Isabella Balthazars van Heeswijck (14704)   Heeswijk kwartier

Vader:     Balthazar Cornelissen van Heeswijck  [14731]

Moeder:  Oda Pauwels van de Laer [14732]

   
Gedoopt: 22 jul 1675   's-Hertogenbosch akte
getuigen: Mattheus de Grouff en haar grootmoeder Joanna Hessels [23047]

 

 

woont in de Vuchterstraat in 1699 te 's-Hertogenbosch 

Huwelijk:  26 dec 1699 Guilielmus Jorissen van Gulick [3234] 's-Hertogenbosch Schepenbank 
 
Kinderen:  
   
Zoon:     30 jan 1702 Georgius Willems van Gulick (14707) 's-Hertogenbosch St.Jan
    getuigen: zijn grootvader Balthazar van Heeswijck (14731) en zijn tante Maria Henrica van Gulick (14713)
   
Zoon:    29 mrt 1703 Cornelius Willems van Gulick (14706) 's-Hertogenbosch St.Jan
    getuigen: zijn oom Cornelius van Heeswijck [23021] en zijn grootmoeder Oda van de Laer (14732)
   
Zoon: 29 okt 1704 Georgius Willems van Gulick (14708) 's-Hertogenbosch
    getuigen: zijn tante Margareta van Gulick (14712) en zijn grootvader Balthazar van Heeswijck (14731)
     
Zoon:   2 feb 1712 Franciscus Zacharias Willems van Gulick (432) 's-Hertogenbosch St.Jan
   
    getuigen: Joannes Nicolaus Augustinus Walraven en Anna Elisabetha Walraven vervangen door zijn tante Margarita van Gulick (14712)
     

 

Huwelijk:  Justus van Veggel [53210]
   

 

1719 uit: Schepenprotocol Sint-Oedenrode St. Oedenrode
  Ter instantie van Juffrouw Hester de Leeuw woonde tot S'Bosch is geregistreert. Willem Pompen als man ende momboir Margareta Maria Bex woonende binnen dese stat in dier qualitetijt, soo voor sig selven als mede gemagtigt van Arnoldus Pompen sijne broeder naergelaten weduwnaer en universelen erffgenaam van Margareta van Gulich. Mitsgaders Willem Bex ende Isabella van Heeswijck, eerst weduwe van Willem van Gulich en nu huijsvrouwe van Justus van Veggel, bijde woonende binnnen de stat voorschreven. De voorschreven Isabella als moeder ende voogdesse van Francois haeren onmondige soone bijden voorschreven Willem van Gulich verwekt ende nevens haer den voornoemde Justus van Veggel als haere momboir, sig niet te min voorden onmondige fort ende sterk maekende. De voorschreven Juffrouw Isabella van Heeswijk als nog gemagtigt van juffrouw Maria Anna van Laathem weduwe van Goswinus van Gulich woonende tot Brussel. Den voorschreven Justinus van Veggel hem daervoor niet te min fort ende sterck makende mits desen. O.a. een derde in twee mergen en twee hont lants gelegen inde Coorenwaert inden dorpen van Maren genaamt Ketelaers. Een derde part in negen roijshe vaten rogge in een meerder pagt van vijfftien lopen rogge uijt onderpanden tot Sint Oedenrode, en welke pagt Johan van de Wijde hadde gelooft Jannen Henrix cumsius 1433. Comparanten ider soo veel hem aengaat aengecomen sijn mits doode ende afflijvicheijt haerder ouders, voorouders als andersins soo men verclaerde. Transportarimt? Juffrouw Hester de Leeuw. Verder vermelding van: Jan sone Herman Jansse ende Laurens Arnold Laurenssen. Jan zoon Jans de Malderen.
   

 

Overleden: voor aug 1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
23 aug 1720 uit: Bossche Encyclopedie 's‑Hertogenbosch
  Wilhelmus POMPE, Ludovicus van HEESWIJCK en Wilhelmus van LUIJCK, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Willem van GULICK bij wijlen Isabella van HEESWIJCK. Aangesteld op verzoek van de grootvader Balthasar van HEESWIJCK.
Beheer van goederen.
R1927 23.8.1720 f 60

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

4304
Willem Adriaens van Heeswijck [48300]
circa 1550 -
4306

4308

4310
Adam Florissen van Osch [47268]
circa 1555 -
4312

4314

4316

4318

x
4305

4307

4309

4311
Catharina Lamberts Suerincx [48250]
circa 1555 -
4313

4315

4317

4319

               
2152
Gasparis (Jasper) Willems van Heeswijck [47266]
circa 1575 - voor mrt 1632
2153
Maria (Marieken) Cornelissen Poelmans [48120]
circa 1575 -
2154
Hendrick van Liebergen [47236]
circa 1580 - voor feb 1647
2155
Heilwich (Heijlken) Adams van Osch [47260]
circa 1580 - voor mei 1657
2156

2157

2158

2159

x
x
1076
Cornelis Jaspers van Heeswijck [14730]
circa 1600 - voor feb 1663
1077
Isebeau (Isebeel) Hendricks van Liebergen [47235]
14 feb 1616 - voor 1679
1078
Paulus van de Laer [23046]
circa 1620 - voor mrt 1694
1079
Joanna (Jenneke) Hessels [23047]
circa 1630 - voor mrt 1694
x
x
538
Balthazar Cornelissen van Heeswijck [14731]
circa 1650 -
539
Oda Pauwels van de Laer [14732]
circa 1650 -
x
269
Isabella Balthazars van Heeswijck [14704]
22 jul 1675 - voor aug 1720