts een cleyn weeghsken tot dese erff gehorende tussenbeide als Gielis Goossen van der Borcht ter tijd oom en momb. voorn. Goossen z. Embert Goossens van der Borcht tegen Antonis Rutger Lamberts bij opdracht vercoft aan voors. Joseph
   
13 jul 1616 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  1166. 1616 juli 13 sH,R.1516,478v
Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St Geertruydenberch proc. sch. Otw 19-8-1614 jee cijns 12½ ka gld op Lichtmis uit stuck beemd 3 L bvvo aan de watermolen t erf des naerbeschreven verkopers des voors. chijns t gem. stege welke cijns Christiaen z.w. Laureyns Hendrix Wouters van Ravensteyn verkocht Gerarden Gerarts vander Vlueten tbv hr en mr Aert Swaens als voor 5-2-1613 opgedragen Goossen Emberts vander Borcht tbv den armen Vrouwenhuys bvvo
1167. 1616 juli 13 sH,R.1516,479
voors. Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St Geertruydenberch jeec 6 ka gld 5 st op Pinksteren uit huys erff andere timmeringen daarbij cruythoff coolhoff boomgaert groeslant aan malcanderen 9½ L par. Otw in Huyckelom aan de Creyteheyde t dese heyde t erf Adriaen z. Michiel Cornelis  welke cijns Adriaen z. Lambert Simons wnd Berckel verkocht aan Jan z. Jan Joost van Enschot tbv voors. heer Aerdt Swaens pbr z.w. Niclaes Aertss 25-5-1610 opgedragen aan voorn. Goossen van der Borcht tbv arme vrouwenhuys als voor
1168. 1616 juli 13 sH,R.1516,479v
voorn. Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St Geertruydenberch jeec 3½ ka gld op 5 mei uit deen helft in een uiterweert in par. Maren etc. welke cijns juffr. Anna Pels wede jr Peter van Eyck verkocht aan Elisabeth d. Nicolaes Aerts tbv voors. hr en mr Aernden Swaens 17-6-1605 aan Gooswijn etc. als voor
   
6 nov 1616 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  539. 1616 november 6 sH,R.1464,56 Goossen z.w. Eymbert Goossens van der Borcht wnd Otw vercocht Heylken van der Borcht tbv Barbara d.w. Henricx de Beer jeec 18 gld op Martinij Hyemalis uit - huis schuere gronden hoff weylant aan malcanderen 3 L par. Otw tpl. Huyckelem t v erf Aleyt d. Jan Thomas t erf Jan Adriaens z.w. Jan Adriaens t gem. strate - twee stucken weylants aan malcanderen tesamen 13 L par. Otw in de Cleyn Heyde in de Diese t t ander erf des vercopers v erf taefel H.Geest tot Otw t erf Steven Jans de Scheeper losbaar met 300 gld
   
15 nov 1616 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  914. 1616 november 15 sH,R.1493,87 Michiel z.w. Jan Jans van de Laer - stuck hoylants 4 L par. Otw in de Dieze t erf Goossen Eymberts vander Borcht den gem. stroom tussenbeide en metten den eynden t erf Herbert Jans Smits met gerechtigheid van erfweg over erf voorn. Herbert Jans ter heyde waert wt opgedragen Goossen van der Borcht tbv Heylken d. Eymbert Goossens vander Borcht zijn zuster
   

 

Huwelijk:     Margaretha (Margriet) Andriessen Dolmans [49179]
     
Kinderen:    
   
Zoon:  20 okt 1619 Embert Goossen van der Borcht [49182]    Oisterwijk
     
   
Zoon:  6 okt 1621 Franciscus Goossen van der Borcht [48213]    's‑Hertogenbosch
    getuigen: zijn grootmoeder Catharina Reijnders Becx [47274] en Petrus Bresserus decanus in Boxtel
   
Dochter: 11 jul 1623 Catharina Goossen van der Borcht [49148]    Oisterwijk
     
     
Dochter: 30 sep 1625 Elisabeth Goossen van der Borcht [47272]    Oisterwijk
     
   
Dochter: 16 jan 1628 Maria Goossen van der Borcht [48280]    Oisterwijk
     
   
Dochter: 21 jul 1630 Heijlwigis (Helena) Goossen van der Borcht [48278]    Oisterwijk
     
     
Dochter: 2 mei 1632 Margarita Goossen van der Borcht [14710]    Oisterwijk
     
     

 

21 nov 1618 doopgetuige van zijn nicht Catharina Tempelaer [49618] Helmond (Goswinus Lambertus)
   
3 sep 1619 doopgetuige van Ignatius zoon van Guilielmus Jaspers en Gertrudis TE 's‑Hertogenbosch
   
7 dec 1624 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  1573. 1624 december 7 sH,R.1536,109
Lucas Janss van Witfelt wedn. Catharina d.w. mr Jan Conincx in leven rentmr baronnie van Boxtel jeec 6 gld op Lichtmis uit - huys erve hoff toebehoren par. Otw tpl. in de strate aende Lijnde aldaer t erf Joost Mardeleyn t erf Michiel van IJersel
- stuck weylant gent de afterste weyde 6 L par. Otw aen de Cleyn Heyde t erff Thomas Diercx vanden Hoevel t erf Lambert Jans Willems  welke cijns Jan z.w. Henricx Andries de Leeuwe verkocht Goossen Eymbrechts van der Borcht tbv Lucas Jans van Witvelt 14-2-1608 opgedragen hr Ghijsberdeb de Roij pbr en beneficiaat cath.kerk st Jan sBosch tbv susteren convent van Marienborch sBosch opten Ulenborch tbv de costen van incleeden en professie die Catarina dr dess. Lucas met godts gratie in den voors. convent verhoopt te doen
   
31 dec 1625 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  218. 1625 december 31 sH,R.1526,125 Frans z.w. Jan z. Tonis Aelbrechts - stuk akkerland 4 L gespleten uit 3 B par. Enscot leen aan de koning van Spanje en door Frans in leen ontvangen 23-2-1613 opgedragen Goossen Eymberts vander Borcht in erfmengeling waarna Goossen Eymberts vander Borcht - stuck land deels weylant deels heylant 8 L par. Otw tpl. Hokelem opte Cleyn Heyde t erf Gielis Jans de Weer O t erfgen. Goyaert Adriaens Claess W v N den Raeckstroom t Z gem. strate als hij in dl. ouders aan voorn. Frans z.w. Jan z. Thonis Aelberts belast met grondcijns 3 st aan de hertog
   
11 feb 1626 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  222. 1626 februari 11 sH,R.1526,221v Gosen Eymberts van der Borcht wnd Otw verkocht Herman Aerts van Eerssel jeec 10 gld op Lichtmis uit - huys schuere gronden hoff boomgaert ackerlant weylant 2 mudzaad met eenen wech onderscheyden par. Otw tpl. de Cleyn Heyde t erf mr Geeraert van Zoemeren lic. in de rechten en tegenw. schepen sBosch O t andere erven verkoper W v N gem. steeg t Z erf tafel H.Geest aldaar belast met grondcijns hertog en de naegebuercijns tsamen 14 st losbaar met 200 ka gld
margo: Maria van Engelen wede Jacob Gijssels bekent lossing door Margriet Dolmans wede Goossen Eymberts van der Borcht 15-4-1655
   
14 aug 1626 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  243. 1626 augustus 14 sH,R.1527,371v Goossen Eymberts van der Borcht wnd Otw gelooft Emken Janss geboortich van Rode over Peel bagijne groot bagijnhof sBosch jeec 10 ka gld op Assumptionis Marie uit - huys scuere gronden hoff boomgaert ackerlant drieslant 1 mudzaad par. Otw in de Cleyne Heyde t ander erve voors. vercoper O t erf Joachim Janss van Esch W v N gem. straat t Z dess. vercoper belast met 9 st grondcijns aan de hertog losbaar met 200 gld
   
29 aug 1628 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
  3834-148 GOSUIEN EYMBERTS van den BORCHT als m/m van MARGARETA DOLMANS. heeft overgegeven aan MAYKE TEMPELAERS ter tochte en aan DIERCK TEMPELAERS, zijn zwager, ter erfrecht, een jaarl. rente van 24 gl./10 st. die HEYLKE dv JAN van ASTEN, wed. van GEERART van den HEUVEL met consent van PEETER van HEMSELROIJ geloeft heeft te betalen aan CATHALIJN REYNDER BECX, wed. van ANDRIES DOLMANS (zie Helm. schepenbrief 24 okt. 1616.). Get.: FH/AM 29 aug. 1628, 1628/1629
   
17 okt 1628 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  70. 1628 oktober 17 sH,R.1506,28 Goossen Eijmbrechts van der Borcht wnd Otw verkocht mr Guiliam van Rienshoeven apothecaris jeec 9 gld op St Lucas uit - stuck ackerlant 12 L dingb. Otw tot Huyckelom in de Langhvennen t erf convent van St Clara sBosch en Henricx van Nuys O t erf Gerart vander Stegen en Cornelis Wijnants van Colen W v Z erve mr Adriaen Comans lic. in de rechten t gem. molenwech belast met reductie malder rogge tafel H.Geest Otw losbaar met 200 gld
margo: kwijting bij Geertruit van Drongelen wede dhr dr Rijnshoven 8-12-1670 door Johan van Esch en Johan Becx momb. onm. krn Joris van Gulick bij Margriet d. Goossen Eymberts van der Borcht 24-8- 1671
   
26 apr 1629 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  84. 1629 april 26 sH,R.1506,304v Adriaen z.w. Henricx Coenen wnd Moergestel man van Marijken d.w. Ancem Lamberts verkocht Willem Adriaens van Buerden wnd Otw jeec 3 gld op St Marcus evangelist uit - beempt lants gent den Loopbeemd 1 buender par. Otw tpl. de Locht t erf Henrick Diercx van Hout t erf Henrick Peeters v convente susteren van Orthen sBosch t gemeynt van Otw - huys erve hoff erff daeraen deels ackerlant deels weylant 6 L par. Moergestel aenden Heycant t erff Henrick Cornelis c.s. t erf Wouter Jan Nelen v Henrick Cornelis t gemeynt van Otw belast met 2 st 2 oort grondcijns hertog 6 gld IJken wede Jan de Border 3 gld Jenneken wede Gommers Jans uit voorn. beemd pacht 1 L 3 kannen rogge Goossen Eymberts van der Borcht 6 gld voorn. Jenneken wede Gommer Jans van en uit de huyse losbaar met 50 gld
margo: gelost door Jan Peynenborch secretaris Otw aan Willem Adriaan van Buerden 1-6-1638 acte 15- 11-1638
   
12 okt 1632 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  511. 1632 oktober 12 sH,R.1547,2 Aernt z.w. Hermans z. Bartholomeeus Lombaerts aan Mechtelt d.w. Jacob Diercx Symons van Dinther wede Jan Sebastiaens verweresse van Geldrop jeec 12 ka gld op Bamis uit - stuk akkerland gent den Hoogen acker 3 L par. en vvo te Leech Huyckelem t Arme Manhuys van Ow t ander erf verkoper v Jan Huybert Jonckers t Lijsken Willems - stuk weyvelt 3½ L tpl. voors. t Lijsken voorn. t Goossen Eymberts van der Borcht v erfgen. Goossen Verstegen de leyloop tussenbeide lopende t Willem Arien Deckers belast met 20 st Convent susteren Ow.
   
