Christianus Aerts van der Vaert (427)

 

Vader:     Arnoldus Bartholomeussen Aerts(49)

Moeder:  Elisabetha Aerts Adriaens (50)

                                             

Gedoopt:  18 jan 1659  Loon op Zand  
     
    getuigen: Petronella Fransen (4797) en Adrianus Cornelissen (1546)

 

voogd: Walraven van der Elst (4085)

 

19 feb 1682 Loon op Zand
  Folio 142  1) Adriaen, 2) Johannes en 3) Floris, zonen van Aert Meeus, 4) Anthonisken Aert Meeus, 5) Cornelis Corstiaensen van Cuijck, gehuwd met Maria Aert Meeus, 6) Corstiaen Willems van ..., gehuwd met Ida Aert Meeus, 7) Walraven van der Elst als voogd over Christiaen Aert Meeus, 8) allen voor Nicolaus Costers, gehuwd met Alegonden Aert Meeus, en nu uitlandig, transporteren  goederen aan Bartholomeus Aert van de Vart.
Folio 142v  Meeus Aert Meeus van de Vaert bekent schuldig te zijn aan Aert Geerits Cleemans een bedrag van 50 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24 januari 1686 ingelost is.  
   
19 feb 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 251r  Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen, Bartholomeus, Johannes ende Floris Aerts van der Vaert miktsgaders Walraven vander Elst als vooght van Christiaen vander Vaert, Anthonis Driessen x Tonisken Aerts vander Vaert, Corstiaen van Hasselt x IJda Aerts vander Vaert mede namens Nicolaes Costers x Alegonda vander Vaert ende gaven over met een verlije aen Cornelis Corsten van Cuijck 8/9 van een ackerke.  Hij heeft zelf 1/9.
   
17 mrt 1682 Rechterlijk Archief Sprang
  Acte 7  Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peters Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaense Talen za en Neeltje Gijsbert Goverts.
Toegevoegd: op 19-8-1684 is dit slot bij de curateuren van den boedel van Paulus Peters Verheijden aen Arien en Corstiaen vander Vaert als oomen en toesienders voldaen.
Acte 8  Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peters Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaense Talen za en Neeltje Gijsbert Goverts.
Toegevoegd: op 19-8-1684 is dit slot bij de curateuren van den boedel van Paulus Peters Verheijden aen Arien en Corstiaen vander Vaert als oomen en toesienders voldaen.
Fol. 254r (a, b, c en d)  Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peterse Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaensen Talen sa bij Neeltje Gijsberts Govertsdr wegens soodanigh ontfangh ende uijtgeef.
   

 

 

doopgetuige op 3 feb 1689 van Arnolda Bartholomeussen (759) te Loon op Zand

getuige bij het kerk. huw. op 20 mei 1691 van Florentius Aerts van der Vaert (47) en Angela Peters van Boxtel (48) te 's-Hertogenbosch

 

 

 

Overleden:   22 jan 1720    's-Hertogenbosch

 

@

Home

van der Vaart