Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser (1584)    kwartier

Vader:         Thomas Adriaen Joosten de Genser (414)

Moeder:      Peeterken Adriaen Oirlemans (2348)

   
Geboren: circa 1605 Loon op Zand    
 
loon op zand

 

 

 

 

Ondertrouw: 7 jan 1627      Loon op Zand
Huwelijk:        7 feb 1627     Engeltken Ghijsbert Joosten (1591), Loon op Zand  
                                                akte
Kinderen

Dochter:        19 aug 1629   Wouterken Adriaensen de Genser (948), Loon op Zand  
                                                getuigen Franciscus Ghijsberts Joost Joachims (1970) en Adriana Joannes

Zoon:             25 jan 1632    Thomas Adriaen Thomassen de Genser (1984),  Loon op Zand  
                                                getuigen: Adrianus Joannes en Elisabeth Aegidij   

Dochter:        21 sep 1642    Johanna Adriaense de Genser (1588), Loon op Zand     
                                                getuigen: Gijsbert Ariens en Thomisken Ariens
(2228)

Zoon:             26 mrt 1645   Hendrick Adriaen Thomassen de Genser (1587), Loon op Zand  
                                                getuigen: Aert Janssen en Thomasken Huijberts

Dochter:                                 Adriaentje Adriaen Thomas de Genser (1590)

 

 

   
8 mrt 1631 Loon op Zand
  Folio 188    1) Joost zoon wijlen Ghijsbert Joost Joachims en Wouterken dochter Peeter Wouters, 2) Jan Willem Robben, geh.m. Jenneken, 3) Adriaen Thomas, geh.m. Engeltken, en 4) Joseph Joachims en Ghijsbert Peeter Wouters als voogden van Frans en Jan, onmondige kinderen, maken een boedelscheiding. De goederen zijn aangekomen bij overlijden van hun ouders en bij overlijden van hun grootvader Peeter Wouters. 8-3-1631
Folio 189v    Adriaen Thomas, geh.m. Engeltken dochter wijlen Ghijsbert Joost Joachims, maakt een boedelscheiding met Joseph Joachims en Ghijsbert Peter Wouters als voogden van Jan Ghijsberts. 8-3-1631
Folio 190   Adriaen Thomas, geh.m. Engeltken, transporteert goederen aan zijn zwager Joost Ghijsbert Joosten. 8-3-1631

   
11 feb 1632 Loon op Zand
  Folio 237    Adriaen, zoon van wijlen Thomas Adriaen Joosten en Peterken dochter wijlen Adriaen Oirlemans, en Bertron Peter Adriaen Maes, als voogd van Thomasken dochter van wijlen Adriaen Peter Maes en genoemd Peeterken, sluiten een overeenkomst
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Peterken dochter wijlen Adriaen Oirlemans haar tocht op goederen op 13-12-1651 heeft overgedragen aan haar dochter Thomasken. 11-2-1632
   
10 jan 1635 Loon op Zand   
  Folio 2v Frans Ghijsbert Joosten, geassisteerd met zijn broer Joost, zijn zwager Adriaen Thomas en zijn oom Ghijsbert Peters, maakt huwelijkse voorwaarden met Hendricxken, dochter wijlen Jan Hendricx, geassisteerd met haar broers Dierck en Adriaen en haar neef Lambert Thonissen van Hesbeen.   10-1-1635.
   
27 jan 1635 Loon op Zand   
  Folio 7     Dierck Adriaen Quirijnen te Capelle, geh.m. Maijken dochter wijlen Anthonis Hendrick Oirlemans, transporteert goederen aan Adriaen Thomas Adriaens.     27-1-1635 
Folio 7v    Adriaen Thomas Adriaens bekent schuldig te zijn aan Dierck Adriaen Quirijnen een bedrag van 160 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 22-9-1637 ingelost is.   27-1-1635
Folio 7v   Adriaen Thomas Adriaens, geh.m. Engeltken dochter wijlen Ghijsbert Joosten, transporteert goederen aan Jan zoon wijlen Aert Wouter Lochten.     27-1-1635
Folio 8 Jan zoon wijlen Aert Wouter Lochten bekent schuldig te zijn aan Willem zoon wijlen Claes Willem Basters een bedrag van 320 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-7-1640 ingelost is. 27-1-1635
Folio 8v    Jan zoon wijlen Aert Wouter Lochten bekent schuldig te zijn aan Adriaen Thomas Adriaens een bedrag van 247 gulden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-7-1637 ingelost is.    27-1-1635.

