Aleijten Willems  (15139)          kwartier

Vader:        Willem (15140)

 

     
Geboren: circa 1530 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 


Huwelijk:                               Laureijs Diercxssen van Weert  (15123)

 

 

Zoon:  

circa 1550  

Jan Laureijssen Diercxssen (966)    

   
Zoon:     Adriaen Laureijs Diercxssen (19086)
     
 

 

 

 

 

 

 

   
16 apr 1566 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 57 f 313v d.d. 16-4-1566.
Arnt Willemssoon, Lauwerijsen Dircxsse als man en momboir van Aleijten Willemsdochter ende Peeter Jansse als man en momboir van Marike Willemsdr. alsulcke chijns van eene carolus guldens 's jaers als Gijsbert Lambertsse de Meijer gelooft heeft te geven ende te gelden Katerijnen zijnder suster uit zijner erffenisse aen 't eijnde gelegen alzoo zij zeeden hen aenbestorven te zijn van Caterijne haer voorschr. moeder volgens brieven van Venloon in data 1538 den 28e april, hebben sij opgedragen ende overgegeven Jannen Artsse van Riel met de brieven en eene verschenen chijns. Testes, Meeus ende Merten. Actum den 16e april anno 1566.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1548

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug