Kathalijn Robben  (19090)          kwartier

Vader:     Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser (4592)

Moeder:  Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht (19091)

     
Geboren: circa 1550 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

Huwelijk:    Jan Laureijssen Diercxssen (966)
   
Kinderen:  
Dochter:    ca. 1580  Walburch Jan Laureijssen (965)
   
Zoon:         ca. 1583  Robbrecht Jan Laureijssen (11980)
 
Zoon:    Ariaen Jan Laureijs(4607)
 
Dochter:             Anneken Jan Laureijssen (12286)
   
Zoon:    Corstiaen Jan Laureijssen (19087)
   

 

 

 

 

 

 

 

Overleden:    voor okt 1609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1581

 

   
okt 1609 Loon op Zand
  Folio 50   Beslechting van een geschil tussen enerzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt Joostn, Aerdt Geritssen en Robbrecht Gerittsen, voor zichzelf als voor de kinderen van wijlen Lijnken, vrouw van Jan Lauwen, als erfgenamen van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Mari Meeussen, vierde vrouw en wed.v. genoemde Jasper Robben, geassisteerd met schout Dirck Claessen Buenen. 6-10-1609
Folio 51  Beslechting van een geschil tussen enerzijds Thonis Thonissen, als erfgenaam van zijn grootmoeder Goelken, derde vrouw van wijlen Jasper Robben, en anderzijds Ariaen Robben, Adriaenken Robben, Anneken Robben, Aerdt en Robbrecht Geritssen, Aerdt Joosten en de kinderen van wijlen Lijnken, in leven vrouw van Jan Lauwen, allen erfgenamen van Jasper Robben. Thonis Thonissen wordt geassisteerd door zijn schoonvader Corst Thonissen en zijn voormalige voogden Jan Thijssen en Ariaen Jan Ariaens. 16-10-1609
Folio 51v   Aerdt Geritssen (3/4) en Robbrecht Geritssen (1/4) bekennen schuldig te zijn aan hun tantes Ariaenken en Anneken Robben een bedrag van 101 gld. 1 st. 2 ot. terzake van een transport van goederen, voorheen eigendom van Jasper Robben. Uit de aantekening in de marge blijkt dat twee van de zes termijnen van deze schuld op 24-5-1611 betaald zijn. 17-10-1609
Folio 66v   Arijaen Jan Laureijssen, Robbert Jan Laureijssen, Korstiaen Jan Laureijssen, Meeus Aertssen, geh.m. Walburch Jan Laureijssen, en Arijaen Lammert Meeussen, geh.m. Anneken Jan Laureijssen, allen kinderen van Jan Laureijssen en wijlen Kathalijn Robberts, transporteren hun deel in goederen aan Robbert Geraertssen. De goederen zijn aangekomen bij erfenis van hun oom Jasper Robben. 4-10-1609

   

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

32816

32818

32820

32822

32824

32826

32828

32830

32817

32819

32821

32823

32825

32827

32829

32831

               
16408
Jan Janssen de Pruijser (20031)
circa 1420 - voor mrt 1512
16409

16410

16411

16412
Willem van Haestrecht (19351)
circa 1450 - voor jul 1531
16413

16414

16415

8204
Gerrit Janssen de Pruijser (19144)
1464 - voor mei 1537
8205
Adriana (19145)
circa 1480 - voor nov 1543
8206
Zeeger Willemssen van Haestrecht (19340)
circa 1480 - voor mei 1554
8207
Elisabeth (19341)
circa 1490 - voor 1573
x
x
4102
Robbrecht Geeridt Janssen de Pruijser (4592)
1504 -
4103
Dirckske Zeegers Willemsen van Haestrecht (19091)
circa 1515 -
x
2051
Kathalijn Robben (19090)
circa 1550 - voor okt 1609