   
24 apr 1635 Loon op Zand   
  Folio 22   Peeterken, wed.v. Peter Adriaen Maes, doet afstand van haar tocht op goederen en behoeve van Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts, geh.m. Thomaske dochter wijlen Adriaen Peter Maes.   24-4-1635 


Folio 22v   Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts, geh.m. Thomaske dochter wijlen Adriaen Peter Maessen, transporteert goederen aan Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaenssen Cauwenberchs.  24-4-1635 


Folio 23   Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Huijbert Joost Huijberts een bedrag van 512 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-7-1639 ingelost is.   24-4-1635 


Folio 23   Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Cornelis Corstiaenssen een bedrag van 125 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 22-12-1656 ingelost is.   24-4-1635 


Folio 23v   Adriaen Thomas transporteert goederen aan Huijbert Joosten.   24-4-1635.


Folio 24    Peeterken, wed.v. Adriaen Peter Maes, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar zoon Adriaen Thomas.    24-4-1635

   
31 mei 1635 Loon op Zand   
  Folio 28      Huijbert, zoon van wijlen Joost Huijberts en Maijken Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegelen, transporteert goederen aan zijn broer Wouter. Goederen zijn aangekomen bij deling op 16-1-1634. 31-5-1635 
Folio 28v Wouter zoon wijlen Joost Huijberts bekent schuldig te zijn aan zijn broer Huijbert een bedrag van 800 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 3-3-1646 ingelost is. 31-5-1635
Folio 29 Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de drie kinderen wijlen Geeridt Cornelis Hoeffnaegelen, transporteert in bijzijn van Ghijsbert Geeritssen (één van de onmondige kinderen) goederen aan Diercxken, wed.v. Balthazar Cornelis, wonende in de Vrijhoeven. Goederen zijn aangekomen bij deling op 21-6-1630. 31-5-1635
Folio 29v   Dierck Adriaen Quirijnen, geh.m. Maijken dochter wijlen Anthonis Hendrick Oirlemans, voor de ene helft en dezelfde als schoonvader en voogd van de onmondige kinderen van wijlen Jacop Adriaen Jacops voor de andere helft transporteert goederen aan Adriaen Thomas Adriaenssen en Huijbert Joost Huijberts.    31-5-1635.
Folio 30   Huijbert Joost Huijberts bekent schuldig te zijn aan Henrick Janssen Perssijn, schout te Sprang, ten behoeve van de onmondige kinderen van Jacop Adriaen Jacops een bedrag van 710 gulden, 13 stuivers en 10 penningen terzake van (de helft van) een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 10-1-1638 ingelost is. 31-5-1635
Folio 30v Wouter zoon wijlen Joost Huijberts transporteert goederen aan Adriaen Wouter Claes Heijnen voor de ene helft en Bastiaen Peter Corsten voor de andere helft. 31-5-1635

   
31 dec 1635 Loon op Zand
  Folio 62  Joost zoon wijlen Ghijsbert Joosten bekent schuldig te zijn aan zijn broer Frans een bedrag van 500 gulden terzake van een transport op heden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 8-7-1640 ingelost is.  31-12-1635
Folio 62v    Joost Ghijsbert Joosten neemt van Jan Aertssen Lochten twee schuldbekentenissen over, de ene voor een bedrag van 320 gulden aan Willem Claessen Basters en de andere voor een bedrag van 247 gulden aan Adriaen Thomas.  31-12-1635

Folio 62v  Frans Ghijsberts transporteert goederen aan zijn zwager Adriaen Thomas.  31-12-1635
Folio 63 Adriaen Thomas bekent schuldig te zijn aan Frans Ghijsberts een bedrag van 22 gulden terzake van een transport op heden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 26-3-1636 ingelost is.  31-12-1635.

   
9 jun 1637 Loon op Zand
  Folio 034  Jonker Mathijs Cannaaerts, als gevolmachtigde van heer Engelbert van Immerselle, transporteert goederen aan Adriaen Thomas de Genser, Wouter Geeritssen en Peter Janssen Bijster.  9-6-1637


Folio  034v  Jonker Mathijs Cannaaerts, als gevolmachtigde van heer Engelbert van Immerselle, transporteert goederen aan Adriaen Thomas de Genser, Wouter Geeritssen Tuijmelaer en Peter Janssen Bijster.  9-6-1637.

   
29 mei 1638  Loon op Zand
  Folio 080v   Frans, Jan Willem Robben, geh.m. Jenneken, ook voor Adriaen Thomas de Genser, geh.m. Engeltken, kinderen van wijlen Ghijsbert Joost Joachims, transporteren goederen aan Joost Ghijsbert Joost Joachims.  De goederen zijn aangekomen bij overlijden van Jan Ghijsbert Joost Joachims.  29-5-1638
Folio081  Joost, zoon wijlen Ghijsbert Joosten, transporteert goederen aan zijn broer Frans en zijn zwager Jan Willem Robben, als ook voor Adriaen Thomas de Genser.  29-5-1638
Folio081v  Frans, Jan Willem Robben, geh.m. Jenneken, ook voor Adriaen Thomas de Genser, geh.m. Engeltken, kinderen van wijlen Ghijsbert Joost Joachims, transporteren goederen aan Jan Aert Wouter Lochten.  29-5-1638
Folio 082v  Jan Aertssen Lochten bekent schuldig te zijn aan Frans Ghijsberts, Adriaen Thomas de Genser en Jan Willem Robben een bedrag van 307 gulden 10 stuivers terzake van een transport op heden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 13-11-1651 ingelost is.  29-5-1638.
   
22 nov 1639 Loon op Zand
  Folio 65   Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser transporteert goederen aan Wouter Adriaen Geeritssen Tuijmelaer.   22-11-1639
Folio 65v   Wouter Adriaenssen Tuijmelaer bekent schuldig te zijn aan Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser een bedrag van 200 gulden terzake van een transport op heden.   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 27-5-1640 ingelost is.   22-11-1639.
   
12 mrt 1640 Loon op Zand
  Folio 99     Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser transporteert goederen aan Cornelis Hendrick Rombouts.       12-3-1640
Folio 100   Cornelis Henrick Rombouts bekent schuldig te zijn aan Adriaen Thomas Adriaen Joosten een bedrag van 1085 gulden terzake van een transport op heden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-4-1642 ingelost is.  12-3-1640.
   
11 jan 1644 Loon op Zand
  Folio 158   Heer Engelbert van IJmmersele, graaf van Bokhoven etc. geeft tegen een erfcijns nieuwe gronden uit aan Adriaen Thomas de Genser.   11-1-1644
Folio 158v  Adriaen Thomas de Genser bekent schuldig te zijn aan heer Engelbert van IJmmersele een bedrag van 36 gulden en 6 stuivers terzake van de uitgifte van nieuwe grond op heden.   11-1-1644
Folio 159   Heer Engelbert van IJmmersele, graaf van Bokhoven etc. geeft tegen een erfcijns nieuwe gronden uit aan Adriaen Thomas de Genser.   11-1-1644
Folio 159  Adriaen Thomas de Genser bekent schuldig te zijn aan heer Engelbert van IJmmersele een bedrag van 39 gulden, 3 stuivers en 3 penningen terzake van de uitgifte van nieuwe grond op heden.   11-1-1644
Folio 166   Heer Engelbert van IJmmersele, graaf van Bokhoven etc. geeft tegen een erfcijns nieuwe gronden uit aan Adriaen Thomassen de Genser.   11-1-1644
Folio 166v  Adriaen Thomassen de Genser bekent schuldig te zijn aan heer Engelbert van IJmmersele een bedrag van 42 gulden en 10 penningen terzake van de uitgifte van nieuwe grond op heden.   11-1-1644.
   