10 nov 1632 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  641. 1632 november 10 sH,R.1553,29 Goossen z.w. Eymbert Goossens van der Borcht wnd Otw aan hr Henrick Reynders van den Berckenbosch pbr jeec 11 ka gld op St Michiel uit - 17 L lants so acker als weyland par. Otw tpl. de Cleyn Heye t O gem. stege t W Johan Peynenborch secretaris v t gem. strate belast met grondcijns 5 st
   
26 nov 1633 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  524. 1633 november 26 sH,R.1547,250v Goossen z.w. Eymbert van der Borcht wnd Otw aan Arnoudt van den Hovel notaris tbv Walburch van der Beke wede mr Jan Hoogarts Kelders jeec 9 ka gld op St Andries uit - hoybeempt 5 L gent den Beeckschen beempt par. Otw opten Diestroom t ander erf verkopers t Diestroom v tafel H.Geest Otw t erf verkoper
margo: hr en mr Gijsbert Eelkens lic. in de rechten man van jouffr. Walborch d. hr en mr Geraert van Zomeren ook lic. in de rechten en oud raad sBosch bekent lossing door mr Norbert Mutserts ook lic. in de rechten 25-6-1653
   
26 mrt 1638 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  686. 1638 maart 26 sH,R.1556,197 Goossen van der Borcht z.w. Embert van der Borcht aan secretaris tbv Ida van Boekentop wede Jan van der Stegen jeec 11 ka gld op Pasen uit - stuk lants deels eckerlant deels weylant met sijne houtwassen 17 L par. Otw opte Cleyn Heyde t gem. steeghde O t secretaris Peynenborch W v t gem. steeghde belast met 5 st grondcijns heer van den lande; 5 gld 10? st gerechtigde gelost door Margriet Dollemans wede Goossen van der Borcht bij Johan van Niel tp hebbend 20-3-1655
   
23 aug 1639 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  984. 1639 augustus 23 sH,R.1596,382 Goossen z. Embert Goossens van der Borcht aan Maeyken Henrick van Rosmaelen jeec 6 ka gld uit - stuk weylants gent de Wauwerweye 4 L lants onder Otw tpl. Heuckelem t Jan Reyner Heesters O t verkoper W v Jan van Emmerick t gem. steeghde gelost 6-6-1659
   
7 aug 1640 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  732. 1640 augustus 7 sH,R.1558,518v Goossen Eymberts van der Borcht wnd bvvo aan mr Geraerd van Zoemeren lic. in de rechten en oud raad sBosch jeec 10 ka gld op 12 juli uit - beemd of weyvelt 3 L bvvo t Jan Peynenborch secretaris van Otw O t gem back? W v N oude stroom t Z gem. steeghde gelost namens Margaretha wede Goossen Emberts van der Burcht 31-7-1663
   
13 dec 1642 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  778. 1642 december 13 sH,R.1562,105 Goossen Eymberts van der Borcht wnd vvo verkoopt Henrick z.w. Jan Henricx van Nuenen tbv Jenneken d. Matthijs van Opgeleyn wede desselfs Jan Henricx zijn moeder jeec 7½ ka gld op 13 december uit - huys schuere hoff bogaert erf 14 R lant bvvo aen de kercke aldaer t Cornelis Peter Appels en tafel H.Geest O t erf Jan Adriaen Poirters W v t gem. strate - stuck weylant 5 L bvvo op de auwen stroom t den Rackstroom t Christina Beyharts v Goossen Wouter Peynenborch t W gem. strate belast met 9 gld 10 st abt St Geertruyd Loven uit 1ste onderpand; 1½ st uit leste onderpand
margo: gelost bij Henrick Janss van Nuenen namens Jeneken zijn moeder door Goossen Eymberts van derBorcht 27-6-1647
   
18 aug 1646 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  871. 1646 augustus 18 sH,R.1567,98 Johan Mathijssen van den Velde rentmr Godtshuys van Tongerloo gemachtigd door hr Augustinus Wichmans prelaet dess. godtshuys - huis erve hoff andere erffenisse 11 L par. Otw tpl. Huyckelem t erve Manhuys tot Otw Z t erve Cornelis Jonckers v O erf Lijsbeth Willems t gem. straat - stuck beempt 4 L par. voors. bij en omtrent de Huyckelemse watermolen t erf Lijsbeth Willems Olyslager t erf Goossen Eymberts van der Borcht v gem. waterstroom t erf Willem Adriaens Decker als Michiel van Haubraken tbv voors. Abdije tegen Lambert van der Meer bij de richter en vonnis sch. sBosch in coope had verkregen 12-5-1643 en aan de abdij gebleven in verkoping 9-6-1644 en Aert Herman Lombaerts gewezen ingezetene vv Hilvarenbeek hebben toebehoord opgedragen mr Norbertus Mutsaerts lic. in de rechten belast met pacht van 4 L aan de altaristen ofte OLVr gilde pacht van 14 L rogge H.Geest beiden Otw pacht van 1 malder rogge Marijken wede Anthony Rutgers van Boxmeer jeec 1 gld susterenconvent Otw loscijns 3 gld 2½ st Gielis Jans de Weer loscijns 8 gld 10 st aan voors. Marijken wede Anthony Rutgers van Boxmeer loscijns 6 gld erfgen. Peter Thomas Lootgieter
   
22 okt 1646 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  874. 1646 oktober 22 sH,R.1567,316 Goossen Eymberts van der Borcht wnd bvvo - huys schuere erve hoff bogaert erff daeraen 1 zesterzaad land bvvo tpl. Huyckelom t Henric van Emmerick O t v Adriaen Janss van Huyckelem W en Z t N gem. steeghde - acker lants 1 mudzaad deels teulant deels weyde tpl. voors. t erf Henric van Emmerick O en N t erf voors. Adriaen Jans van Huyckelem W t Z erve tafel H.geest aldaer sijnde onder dezen acker ook begrepen - de Wouwerweyde t erf Henrick van Emmerick N t erve dess acker Z v O erf mr Adriaen Coomans lic. in de rechten t W ander erf voors. Goossen van der Borcht - acker lants hent den Cruysacker 2½ L tpl. voors. t erf mr Adriaen Coomans voors. O t erve wede en krn Gielis Janss de Weer W v N erf Adriaen Janss van Huyclom t Z gem. wech als Goossen deels na dood mr Frans van der Borcht zijn oom en coop en tp met gifte aan mr Frans van der Borcht zijn donateurs zoon belast met red. pacht 1 malder rogge altaristen Otw 2 blancken hertogcijns moet hieruit doteren aan Catharina en Elisabeth zijn zusters elk 1000 gld
marge: jouffr. Elisabeth Dachverlies abdisse der clarissen gent urbanisten van sBosch wnd in de stad Mechelen namens Elisabeth d. Gooswijn Eymberts van der Borcht religieuse godshuys Convent Clarissen gent Urbanisten van 's-Hertogenbosch nu wnd in stad Mechelen voldaan met 1000 gld 21-4-1656
   
27 jun 1647 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  892. 1647 juni 27 sH,R.1568,539 Heylken d. Eymberts vander Borcht meesteres vanden Grooten Begijnhoff deser stadt disponerende van haere goederen bij codicille waarin aan Goossen Eymbert van der Borcht haar broeder en bij zijn vooraflijvigheid aan Margareta Dolmans zijn hvr 1000 gld tlv de erfrecht der goederen die hen ter tocht en haere krn t.e. bij test. voors. Heylken van der Borcht gemaeckt waeren en hen gegeven macht om zoveel renten te mogen verkopen tot zij voors. 1000 gld hebben in akte voor not. Nicolaes van Nijehoff 4-5-1646 zo gestaan Goossen Eymberts van der Borcht jeec 18½ gld uit - akker in Schijndel etc [meerdere cijnzen]
 
   
 
7 aug 1648 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  1134. 1648 augustus 7 sH,R.1603,412v Maeyken Henricx van Roosmaelen jeec 6 ka gld op 24 augustus uit - stuck weylant den Wauwerwey 4 L onder Otw tpl. Heuckelem t Jan Reynier Heesters O t Goossen Eymbert Goossens vander Borcht W welke cijns Goossen z. Eymbert Goossens vander Borcht verkocht voorn. Maeycken Henricx van Roosmaelen 23-8-1639 opgedr. mr Jan van Affoirden
   
