Peeterken Adriaen Oirlemans (2348)        Oerle kwartier

Vader:      Adriaen Adriaen Oirlemans (11973)

Moeder:   Grietken Peters (19261)

   
Geboren: circa 1570 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

Huwelijk:                            Thomas Adriaen Joosten de Genser (414)

 

Zoon:           circa 1605      Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser (1584)

 

10 jan 1605 Loon op Zand
  Folio 1   Joost Peeter Joosten en Anthonis Aerienssen Cruijck, als voogden over de onmondige en innocente Sijmen, zoon van wijlen Gielis Sijmonssen, verklaren een bedrag van 25 gld. ontvangen te hebben van Peterken, wed.v. Thomas Adriaen Joosten.
Genoemde Thomas had dit bedrag tijdens zijn leven geleend. 10-1-1605
   

 

Huwelijk:                             Adriaen Peeter (Huijben) Maes (2347)

 

Dochter:      circa 1613      Thomasken Adriaen Peter Maes (2228)

 

 

16 aug 1608 Loon op Zand
  Folio 7v  Tielleman Jacops, geh.m. Ariaenken Arijen Oersmans, Adriaen Peter Huijben, geh.m. Peterken Arijen Oermans, en Willem Arijenssen Hoeijmaeijer, geh.m. Anneken Arijen Oermans, kinderen van Arien Arijenssen Oermans en wijlen Grietken Peters, sluiten een overeenkomst met Jan Arijenssen Suenen, die handelt voor zijn moeder Ghijsbertken, de tweede van vrouw van wijlen Arijen Arijenssen Oermans. Genoemde Arijen Arijenssen Oermans is onlangs overleden. Ghijsbertken, wed.v. Arijen Arijenssen Oermans, wordt uitgekocht voor een bedrag van 150 gld. Uit de aantekening in de marge blijkt dat dit bedrag op 17-10-1609 aan Jan Arienssen betaald is. 16-8-1608

   
20 jul 1626 Loon op Zand
  Folio 71    Bertron Peeter Adriaen Maes en Geeridt Cornelis Adriaens, geh.m. Marie Peeter Adriaen Maes, maken een boedelscheiding van de nalatenschap van hun broer Goijaert. 20-7-1626
Folio 71v   Geeridt Cornelis Adriaens, geh.m. Marie Peeter Adriaen Maes, en Bertron Peeter Adriaen Maes en Cornelis Peter Oirlemans als voogden van het onmondig kind van Adriaen Peter Adriaen Maes en Peeterken Adriaen Adriaens Oirlemans maken een boedelscheiding. 20-7-1626
Folio 72v   Bertron Peter Adriaen Maes en Cornelis Peter Oirlemans als voogden van het kind van Adriaen Peeter Maes doen afstand van rechten op goederen ten behoeve van Geeridt Cornelis Adriaens. 20-7-1626
Folio 72v   Geeridt Cornelis Adriaens verklaart 100 gld. ontvangen te hebben van het kind van Adriaen Peeter Maes. 20-7-1626
Folio 73   Geeridt Cornelis Adriaens bekent schuldig te zijn aan de voogden van het kind van Adriaen Peeter Maes een bedrag van 50 gld. terzake van de opbrengst van verkoop van goederen.
Uit de aantekeningin de marge blijkt dat deze schuld op 3-4-1632 ingelost is bij Peterken, wed.v. Adriaen Peter Huijben. 20-7-1626

   
7 mei 1628 Loon op Zand
  Folio 44v   Peeterken, wed.v. Adriaen Peter Huijben, naast goederen die Aert Geeritssen Noot en Jan Cornelis van Thurnouth gekocht hebben van Adriaen Thomassen. 7-5-1628
Folio 44v
Peeterken, wed.v. Peter Adriaen Maes, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van Aert Geerits Noot. 7-5-1628
   
22 jan 1632 Loon op Zand
  Folio 235   Peeterken Oirlemans, wed. Adriaen Peter Huijben, verklaart dat de schuldbekentenis waarvoor goederen verbonden waren door Geeridt Thonis ingelost is.  22-1-1632

   
11 feb 1632 Loon op Zand
  Folio 237    Adriaen, zoon van wijlen Thomas Adriaen Joosten en Peterken dochter wijlen Adriaen Oirlemans, en Bertron Peter Adriaen Maes, als voogd van Thomasken dochter van wijlen Adriaen Peter Maes en genoemd Peeterken, sluiten een overeenkomst
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Peterken dochter wijlen Adriaen Oirlemans haar tocht op goederen op 13-12-1651 heeft overgedragen aan haar dochter Thomasken. 11-2-1632
   
24 apr 1635 Loon op Zand   
  Folio 22   Peeterken, wed.v. Peter Adriaen Maes, doet afstand van haar tocht op goederen en behoeve van Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts, geh.m. Thomaske dochter wijlen Adriaen Peter Maes.   24-4-1635 


Folio 22v   Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts, geh.m. Thomaske dochter wijlen Adriaen Peter Maessen, transporteert goederen aan Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaenssen Cauwenberchs.  24-4-1635 


Folio 23   Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Huijbert Joost Huijberts een bedrag van 512 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-7-1639 ingelost is.   24-4-1635 


Folio 23   Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Cornelis Corstiaenssen een bedrag van 125 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 22-12-1656 ingelost is.   24-4-1635 


Folio 23v   Adriaen Thomas transporteert goederen aan Huijbert Joosten.   24-4-1635.


Folio 24    Peeterken, wed.v. Adriaen Peter Maes, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar zoon Adriaen Thomas.    24-4-1635

   
   
16 nov 1651 Loon op Zand
  Folio 134 Adriaen Thomassen de Genser en Huijbert Joosten Verhaegen, gehuwd met Thomasken Adriaen Peterssen Maes, komen overeen dat Huijbert de goederen zal ontvangen bij het overlijden van Peterken Adriaen Oirlemans, moeder van genoemde Adriaen, tegen betaling van 1000 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de beloofde 1000 gulden op 19-12-1654 afbetaald zijn.  16-11-1651.
   

 

 

Overleden:    voor dec 1654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1581

 1648

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug