Marten Adriaen Aerts (11975)          kwartier

Vader:           Adriaen Aerts (11979)

 

     
Geboren: circa 1570 Loon op Zand    
   loon op zand

 

 

 

 

 

Dochter:                                 Ida Martens Adriaens (716)

 

 

voogd van Adriaen Cornelis Adriaens (11985)

 

 

   
12 apr 1600 (Vermelding) Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 59 f 24v d.d. 12-4-1600.
Cornelis Claessen Verhoeven heeft wettelijck ende erffelijck verkocht aan Geraert Marten Stevens eene acker saijlandts met allen sijn grachten en toebehoren, gelegen binnen de heerlijckheijt ter plaetse genoempt bij de oude kercke tussen erffenisse suijtwaerts Art Willem Henricx, oost Wouter Jansse Piggen, noort Peter Henricx ende Marten Adriaens, west aen 'sheerenstraete off ouden kerckwech, ende heeft hem opgedragen met afgaan en vertijden etc. Testes, scabini Andries Geritse ende Peeter Adriaen Cornelisse. Actum 12 april 1600.
   
10 jun 1600 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 59 f 33r d.d. 10-6-1600.
Marten Adriaen Aertsse, Cornelis Adriaen Aertsse, gebroeders en Zeger Peters (als man van Cathelijn Adriaen Aertsse) hunnen swager, allen gerechte erfgenamen van Adriaen Aertssen tesamen hebben wettelijck ende erffelijck verkocht aan Corsten Petersse van Tilborch, eenen heijbodem liggende in de heerlijckheijt van Loon, achter persoonsbanck van Vueght, oistwaerts aen de persoonsbanck van Vueght, suijtwaerts aen Jannen Stevensse van Tilborch, westwaerts aen de gemeijne dijck ende noortwaerts aen de erfgenamen Cornelis Bastiaensse, zaliger.
   
6 dec 1611 Loon op Zand
  Folio 46v    Dirck Cornelissen Oerlmans transporteert goederen aan Meeus Aertssen.  12-10-1611
Folio 47     Meeus Aertssen bekent schuldig te zijn aan Dirck Cornelis Oerlmans een bedrag van 192 gld. terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld ingelost is.  12-10-1611
Folio 49    Marten Arijenssen, als voogd van Ariaen Cornelissen, naast goederen die door Wouter Hermans van Duseldorp op heden verkocht zijn aan Seger Peterssen. Daarna draagt Marten Arijenssen zijn rechten over aan Seger Peterssen. 6-12-1611

   
12 okt 1615 Loon op Zand
  Folio 185   Ariaen Cornelis Arien Aertssen bedankt zijn voogden Marten Arien Aertssen en Peter Handrickssen voor hun beheer van goederen en ontslaat ze van hun verplichtingen. 12-10-1615
   
14 mei 1626 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 44v    Joost Adriaens de Coot en Marten Adriaens, als voogden van het kind van voornoemde Joost Adriaens bij Willemken Zeeger Peters, transporteren goederen aan Adriaen Zeger Peters. 14-5-1626
   
10 dec 1628 Loon op Zand
  Folio 63    Marten Adriaen Aerts bekent schuldig te zijn aan Willem Geerit Vendicx een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 16-7-1629 ingelost is. 10-12-1628
Folio 63v   Adriaen Geeritssen Tuijmelaer stelt zich borg voor Marten Adriaen Aerts. 10-12-1628

   
30 mei 1629 Loon op Zand
  Folio 102v    Marten Adriaen Aerts transporteert goederen aan Lenaert Willemssen. 30-5-1629
Folio 102v    Marten Adriaen Aerts geeft toestemming aan Lenaert Willemssen voor het gebruik van bepaalde goederen. 30-5-1629

   
8 feb 1630 Loon op Zand
  Folio 125    Marten Adriaen Aerts transporteert goederen aan Goijaert Geeritssen van Duppen, stadhouder.  8-2-1630
   
24 apr 1630 Loon op Zand
  Folio 142   Marten Adriaen Aerts en anderen dragen een schuldvordering ten laste van vrouwe Marie van Renesse, groot 900 gulden, over aan jonker Mathijs Cannaerts, schout en kastelein van het huis van Loon.  24-4-1630
Folio 142v    Marten Adriaen Aerts en anderen verklaren ontvangen te hebben van jonker Mathijs Cannarts een bedrag van 900 gulden terzake van de overdracht van een vordering op heden.  24-4-1630

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1581

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug