Franciscus Zacharias Willems van Gulick (432)  Gulick kwartier

Vader:      Guilielmus Jorissen van Gulick (3234)

Moeder:   Isabella Balthazars van Heeswijck (14704)

   
Gedoopt:  2 feb 1712  's-Hertogenbosch  St. Jan   st Jan
getuigen: Joannes Nicolaus Augustinus Walraven en Anna Elisabetha Walraven vervangen door zijn tante Margarita van Gulick (14712)

 

 

1719 uit: Schepenprotocol Sint-Oedenrode St. Oedenrode
  Ter instantie van Juffrouw Hester de Leeuw woonde tot S'Bosch is geregistreert. Willem Pompen als man ende momboir Margareta Maria Bex woonende binnen dese stat in dier qualitetijt, soo voor sig selven als mede gemagtigt van Arnoldus Pompen sijne broeder naergelaten weduwnaer en universelen erffgenaam van Margareta van Gulich. Mitsgaders Willem Bex ende Isabella van Heeswijck, eerst weduwe van Willem van Gulich en nu huijsvrouwe van Justus van Veggel, bijde woonende binnnen de stat voorschreven. De voorschreven Isabella als moeder ende voogdesse van Francois haeren onmondige soone bijden voorschreven Willem van Gulich verwekt ende nevens haer den voornoemde Justus van Veggel als haere momboir, sig niet te min voorden onmondige fort ende sterk maekende. De voorschreven Juffrouw Isabella van Heeswijk als nog gemagtigt van juffrouw Maria Anna van Laathem weduwe van Goswinus van Gulich woonende tot Brussel. Den voorschreven Justinus van Veggel hem daervoor niet te min fort ende sterck makende mits desen. O.a. een derde in twee mergen en twee hont lants gelegen inde Coorenwaert inden dorpen van Maren genaamt Ketelaers. Een derde part in negen roijshe vaten rogge in een meerder pagt van vijfftien lopen rogge uijt onderpanden tot Sint Oedenrode, en welke pagt Johan van de Wijde hadde gelooft Jannen Henrix cumsius 1433. Comparanten ider soo veel hem aengaat aengecomen sijn mits doode ende afflijvicheijt haerder ouders, voorouders als andersins soo men verclaerde. Transportarimt? Juffrouw Hester de Leeuw. Verder vermelding van: Jan sone Herman Jansse ende Laurens Arnold Laurenssen. Jan zoon Jans de Malderen.
   
23 aug 1720 uit: Bossche Encyclopedie 's-Hertogenbosch
  Wilhelmus POMPE, Ludovicus van HEESWIJCK en Wilhelmus van LUIJCK, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Willem van GULICK bij wijlen Isabella van HEESWIJCK. Aangesteld op verzoek van de grootvader Balthasar van HEESWIJCK.
Beheer van goederen.
R1927 23.8.1720 f 60

 

woont bij de St.Janspoort in 1737 te 's-Hertogenbosch

Ondertrouw 27 jul 1737 Christina Maria Willems van Heesch [433]
   
Huwelijk: 11 aug 1737   's-Hertogenbosch 
   
Kinderen:  
     
Zoon:  3 mei 1738 Guilielmus Fransen van Gulick [507]    's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn grootvader Guillielmus van Heesch [11325] en Maria Margaritha van Gulick
     
Dochter: 27 jun 1739 Maria Elisabetha Fransen van Gulick [382]    's-Hertogenbosch
    akte
    getuigen: haar grootvader Guillielmus van Heesch [11325] en Maria van Gulick
     
Zoon:  5 nov 1740 Guilielmus Fransen van Gulick [511]    's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn tante Anna van Heesch [11916] en zijn aangetrouwd oom Simon Lautermans [384]
     
Dochter: 30 mei 1742 Isabella Fransen van Gulick [508]    's-Hertogenbosch
    getuigen: haar aangetrouwd oom Simon Lautermans [384] en Jacomina van Wetten
   
Zoon:  19 nov 1743 Guilielmus Fransen van Gulick [14705]    's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn grootvader Guillielmus van Heesch [11325] en zijn tante Anna van Heesch [11916]
     
Zoon:  11 mrt 1745 Franciscus Fransen van Gulick [504]    's-Hertogenbosch
    getuigen: Joanna Maria Schalckmans [23182] en Gerardus van Wetten
     
Zoon:  5 mei 1746 Wilhelmus Fransen van Gulick [510]    's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn grootvader Guillielmus van Heesch [11325] en Elisabetha Schalckmans [23186]
     
Zoon:  4 feb 1749 Stephanus Fransen van Gulick [509]    's-Hertogenbosch
    getuigen: Joanna Maria Schalckmans [23182] en Joannes Jacobs
     
Zoon:  13 mrt 1750 Henricus Fransen van Gulick [506]    's-Hertogenbosch
    getuigen: Henricus Hoorn [23187] en Jaboba Donkers
     
Zoon:  12 mei 1751 Franciscus Josephus Fransen van Gulick [505]    's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn tante Anna van Heesch [11916] en Nicolaus Donckers
     

 

beroep: meester lintwerker lintwever

 

doopgetuige op 20 nov 1740 van zijn neef Jaspar Lautermans (13344) te 's-Hertogenbosch

doopgetuige op 2 feb 1742 van zijn nicht Maria Elisabetha Lautermans (13345) te 's-Hertogenbosch

doopgetuige op 28 feb 1743 van zijn neef Gerardus Lautermans (13346) te 's-Hertogenbosch

 

 

doopgetuige op 18 feb 1764 van zijn kleindochter Lamberdina Francisca van Rosmaelen (428) te 's-Hertogenbosch

 

2 jun 1775 uit: Bossche Encyclopedie testamenten
  Francis van GULICK en Christina Maria van HEESCH, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek
02.06.1775 | N 3326 | f 196
   

 

Overleden: voor 1786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
12 jan 1786 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  52. 1786 januari 12 sH,R.1776,69 dhr Simon Antonius Luyckx wnd sBosch namens vr Adriana Mechtildis Petronella van Herrebroeck douariere hr Joannes Baptista Helman baron van Willebroek Ruijsbroeck etc. drie cijnzen uit onderpanden te St Oedenrode Veghel en jeec 12 gld 10 st nu betaald met 5 gld geloofd door Lijsken wede vande Wiel uit - onderpanden Otw aan Jacob Adriaen Werners losbaar tans met 125 gld bij sch. br. Otw 5-5-1648 en betaald door Pieter Timmermans tot Haren de Christina van Heesch wede Franciscus van Gulick wnd sBosch
   
 

@

Home

van der Vaart

 

 

back / terug

 

2144
Georgius Goijaerts van Gulick [22962]
circa 1575 - voor apr 1633
2146
Joannes (Jan) Hendriks de Leeuw [48116]
circa 1570 -
2148
Eijmbert Goossen van der Borcht [49173]
circa 1550 -
2150
Andries Henricks Dolmans [47273]
circa 1550 - voor 1616
2152
Gasparis (Jasper) Willems van Heeswijck [47266]
circa 1575 - voor mrt 1632
2154
Hendrick van Liebergen [47236]
circa 1580 - voor feb 1647
2156

2158

x
x
x
x
x
x
2145
Cornelia (Neelen) Jansen de Boon [48114]
circa 1575 -
2147
Maria Capermans [48117]
circa 1570 -
2149
Cornelia (Neelken) Peeters Toelings [49191]
circa 1555 -
2151
Catharina Reijnders Becx [47274]
circa 1550 -
2153
Maria (Marieken) Cornelissen Poelmans [48120]
circa 1575 -
2155
Heilwich (Heijlken) Adams van Osch [47260]
circa 1580 - voor mei 1657
2157

2159

               
1072
Wilhelmus Jorissen van Gulick [15631]
circa 1605 - voor mrt 1666
1073
Henrica (Hermanna) Jansen de Leeuw [23005]
circa 1605 - voor 1639
1074
Goswinus (Goossen) Eijmberts van der Borcht [48277]
circa 1575 - voor 1651
1075
Margaretha (Margriet) Andriessen Dolmans [49179]
circa 1590 -
1076
Cornelis Jaspers van Heeswijck [14730]
circa 1600 - voor feb 1663
1077
Isebeau (Isebeel) Hendricks van Liebergen [47235]
14 feb 1616 - voor 1679
1078
Paulus van de Laer [23046]
circa 1620 - voor mrt 1694
1079
Joanna (Jenneke) Hessels [23047]
circa 1630 - voor mrt 1694
x
x
x
x
536
Georgius (Joris) Willems van Gulick [14709]
16 jan 1632 - voor apr 1670
537
Margarita Goossen van der Borcht [14710]
2 mei 1632 -
538
Balthazar Cornelissen van Heeswijck [14731]
circa 1650 -
539
Oda Pauwels van de Laer [14732]
circa 1650 -
% 15 feb 1661
x
268
Guilielmus (Willem) Jorissen van Gulick [3234]
14 aug 1662 - voor jun 1712
269
Isabella Balthazars van Heeswijck [14704]
22 jul 1675 - voor aug 1720
x 26 dec 1699
134
Franciscus Zacharias Willems van Gulick [432]
2 feb 1712 - voor 1786