Rijswijk
kaart
kaart

 

 

geboren in Rijswijk:

 

1485          Harper Dircks (5156)

1510        Machtelt Harperts (5106)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘s-Gravenmade

‘s-Gravenmade was een kleine buitenplaats in Rijswijk
De naam ’s-Gravenmade komt al in de 15e eeuw voor, maar de hofstede aan de Delftweg stamde waarschijnlijk uit de 17e eeuw. In 1677 verkochten Edouard Travel en Jacoba Spiering de boerderij met 20 morgen land aan Heer Pieter Ronaer, dijkgraaf van Portugaal

 

geboren in ‘s-Gravenmade:

 

de voorouders van:

 

Catrijn Claes van 's-Gravenmade (16416)

Claes Maertens van 's-Gravenmade (16417)

 

 

Home