Roermond

kaart

 

Het nu Limburgse Roermond was aanvankelijk een Gelderse stad, een deel van het huidige Roermond-Zuid lag echter binnen het toenmalige hertogdom Gulik. Het later als Overkwartier van Gelre aangeduide gewest heeft aan de basis gelegen van het huidige Noord-Limburg, maar ook Roermond maakte er deel van uit

Roermond is sinds 1350 hoofdstad van het Overkwartier Gelre. De andere hoofdsteden van Gelre zijn Zutphen, Arnhem en Nijmegen. Tot 1543 blijft de stad Gelders. Daarna volgen de Spaanse Habsburgers

     
 

In 1572 werd Roermond veroverd door Willem van Oranje, maar datzelfde jaar nog heroverd door Don Frederik Na de ondertekening van het Eeuwig Edict door Don Juan in 1577 trokken de Spaanse troepen zich terug. Vanaf 1579 kwam ze als deel van de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans bestuur te staan (Spaans Gelre), met een onderbreking van 1632 tot 1637, waarin Roermond Staats was

Van 1702 tot 1716 hoorde Roermond tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Spaanse successieoorlog, die in deze periode werd uitgevochten, leidde ertoe dat Roermond in 1716 deel ging uitmaken van Oostenrijks Gelre
De Fransen onder leiding van Francisco de Miranda bezetten de stad in 1792. Ze verschenen opnieuw in 1794, waarna de stad tot 1814 Frans bleef. De laatste van de vele kloosters in de stad werden in deze periode opgeheven. Pas sinds 1814 is Roermond een Limburgse stad, inmiddels als deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Van 1830 tot 1839 maakte Roermond nog een periode onder Belgisch gezag door

     
   
kaart

kaart

Buggenum

 

geboren in Roermond:

Roermond

29 jun 1539 Henricus van Wessem [15860]
   
23 mei 1597 Aegidius (Gilis) Lockermans  [33900]
   
 29 feb 1604 Petrus van Wessem [15856]
   
25 mrt 1609 Christianus de Berckelaer [26758]
   
13 mrt 1616 Sibilla Ruijten [49944]
   
26 mrt 1616 Anna van Gangelt [12302]
   
3 nov 1641     Leonardus Baenen [161]
   
25 okt 1647 Godefridus de Berckelaer [26756]
   
27 sep 1648  Isabella Lockermans [33909]
   
26 apr 1651 Elisabeth van Wessem [180] 
   
18 jun 1652  Maria van Heijthuijsen [49717]
   
16 sep 1680 Egidius Ignatius de Buggenoms [20940]
   
circa 1685 Joannes Joseph Baenen [12294]
   
13 apr 1685  Sijbilla Elisabeth de Berckelaer [20941]
   
23 okt 1693 Anna Catharina Bosman [12296]
   
22 dec 1766   Edmundus Baenen  [53] 
   

 

   
  Asselt kaart
     

tot 2007 onderdeel van de toenmalige gemeente Swalmen, is een kerkdorp binnen de gemeente Roermond in de provincie Limburg

kaart

geboren in Asselt:

 

de voorouders van:

  Tilmanus van Asselt (20439) 
   
  Richardus van Asselt  (20607)
   
  Odilia van Asselt  (33899)
   
  Catharina Tielen van Asselt (15857)
   

 

Home