17 jan 1650 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  956. 1650 januari 17 sH,R.1572,327 Franck Goyaerts vanden Brant man van Mayken d.w. Frans Molepas bij Mayken d. Jan Bastiaens en Mechtelt d. Jacobs Diercx Symons van Dinther en Anthonis Willems van Son man van Agnees d. Jan Geraerts van Bilsen en voorn. Mayken d. Jan Bastiaens in haar tweede huw. ook actie van Bastiaen z.w. Frans Molepas en Mayken Jan Bastiaens voorn. voor de ene helft jeec 12 ka gld op Bamis uit - akker land gent de Hoogen acker 3 L par. en vvo tpl. Leech Huyckelom t Arme Manhuys van Otw t erf naerbeschreven vercoopers deses cijns - stuck weyvelts 3½ L tpl. voors. t erf Lijsken Willems t erf Goossen Eymberts vander Borcht welke cijns Aerndt z.w. Herman z. Bartholomeeus Lombaerts verkocht aan Mechtelt d.w. Jacob Diercx Symons van Dinther wede Jan Sebastiaens Vervlaessen van Geldrop 12-10-1632 aan dhr Geraert Tielemans raad en rentmr sBosch
   
30 sep 1650 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  1173. 1650 september 30 sH,R.1605,444v Johan Tholinck z.w. Roelant Aertssen Tholinck man van Maria d.w. Johan van der Stegen Nicolaessen van Jan en Ida van Bueckentop en Maria met Jan haar man jeec 11 ka gld op Pasen uit - stuk land deels ackerlant deels weylant met houtwas 17 L par. Otw opde Cleyn Heyde t O gem. steeghde t W secretaris Peynenborch welke cijns Goossen van der Borcht z.w. Eymberts van der Borcht verkocht aan Ida van Bueckentop wede Johan van der Stegen 26-3-1638 aan Johan van Niel z.w. Quirijn van Niel
   

 

Overleden:   voor  1651

 

   
21 jan 1651 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.5,f.6v Margriet Dolmans wede Goossen Emberts van der Borcht wnd bvvo machtigt Embert haar zoon bij Goossen om accoord te maken met krn hr Aernt van Vladeracken in leven schout quartier Maeslandt wegens maaksel van voorn. w. van der Borcht en w. Beliken zijn 1ste hvr - met handtekening van Margryet Dollmans
   
25 jun 1653 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  100. 1653 juni 25 sH,R.1579,122 hr en mr Gijsbert Eelkens lic. in de rechten drossaert van Rhety man van juffr. Walborch d. hr en mr Gerardt van Zoemeren in zijn leven ook lic. in de rechten en oud raedt deser stadt jeec 10 ka gld op 12 juli uit - beempt oft weyvelt 3 L lant bvvo t Jan Peynenborch secretaris van Otw O t gem. beeck W welke cijns Goossen Eymbert van der Borcht wnd bvvo verkocht tbv mr Geraert van Someren 7-8-1640 die het ten huwelijk aan zijn dochter juffr. Walborch aan Jan Jan Timmermans oud president vvo als een der erfgen. hr Goyaert Henricx van Gorcum tbv dese gezamenlijke erfgen.
   
14 mrt 1654 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.5,f.86r(408) Prothocolle notairael Jan Peynenborch voir de jaere 1654 [en lichtere inkt] 1655 Margriet Dolmans wede w. Goossen Embertss vander Borcht wnd bvvo gesondt maakt testament reeds test. met w. Goossen vander Borcht haeren overl. man voor sch. Otw op 17-9-1650 alnoch van enige erffhaerffelijcke goederen mede van enige grontgoederen daerinne zij macht is hebbende om nader daarover te disponeren - zeker octrooy om de langstlevende de vrije wil te laten doen - haere vier dochteren bij name Cathalijn Maria Helena en Margriet na haar dood in vier porties al haar meubelen en erfhafelijke goederen als legaat omdat haar twee zonen te weten Embrecht en heer Frans tot staet gecomen wesende henne portie en contingent van meubelen en erfgoederen van haar en haar man wel ten volle gehadt hebben - de vier dochteren alnoch ongetrouwt - heer Frans haar zoon tot gedenkenisse 30 gld eens en Elisabet haar dochter 20 gld eens want Embert haeren voos. sone onlancx geleden deser wereld is overleden achtergelaten hebbende twee kinderen die hij uit Margriet Jans van Oss zijn hvr heeft verweckt noch een van die twee onmondig overlijden of zonder tot staat gekomen te zijn dan dat erfdeel aan het andere van de twee en als beiden overlijden dan keren de goederen terug naar de andere erfgenamen van codicilante met exclusie van Margriet van Oss der 2 krn moeder en Elisabeth haere geestelijke dochtere - haar man en zij hadden aan hun zoon Embert tot den houwelijke staat gecomen gegeven een stuck lants gelegen in de prochie van Otw tpl. inde Coppelstrate en zij en haar man in hun test. dat deze akker waard is 300 gld is die Embert na hun beider dood zou moeten inbrengen tot profijt vanden gemeynen sterfhuyse of zolang stilstaan tot de anderen ook zoveel gehad hebben doch Embert heeft dit stuk land verkocht na zijns vaders dood voor 498 gld dus de andere krn ook zoveel - tekent Margrijt Dolmans wede vander Borcht
   
15 mrt 1661 uit: Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften, berustende in de Boekerij ....
  Mr Franciscus van der Borcht, Catharina en Maria van der Borcht,  kinderen van wijlen Goossen van der Borcht, schepen der vrijheid  van Oisterwijk, eerstgenoemde ook nog namens Hendrick, onmondige  zoon van wijlen zijnen broeder mr Embert van der Borcht, geven  voor Schepenen van Nederweert volmacht aan Joris van Gulick om  voor Schepenen van Oisterwijk over te dragen aan Jor' Franco de  Beveren, ontvanger der verpondingen over het Kwartier van Oisterwijk, eene grondrente, gaande uit onderpanden, gelegen op den  Hondsberg en door hen geërfd van hunne moei Helena van der  Borcht 
   
14 sep 1662 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.6,f.97v Margriet Dolmans wede Goosse Emberts vander Borcht casseert codicille en test. als zij na dood van haar man en blijven alleen bij de inhoud van het testament als zij met w. haar man heeft gemaakt voor sch. Otw - tekent Maergrijt Dolmans wede vande Borcht

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

17184
Goosen Embrechts van der Borcht [56039]
circa 1450 -
17186

17188

17190

17192

17194

17196

17198

x
17185
IJeve Jansen Buckinckx [56040]
circa 1450 -
17187

17189

17191

17193

17195

17197

17199

               
8592
Embrecht Goossens van der Borcht [49184]
circa 1480 - voor apr 1540
8593
Catharina [54289]
circa 1480 -
8594
Gielis Lucassen van der Schoet [55995]
circa 1465 - 1528
8595
Sophia Michiels van Wilneven [55996]
circa 1465 - 1525
8596

8597

8598

8599

x
x
4296
Goossen Embrechts Goossens van der Borcht [49177]
circa 1510 - 1570
4297
Clara Gielissen van der Schoot [49648]
circa 1510 - voor mrt 1584
4298
Peeter Goossens Toelings [49192]
circa 1530 - 29 jul 1604
4299
Meeuske Bartholomeussen Ariens [49195]
circa 1530 -
x
x
2148
Eijmbert Goossen van der Borcht [49173]
circa 1550 -
2149
Cornelia (Neelken) Peeters Toelings [49191]
circa 1555 -
x
1074
Goswinus (Goossen) Eijmberts van der Borcht [48277]
circa 1575 - voor 1651