Margarita Goossen van der Burcht (14710)          kwartier

Vader:     Goswinus (Goossen) Eijmberts van der Borcht [48277]

Moeder:  Margaretha (Margriet) Andriessen Dolmans [49179]

   
Gedoopt:  2 mei 1632  Oisterwijk
     
   
     
   
     
Huwelijk:  15 feb 1661 Georgius Willems van Gulick [14709]
   
Kinderen:    
     
Zoon:  14 aug 1662 Guilielmus (Willem) Jorissen van Gulick [3234]  gemini    's‑Hertogenbosch
    akte
    getuigen: Wilhelmus van der Burcht pastor in Nederweert en Joanna (Jenneke) Andriessen van Ravensteijn [15632]
     
Dochter: 14 aug 1662 Maria Henrica Jorissen van Gulick [14713]  gemini    's‑Hertogenbosch
    getuigen: Henricus Theodorus van Gulick en haar grootmoeder Margaretha Dollemans [49179]
     
Zoon:  12 mrt 1664 Goswinus Jorissen van Gulick [14714]    's‑Hertogenbosch
    getuigen: ,..Walravens, medicus Habitus Mosaire en zijn tante Maria Willems van Gulick [23006] (huijsvrouw van Joannes Becx)
   
Dochter: 27 mrt 1667 Margareta Jorissen van Gulick [14712]    's‑Hertogenbosch
    getuigen: haar oudoom Martinus Jansen de Leeuw [48214] en Joanna, weduwe van Joannes Peijnenburgh
     
Zoon:  21 jan 1670 Georgius (Joris) Jorissen van Gulick [14711] posthumus     's‑Hertogenbosch
    getuigen: zijn tante Catharina van der Borcht [49148], Joanna Andriessen van Ravensteijn [15632], weduwe van Wilhelmus van Gulick en zijn oudoom Petrus Jorissen van Gulick [22963]
     

 

4 jun 1655 uit: Notariële archieven Oisterwijk
  851.Not.Otw.3,f.14v
Margriet wede Goossen van der Borcht heeft verpacht aan Jan Peter Roeters haar tegenwoordige pachter in cele 4-6-1655 gecontinueerd 4 jaar 17-6-1661
margo: item Joris van Gulich voor zijn hvr moeder Margriet van der Borcht aan deselve 17?-12-1664 tekent Margrit Dolmans wede vander Borch en handmerk van Jan Roeters
851.Not.Otw.3,f.15(241) Margriet wede Goossen Emberts van der Borcht wederom verhuurd aan Jan Peter Roeters haar oude pachter haar backhuys ende schuur metten hoff teynde de schuur noordwaarts mette weye aan de noordenzijde van de Rackloop en den acker in de Hupperinge en akker gekomen van de heer van Deurne tegenover de acker gekomen van de heer van Deurne voor 2 jaar item zal de pachter den dijck opten Baerdijck tegen de weye moeten onderhouden
   
15 mrt 1661 uit: Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften, berustende in de Boekerij ....
  Mr Franciscus van der Borcht, Catharina en Maria van der Borcht,  kinderen van wijlen Goossen van der Borcht, schepen der vrijheid  van Oisterwijk, eerstgenoemde ook nog namens Hendrick, onmondige  zoon van wijlen zijnen broeder mr Embert van der Borcht, geven  voor Schepenen van Nederweert volmacht aan Joris van Gulick om  voor Schepenen van Oisterwijk over te dragen aan Jor' Franco de  Beveren, ontvanger der verpondingen over het Kwartier van Oisterwijk, eene grondrente, gaande uit onderpanden, gelegen op den  Hondsberg en door hen geërfd van hunne moei Helena van der  Borcht 
   
24 apr 1670 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch op
  Momboirboek
Johan BECX, koopman te 's-Hertogenbosch, oom van vaderszijde, Johan van ESCH, clercq ter griffie, neef maternel, zijn momboirs over Willem, Maria, Goossen, Margriet en Joris, onmondige kinderen van wijlen Joris van GULICK bij Margriet van der BORCHT.
Beheer van goederen.
24.04.1670 | f 343v
   
21 jun 1670 Archief van de Schepenbank in de Eninge Oisterwijk
  847.Sch.Otw,R.364,II,33v
juffr. Helena meerj. d.w. Goossen Embrechts van der Borcht dmaw Margaretha Dollemans mr Marten van Hees not. namens hr Franciscus z. Goossen van der Borcht en Margreta, landdeken en pastoor tot Nederweert mede als momb. van Henricus onm. z. w. mr Embrecht van der Borcht en Maria van der Borcht zr hr Franciscus voor sch. Nederweert juffr. Catharina van der Borcht namens hr Sacharias Walraven doctor in de medecijnen haar man voor sch. Maseyck 2-6-1670 de momb. 5 onm. krn w. Joris van Gulick dmaw Margreta d.w. Goossen Embrechts van der Borcht o   - stede lants huys schuer hoff boomgaert ackerlant weye beemden houtwassen bvvo in de Cleyn Heye omtrent de Diese t mr Marten van Hees O deels erfgen. Joachim van Esch de gemeente en den Eyck? W v N gem. straat t Z reviere gent de Diese Z o   - stuxken weyvelts hey hout en moerput gent het Romeinken over de Diestroom aen de westenzijde van den dijck t erfgen. jr Jan van der Steeghde t gen. dijck v N Diestroom t Jasper Ariens van den Boer mma en bij Hendrick Jans Heunen als huiurder gebruikt aan Joost Martens van Vechel borger der stad sBosch belast met 15 st grondcijns domeinen van Brabant
   
