Angela (Engeltje) Peters van Boxtel (48)        Boxtel kwartier

Vader:      Petrus Jansen van Boxtel (947)

Moeder:   Waltera Adriaens Thomassen de Genser (948)

 
Gedoopt: 24 mei 1663   Loon op Zand     loon op zand
getuigen: haar oom Thomas Adriaens Thomassen de Genser [1984] en haar oudtante Thomasken Adriaens Maes [2228] (uxor Hubertus Judoci)

 

 

5 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 140     Cornelis Cornelis van der Wie bekent schuldig te zijn aan de voogden van de kinderen  van Peeter Janssen van Bocxtel, die in leven voogd is geweest over de kinderen van Tomas Adr. de  Genser, een bedrag van 100 gulden.   
   
22 dec 1685 Loon op Zand
  Folio 27v  1. Hendrick (tevens als gelastigde van Jan de Jongh, gehuwd met Jenneken), 2. Leendert  Wouterse van der Poel (als gelastigde van Adriaentje), 3. Ariaen Huijberts Verhagen en Cornelis  Hendricx de Weer (als voogden over de vier kinderen van Thomas), 4. Meeus Aertse van de Vaert  (gehuwd met Jenneken Prs. van Boxtel, dochter van Wouterken, en tevens met Gijsbert Joost  Gijsberts voogd over de resterende vijf kinderen van Peeter van Boxtel), allen kinderen van  Ariaen Thomas de Genser, transporteren goederen aan Willem Adam Decker. 
   
23 feb 1686 Loon op Zand
  Folio 35   (1) Meeus Aertssen van der Vaert, gehuwd met Jenneken, dochter van Peeter Janssen van  Bocxtel en Wouterken Adriaenssen de Genser, (2) Cornelis Lamberts, als gemachtigde van Steven  Borger, hoedenmakersknecht te Leeuwarden, gehuwd met Pieternella Peeter Janssen van Bocxtel, (3)  genoemde Meeus als voogd over de drie onmondige kinderen van genoemde Peeter en Wouterken,  transporteren goederen aan Peeter Janssen Vermeer.
Folio 35v    Peeter Janssen  Vermeer bekent schuldig te zijn aan dekinderen van Peeter Janssen van Bocxtel een bedrag van 274  gulden terzake een transport op heden.  

Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op  18-2-1690 ingelost is.   
Folio 35v    (1) Meeus Aertssen van der Vaert, gehuwd met  Jenneken, dochter van Peeter Janssen van Bocxtel en Wouterken Adriaenssen de Genser, (2) Cornelis  Lamberts, als gemachtigde van Steven Borger, hoedenmakersknecht te Leeuwarden, gehuwd met  Pieternella Peeter Janssen van Bocxtel, (3)       genoemde Meeus als voogd over de drie onmondige kinderen van genoemde Peeter en Wouterken, transporteren goederen aan Gijsbert Joost Gijsberts.
Folio 36     Ghijsbert Joost Ghijsberts bekent schuldig te zijn aan de kinderen van  Peeter Janssen van Bocxtel een bedra van 48 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op  heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-2-1687 ingelost is.  

 

doopgetuige op  27 mrt 1686 van haar neef Petrus Bartholomeussen (758) te Loon op Zand

 

6 mrt 1688 Loon op Zand
  Folio 39v   (1) Hendrick Adriaen Thomassen de Genser, tevens voor Jan de Jongh gehuwd met Jenneken  Adriaensse de Genser, (2) Lenaert Wouters van de Poel voor Adriaentie Adriaen Thomas de Genser,  (3) Cornelis Hendrickx de Weert en Adriaen Huijbert Verhagen als voogden over de onmondige  kinderen van Thomas Adriaenssen de Genser, (4) Meeus Aertssen als man van Jenneken, dochter van  Peeter Janssen van Bocxtel en Wouterken Adriaen Thomas de Genser, tevens als voogd met Ghijsbert  Joosten over de onmondige kinderen van Peeter en Wouterken, maken een boedelscheiding.

 

Huwelijk:   20 mei 1691 Florentius Aerts (47) stadhuis 's-Hertogenbosch
 
Kerk.huw.  20 mei 1691  's-Hertogenbosch    St. Catharina
 
  Beide wonende in de Vuchterstraet
  getuigen: zijn broer Christianus Aerts van der Vaert (427) en haar broer Gijsbertus van Boxtel (411)

Kinderen:

Zoon:         18 jul 1693 Arnoldus Floren van der Vaert [45] 's-Hertogenbosch
 
  getuigen: zijn oom Adrianus Aerts [718] en zijn tante Joanna Peters van Boxtel [753]
   
Zoon:       12 sep 1701 Petrus Floren van der Vaert [410] St. Catharina,'s-Hertogenbosch
  getuigen: zijn oom Gijsbertus van Boxtel [411] en zijn tante Ida Aerts Meeussen [425] (Ida van Hasselt)
   

 

doopgetuige van haar neef Walterus van der Vaart (925) op 3 sep 1702 's-Hertogenbosch

doopgetuige van haar neef Walterus van der Vaart (927) op 1 mei  1704 's-Hertogenbosch

 

 

Overleden:   17 okt 1709    's-Hertogenbosch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

back / terug

4112

4114

4116

4118

4120
Adriaen Joosten de Genser [11927]
circa 1540 - voor apr 1597
4122
Adriaen Adriaens Oirlemans [11973]
circa 1550 - voor aug 1608
4124

4126
Peeter Wouters Adriaens Cauwenberch [4418]
circa 1555 - voor nov 1626
x
x
x
4113

4115

4117

4119

4121
Heesken (Eesken) Sijmons [12202]
circa 1540 -
4123
Grietken Peters [19261]
circa 1550 - voor aug 1608
4125

4127
Geertrudis Jansen Mattheussen de Bont [15614]
circa 1555 - voor nov 1626
               
2056

2057

2058

2059

2060
Thomas Adriaens Joosten de Genser [414]
circa 1560 - voor 1605
2061
Peeterken Adriaens Adriaens Oirlemans [2348]
circa 1570 - voor dec 1654
2062
Ghijsbert Joosten Joachims [1592]
circa 1585 - voor nov 1626
2063
Wouterken Peeters Wouters Adriaens Cauwenberch [4417]
circa 1585 - voor nov 1626
x
x
1028

1029

1030
Adriaen Thomassen Adriaens Joosten de Genser [1584]
circa 1600 - voor dec 1685
1031
Angela (Engeltken) Ghijsberts Joosten Joachims [1591]
circa 1605 -
% 7 feb 1627
514
Petrus (Peeter) Jansen van Boxtel [947]
circa 1630 -
515
Waltera (Wouterken) Adriaens Thomassen de Genser [948]
19 aug 1629 - voor feb 1682
x
257
Angela (Engeltje) Peters van Boxtel [48]
24 mei 1663 - 17 okt 1709