Isebeau (Isebeel) Hendricks van Liebergen  (47235)          kwartier

Vader:     Hendrick van Liebergen [47236]

Moeder:  Heilwich (Heijlken) Adams van Osch [47260]

 
     
Gedoopt:    14 feb 1616   's‑Hertogenbosch   St. Jan    
akte

 

 

Huwelijk:     Cornelis Jaspers van Heeswijck [14730]
     
Kinderen:    
   
Zoon:  19 mrt 1637 Gaspar (Jaspar) van Heeswijck [23033]    's‑Hertogenbosch
    getuigen: zijn grootmoeder Heilwich Adams van Osch [47260] en Judocus Adrianus van Bockhoven
   
Zoon:  circa 1640 Henricus Cornelius van Heeswijck [23040]    
     
     
Zoon:  6 apr 1645 Adam Cornelissen van Heeswijck [47232]    's‑Hertogenbosch
    getuigen: zijn tante Judith Hendrickx van Liebergen [47237] en zijn aangetrouwd oom Pauwels Pauwels Wijnands van Resant [48122]
   
     
   
Zoon:  circa 1650 Balthazar Cornelissen van Heeswijck [14731]    
     
     
Zoon:  circa 1650 Nicolaus Cornelissen van Heeswijck [1301]    
     
     
Zoon:  circa 1650 Wilhelmus Cornelissen van Heeswijck [23023]    
     
     
Dochter: circa 1650 Helena Maria Cornelissen van Heeswijck [48262]    
     
     

 

30 mei 1657 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch
  Godefroij van LIBERGEN, doctor medicijnen, zoon van wijlen :Henrick van LIBERGEN bij wijlen Heijlke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Mr Adam van OS, chirurgijn; Aert Jans van BERLIKUM man en momboir van Margriet zijn huisvrouwe; Cornelis van HEESWIJCK, in huwelijk hebbende Isabelle, beiden dochters van Henrick en Heijlken voorsz; Godefroij voorsz gemachtigd van zijn broeder Johan van LIBERGEN, koopman te Luijck, gepasseerd aldaar voor notaris Martinus MOOSENS op 20.2.1657; Godefroij ook nog gemachtigd van Frederick VERSTEGE, man en momboir van Judith zijn huisvrouw, ook dochter van Henrick en Heijlke voorsz, op 30.1.1657 voor notaris Jacques ANNEAS, te Loven, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen.
30.05.1657 | R 1587 | f 87
   
11 feb 1663 doopgetuige van haar kleindochter Cornelia van Heeswijck [47249] 's‑Hertogenbosch
   
21 apr 1666 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch
  Franchoijs van NIJEHOFF, enig erfgenaam van zijn broeder, Mr Nicolaes van NIJEHOFF, notaris te 's-Hertogenbosch, voor de ene helft; Maijke van HEESWIJCK, weduwe van Peeter Boudewijns van de SANTVOIRT, Jasper zoon van Pauwels Wijnants van RESANT bij Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Jasper Willems van HEESWIJCK; Jan zoon van Cornelis Jaspers van HEESWIJCK en Jan van BOXMEER man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van Cornelis van HEESWIJCK bij Josijntje van CEULEN; Jasper en Hendrick zonen van wijlen Cornelis Jaspers voorsz bij Isabella van LIEBERGEN, zijn tweede huisvrouw, allen voor henzelven: Jasper Wijnants van RESANT, Mr Godefroij van LIEBERGEN en Jasper en Hendrick zonen van wijlen Cornelis Jaspers van HEESWIJCK, momboirs over de 5 onmondige kinderen van Cornelis en Isabella voorsz, erfgenamen van Wilhelmina van HEESWIJCK weduwe van Nicolaes van NIJEHOFF voor de andere helft; erfdeling van de goederen van Nijcolaes en Wilhelmina voorsz: Hintham; renten, chijnsen.
De erfgenamen van Wilhelmina van HEESWIJCK, gaan subdivisie van de verworven goederen aan op 18.5.1666 (zie: R 1641 f 399).
21.04.1666 | R 1641 | f 371v

 

Overleden: voor 1679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
27 jan 1679 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch
  Jaspar, Hendrick, Adam, Wilhelmus, Baltus en Nicolaes, zonen van Cornelis van HEESWIJCK bij Isabella van LIEBERGEN, Hendrick voorsz nog gemachtigd van Aelbert van SALINGEN man en momboir van Helena Maria ook dochter van Cornelis en Isabella voorsz, gemachtigd voor schepenen van Nijmegen op 17.4.1678, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis aan de Peperstraat, eertijds "in het Moleneijser" en nu "in de Gulden Swaene" op 22.1.1648 verkocht door Geraert Govert van de VEN weduwnaar van Jenneke dochter van Wouter Sanders van HOESSEN aan Cornelis zoon van wijlen Jasper zoon van Willem Adriaen van HEESWIJCK; obligaties.
27.01.1679 | R 1650A | f 115v

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

17232

17234

17236

17238

17240

17242

17244
Boudewijn Suerincx [52845]
circa 1500 - voor dec 1573
17246
Embert Henricks Vos [48259]
circa 1500 -
x
17233

17235

17237

17239

17241

17243

17245

17247
Hillegonde [49168]
circa 1500 -
               
8616

8617

8618

8619

8620

8621

8622
Lambert Boudewijns Suerincx [48257]
circa 1530 -
8623
Heijlwigis (Heijlken) Emberts Vos [48258]
circa 1530 - voor apr 1573
x
4308

4309

4310
Adam Florissen van Osch [47268]
circa 1555 -
4311
Catharina Lamberts Suerincx [48250]
circa 1555 -
x
2154
Hendrick van Liebergen [47236]
circa 1580 - voor feb 1647
2155
Heilwich (Heijlken) Adams van Osch [47260]
circa 1580 - voor mei 1657
x
1077
Isebeau (Isebeel) Hendricks van Liebergen [47235]
14 feb 1616 - voor 1679