30 aug 1646 Loon op Zand
  Folio 123v  Adriaen Thomassen de Genserbekent schuldig te zijn aan Peeter Lenaertssen Huenen een bedrag van 90 gulden. 30-8-1646
Folio 123v   Peeter Lenaertssen Huenen transporteert de schuldbekentenis van Adriaen Thomassen de Genseraan jonker Matthijs Cannaerts, rentmeester en ontvanger van het huis van Loon, om gekort te worden op zijn schuld.   30-8-1646.
   
21 jul 1649 Loon op Zand
  Folio 187 Adriaen Thomassen de Gensernaast de goederen die Adriaen, zoon van Jacob Adriaen Jacopssen en Maijken Anthonis Henrick Oirlemans, getransporteerd heeft aan Guilliam Janssen Schaliedecker, wonende te Sprang.  21-7-1649.
   
1650 Aanslag of setting over huizen, grond en tienden Loon op Zand
  KAATSHEUVEL EN DE MOER
Adriaen Tomassen
- zijn stede met land en twee huizen, samen groot 14 lps. 19 gld. (huizen: 4 gld. 10 st.)
   
23 jan 1651 Loon op Zand
  Folio 67  Dierck Adriaen Quirijnen, gehuwd met Maijken Anthonis Hendricxssen Oirlemans, eerst weduwe van Jacob Adriaen Jacopssen transporteert goederen aanAdriaen Thomassen de Genser.  23-1-1651
Folio 67v  Dierck Adriaen Quirijnen bekent datAdriaen Thomassen de Genser alle kooppenningen betaald heeft die hij verschuldigd was terzake van een transport op heden.  20-1-1651
Folio 68  Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser en Huijbert Joosten Verhaegen komen een boedelscheiding overeen.  23-1-1651.
   
17 feb 1651 Loon op Zand
  Folio 75v  Adriaen Jacob Adriaen Jacopssen transporteert goederen aanAdriaen Thomassen de Genser.  17-2-1651
Folio 76  Adriaen Thomas de Genser bekent schuldig te zijn aan Adriaen Jacob Adriaen Jacopssen een bedrag van 20 gulden terzake van een transport op heden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-2-1651 ingelost is.  17-2-1651.
   
6 nov 1651 Loon op Zand
  Folio 123 Adriaen Thomassen de Genser bekent dat Elias Geeridt Jan Adriaens hem terzake van een transport op heden betaald heeft met een paard.  6-11-1651
Folio 123v Adriaen Thomassen de Genser transporteert goederen aan Jan Adriaen Peter Ockers, wonende te Capelle.  6-11-1651
Folio 124 Adriaen Thomassen de Genserbekent dat alle kooppenningen betaald zijn die Jan Adriaen Peter Ockers hem verschuldigd was terzake van een transport op heden.  6-11-1651
Folio 124 Adriaen Thomassen de Gensertransporteert goederen aan Joost Peeterssen Swart.  6-11-1651
Folio 124v  Adriaen Thomassen de Genser bekent dat alle kooppenningen betaald zijn die Joost Peeterssen Swart hem verschuldigd was terzake van een transport op heden.  6-11-1651.
   
8 nov 1651 Loon op Zand
  Folio 125v Adriaen Thomassen de Genser, gehuwd met Engeltken Ghijsbert Joosten transporteert goederen aan Wouter Adriaen Wouter Schalcken.  8-11-1651
Folio 126 Adriaen Thomassen de Genserbekent dat alle kooppenningen betaald zijn die Wouter Adriaen Wouter Schalcken hem verschuldigd was terzake van een transport op heden.  8-11-1651.

   
16 nov 1651 Loon op Zand
  Folio 134 Adriaen Thomassen de Genser en Huijbert Joosten Verhaegen, gehuwd met Thomasken Adriaen Peterssen Maes, komen overeen dat Huijbert de goederen zal ontvangen bij het overlijden van Peterken Adriaen Oirlemans, moeder van genoemde Adriaen, tegen betaling van 1000 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de beloofde 1000 gulden op 19-12-1654 afbetaald zijn.  16-11-1651.
   
4 dec 1651 Loon op Zand
  Folio 135v Adriaen Thomassen de Genser transporteert goederen aan Sijmen Martenssen.  4-12-1651
Folio 136  Sijmen Martenssen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Thomassen de Genser een bedrag van 215 gulden terzake van een transport op heden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 7-12-1657 bij Thomas Adriaen Thomassen de Genser ingelost is.  4-12-1651.

   
19 jan 1652 Loon op Zand
  Folio 47  Adriaen Thomassen de Genser transporteert goederen aan Jan Adriaenssen van Oisterhout en Hendrick Ghijsbertssen. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Adriaen Thomassen de Genser met Jan Adriaenssen van Oisterhout en Hendricxken, weduwe van Henrick Ghijsberts, op 19-12-1654 een overeenkomst heeft gesloten aangaande deze goederen.  19-1-1652
Folio 47v  Jan Adriaenssen van Oisterhout en Hendrick Ghijsberts bekennen schuldig te zijn aan Adriaen Thomassen de Genser een bedrag van 23 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 19-12-1654 ingelost is.  19-1-1652.
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen Loon op Zand
  Vaart:
Adriaen Thomas de Genser
- een stede, gelegen achter 'den Boge', groot 10,5 lps., aanslag: 6 gld.
- een stede, gelegen achter de Nachtegaal, groot 4,5 lps., aanslag: 2 gld. 15 st.
- een akkerland, gekomen van Jan Willem Robben, groot 3 lps., aanslag: 30 st.
   
23 nov 1668 Loon op Zand
  Folio 6 Adriaen Thomas de Genser transporteert goederen aan Digman Jacob Digmans.  23-11-1668.
   
13 apr 1670 Loon op Zand
  Folio 36v   Maijken Geerits van Broeckhoven, laatst weduwe van Hndrick Claes van de Graeff en geassisteerd met haar zoon Claes, naast goederen die Peeter Huijberts de Bont aan Adriaen Thomas de Genser getransporteerd heeft.   13-4-1670.
   
7 jun 1670 Loon op Zand
  Folio 36v   Thomas Adriaens de Genser, als gelastigde van juff. Wilmina de Bont en geassisteerd met haar man domine Arnoldus Hoffmans, naast goederen die door Peeter Huijbrechts de Bont getransporteerd heeft aan Adriaen Thomas de Genser.   7-6-1670.
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1648

 

   
22 dec 1685 Loon op Zand
  Folio 27v  1. Hendrick (tevens als gelastigde van Jan de Jongh, gehuwd met Jenneken), 2. Leendert  Wouterse van der Poel (als gelastigde van Adriaentje), 3. Ariaen Huijberts Verhagen en Cornelis  Hendricx de Weer (als voogden over de vier kinderen van Thomas), 4. Meeus Aertse van de Vaert  (gehuwd met Jenneken Prs. van Boxtel, dochter van Wouterken, en tevens met Gijsbert Joost  Gijsberts voogd over de resterende vijf kinderen van Peeter van Boxtel), allen kinderen van  Ariaen Thomas de Genser, transporteren goederen aan Willem Adam Decker.  22-12-1685.
   

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

16480

16482

16484

16486

16488

16490

16492

16494

16481

16483

16485

16487

16489

16491

16493

16495

               
8240

8241

8242
Sijmon (19189)
circa 1520 -
8243

8244

8245

8246

8247

4120
Adriaen Joosten de Genser (11927)
circa 1540 - voor apr 1597
4121
Heesken (Eesken) Sijmons (12202)
circa 1540 -
4122
Adriaen Adriaens Oirlemans (11973)
circa 1550 - voor aug 1608
4123
Grietken Peters (19261)
circa 1550 - circa 1590
x
x
2060
Thomas Adriaen Joosten de Genser (414)
circa 1560 - voor 1605
2061
Peeterken Adriaen Adriaens Oirlemans (2348)
circa 1570 - voor dec 1654
x
1030
Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser (1584)
circa 1605 - voor dec 1685