Angela (Engeltken) Ghijsbert Joosten (1591)          kwartier

Vader:        Ghijsbert Joost Joachims (1592)

Moeder:     Wouterken Peeter Wouters (4417)

   
Geboren: circa 1607 Loon op Zand    
 
loon op zand

 

 

 

 

Ondertrouw: 7 jan 1627      Loon op Zand
Huwelijk:        7 feb 1627     Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser (1584), Loon op Zand  
                                                akte

Kinderen:

Dochter:        19 aug 1629   Wouterken Adriaensen de Genser (948), Loon op Zand  
                                                getuigen Franciscus Ghijsberts Joost Joachims (1970) en Adriana Joannes

Zoon:             25 jan 1632    Thomas Adriaen Thomassen de Genser (1984), Loon op Zand  
                                                getuigen: Adrianus Joannes en Elisabeth Aegidij   

Dochter:        21 sep 1642    Johanna Adriaense de Genser (1588), Loon op Zand     
                                                getuigen: Gijsbert Ariens en Thomisken Ariens
(2228)

Zoon:             26 mrt 1645   Hendrick Adriaen Thomassen de Genser (1587), Loon op Zand  
                                                getuigen: Aert Janssen en Thomasken Huijberts

Dochter:                                 Adriaentje Adriaen Thomas de Genser (1590)

 

 

   
8 mrt 1631 Loon op Zand
  Folio 188    1) Joost zoon wijlen Ghijsbert Joost Joachims en Wouterken dochter Peeter Wouters, 2) Jan Willem Robben, geh.m. Jenneken, 3) Adriaen Thomas, geh.m. Engeltken, en 4) Joseph Joachims en Ghijsbert Peeter Wouters als voogden van Frans en Jan, onmondige kinderen, maken een boedelscheiding. De goederen zijn aangekomen bij overlijden van hun ouders en bij overlijden van hun grootvader Peeter Wouters. 8-3-1631
Folio 189v    Adriaen Thomas, geh.m. Engeltken dochter wijlen Ghijsbert Joost Joachims, maakt een boedelscheiding met Joseph Joachims en Ghijsbert Peter Wouters als voogden van Jan Ghijsberts. 8-3-1631
Folio 190   Adriaen Thomas, geh.m. Engeltken, transporteert goederen aan zijn zwager Joost Ghijsbert Joosten. 8-3-1631

   
27 jan 1635 Loon op Zand   
  Folio 7     Dierck Adriaen Quirijnen te Capelle, geh.m. Maijken dochter wijlen Anthonis Hendrick Oirlemans, transporteert goederen aan Adriaen Thomas Adriaens.     27-1-1635 
Folio 7v    Adriaen Thomas Adriaens bekent schuldig te zijn aan Dierck Adriaen Quirijnen een bedrag van 160 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 22-9-1637 ingelost is.   27-1-1635
Folio 7v   Adriaen Thomas Adriaens, geh.m. Engeltken dochter wijlen Ghijsbert Joosten, transporteert goederen aan Jan zoon wijlen Aert Wouter Lochten.     27-1-1635
Folio 8 Jan zoon wijlen Aert Wouter Lochten bekent schuldig te zijn aan Willem zoon wijlen Claes Willem Basters een bedrag van 320 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-7-1640 ingelost is. 27-1-1635
Folio 8v    Jan zoon wijlen Aert Wouter Lochten bekent schuldig te zijn aan Adriaen Thomas Adriaens een bedrag van 247 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-7-1637 ingelost is.    27-1-1635.

   
29 mei 1638  Loon op Zand
  Folio 080v   Frans, Jan Willem Robben, geh.m. Jenneken, ook voor Adriaen Thomas de Genser, geh.m. Engeltken, kinderen van wijlen Ghijsbert Joost Joachims, transporteren goederen aan Joost Ghijsbert Joost Joachims.  De goederen zijn aangekomen bij overlijden van Jan Ghijsbert Joost Joachims.  29-5-1638
Folio081  Joost, zoon wijlen Ghijsbert Joosten, transporteert goederen aan zijn broer Frans en zijn zwager Jan Willem Robben, als ook voor Adriaen Thomas de Genser.  29-5-1638
Folio081v  Frans, Jan Willem Robben, geh.m. Jenneken, ook voor Adriaen Thomas de Genser, geh.m. Engeltken, kinderen van wijlen Ghijsbert Joost Joachims, transporteren goederen aan Jan Aert Wouter Lochten.  29-5-1638
Folio 082v  Jan Aertssen Lochten bekent schuldig te zijn aan Frans Ghijsberts, Adriaen Thomas de Genser en Jan Willem Robben een bedrag van 307 gulden 10 stuivers terzake van een transport op heden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 13-11-1651 ingelost is.  29-5-1638.
   
8 nov 1651 Loon op Zand
  Folio 125v Adriaen Thomassen de Genser, gehuwd met Engeltken Ghijsbert Joosten transporteert goederen aan Wouter Adriaen Wouter Schalcken.  8-11-1651
Folio 126 Adriaen Thomassen de Genserbekent dat alle kooppenningen betaald zijn die Wouter Adriaen Wouter Schalcken hem verschuldigd was terzake van een transport op heden.  8-11-1651.

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1648

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

16496

16498

16500

16502

16504

16506

16508
Mattheus Gerrit Wouters de Bont (15610)
circa 1520 - voor feb 1560
16510
Lucas Adriaens Wijnsauwen (19236)
circa 1510 - voor feb 1566
x
x
16497

16499

16501

16503

16505

16507

16509
Elsken (15611)
circa 1520 -
16511
onbekend Gerit Adriaens Oirlemans (19235)
circa 1510 -
               
8248

8249

8250

8251

8252
Wouter Adriaen Cauwenberch (19485)
circa 1530 -
8253

8254
Jan Mattheus Gerrits de Bont (15612)
circa 1535 - voor jul 1606
8255
Anneke Lucas van Besauwen (15613)
circa 1535 -
x
4124

4125

4126
Peeter Wouter Adriaen Cauwenberch (4418)
circa 1555 - voor mrt 1631
4127
Geertrudis Jan Mattheus de Bont (15614)
circa 1555 - voor nov 1626
x
2062
Ghijsbert Joost Joachims (1592)
circa 1585 - voor mrt 1631
2063
Wouterken Peeter Wouters (4417)
circa 1585 - voor nov 1626
x
1031
Angela (Engeltken) Ghijsbert Joost Joachims (1591)
circa 1607 -