29 jul 1670 Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
  630. 1670 juli 29 sH,R.1627, 421v Margriet d. Goossen van der Borch wede Joris van Gulick afstand tocht in - 1/6 in stede lants huys schuer hoff boomgaert ackerlant weye beemden houtwasse alle aen malcanderen bvvo omtrent de Diese t erve mr Marten van Hees O t erf deels erfgen. Joachim van Esch de gemeynt en dijck v N gem. straat t reviere de Diese - 1/6 stuxken weyvelts hout en moerputten gent het Romeyntken over voors. Diestroom t aen de westzijde van de dijck opgedragen Johan van Hees? een der momb. onm. krn voors. Margriet bij Joris voors.
   
[17 okt 1628] Aantekeningen uit het Bosch Protocol 's‑Hertogenbosch
24 aug 1671 70. 1628 oktober 17 sH,R.1506,28 Goossen Eijmbrechts van der Borcht wnd Otw verkocht mr Guiliam van Rienshoeven apothecaris jeec 9 gld op St Lucas uit - stuck ackerlant 12 L dingb. Otw tot Huyckelom in de Langhvennen t erf convent van St Clara sBosch en Henricx van Nuys O t erf Gerart vander Stegen en Cornelis Wijnants van Colen W v Z erve mr Adriaen Comans lic. in de rechten t gem. molenwech belast met reductie malder rogge tafel H.Geest Otw losbaar met 200 gld margo: kwijting bij Geertruit van Drongelen wede dhr dr Rijnshoven 8-12-1670 door Johan van Esch en Johan Becx momb. onm. krn Joris van Gulick bij Margriet d. Goossen Eymberts van der Borcht 24-8- 1671
   
4 mrt 1678 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch
  Momboirboek
Hendrick van BERCHEM in huwelijk hebbende de zuster van de moeder en Johan BECX, weduwnaar van de zuster van de moeder zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joris van GULICK bij Margaretha van der BORCHT.
04.03.1678 | f 402
   
30 dec 1679 uit: Bossche Encyclopedie testamenten 's‑Hertogenbosch
20 jan 1680 Besloten testament van Helena van der BORCHT weduwe van Hendrick ven BERCHEM, gepasseerd 's-Hertogenbosch 30.12.1679
De testatrice is ziek
Geopend op verzoek van Margaretha en Maria van der BORCHT, zusters
20.01.1680 | N 2759 | f 236
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

8592
Embrecht Goossens van der Borcht [49184]
circa 1480 - voor apr 1540
8594
Gielis Lucassen van der Schoet [55995]
circa 1465 - 1528
8596

8598

8600

8602
Dirck van Leraet [49626]
circa 1500 -
8604
Jan Jansen Beck [53241]
circa 1450 - voor aug 1517
8606
Jan van Bruhuijs [53208]
circa 1500 -
x
x
x
x
x
8593
Catharina [54289]
circa 1480 -
8595
Sophia Michiels van Wilneven [55996]
circa 1465 - 1525
8597

8599

8601

8603
Anna Dericks van Moriame [49627]
circa 1500 -
8605
Elizabeth (Lijsbeth) Dericks Lemmens van den Bijstervelt [53253]
circa 1475 - voor 1545
8607
Catharina van Bruheze [53209]
circa 1500 -
               
4296
Goossen Embrechts Goossens van der Borcht [49177]
circa 1510 - 1570
4297
Clara Gielissen van der Schoot [49648]
circa 1510 - voor mrt 1584
4298
Peeter Goossens Toelings [49192]
circa 1530 - 29 jul 1604
4299
Meeuske Bartholomeussen Ariens [49195]
circa 1530 -
4300
Henrick Dolmans [49624]
circa 1525 -
4301
Margareta Dircks van Moriame [49625]
circa 1525 -
4302
Reijnder Jansen Becx [49613]
circa 1510 - voor sep 1563
4303
Mechteld Jansen van Bruheze [53207]
circa 1510 -
x
x
x
x
2148
Eijmbert Goossen van der Borcht [49173]
circa 1550 -
2149
Cornelia (Neelken) Peeters Toelings [49191]
circa 1555 -
2150
Andries Henricks Dolmans [47273]
circa 1550 - voor 1616
2151
Catharina Reijnders Becx [47274]
circa 1550 -
x
x
1074
Goswinus (Goossen) Eijmberts van der Borcht [48277]
circa 1575 - voor 1651
1075
Margaretha (Margriet) Andriessen Dolmans [49179]
circa 1590 -
x
537
Margarita Goossen van der Borcht [14710]
2 mei 1632 -