kaart

Hoeven

 

1275

 

 

 

Bij oorkonde van december 1275 schonken Arnold van Leuven en zijn echtgenote Elisabeth aan de Abdij van St. Bernard op de Schelde van de Orde der Cisterciënsers, de gehele novale tiende in de parochie Gestele, het Barlebos en tweehonderd bunders moer die naast dat bos lagen. Deze schenking omvatte buiten het Gastelse gebied ook nog de gronden van Oudenbosch en Hoeven.
In deze oorkonde werd voor de eerste maal de plaats Gestele genoemd, dat later is verbasterd tot Gastel.
De abdij ontwikkelt Hoeven vooral als een agrarische gemeenschap, met een uithof op de Bovendonk. Bij Oudenbosch, toen nog het Baarlebos, was de eerste ontwikkeling meer op turf- en zoutwinning gericht.

1279

 

 

 

De grond en het wereldlijk gezag te Gastel bleef in handen van de heer van Breda. In of voor 1279 heeft hij er een schepenbank in bedrijf. Men is dan bezig de grenzen van het allodium Gastel vast te leggen. Die zouden lopen van het Doorlechter Veen via de Steenbergse Vliet ("Lede"), de monding van de Dintel en de monding van de Mark (nu: havenmond van Numansdorp!), langs de middeleeuwse Mark tot tussen Hoeven en Zevenbergen en dan over de Hoogste Halderberg (even ten zuiden van Hoeven) terug naar het Doorlechter Veen. Dat gebied omvat dus niet alleen Hoeven, Oudenbosch en Oud- en Nieuw Gastel, maar ook Dinteloord, Fijnaart en Heijningen, Willemstad en Standdaarbuiten! Het bijkomende gebied bestond echter geheel uit een nog vrij leeg Hollandveen-gebied met wat rivieren en meren, en in het westen ook beginnende zoute moernering.
1458
Pas in 1458 werd Gastel onderdeel van het land van Bergen op Zoom. Dan is ook de parochie flink kleiner geworden, door de afscheiding van Hoeven en Oudenbosch, die ieder een eigen parochie kregen.
   
   

 

De beschrijving van het gemeentewapen luidt volgens de oorkonde van de Hoge Raad van Adel d.d. 16 juli 1817:

 
  van lazuur (=blauw) beladen met een geopende burcht van goud
wapen
Dit wapen is ontleend aan het zegel dat de gemeente Hoeven sinds het begin van de achttiende eeuw voerde. Een verklaring is niet met zekerheid te geven. Misschien houdt het teken van de burcht verband met het wapen van de stad Antwerpen, waarvan de bisschop zowel geestelijke als wereldlijke rechtsmacht over Hoeven uitoefende.
De gemeentevlag was ingesteld bij gemeenteraadsbesluit van 25 april 1968. De beschrijving luidt:
 
  volgens een tenminste viermaal gegolfde vluchtdiagonaal verdeeld in blauw en geel, met in de broektop een gele geopende burcht
   
vlag
Een vluchtdiagonaal loopt van rechtsboven naar linksonder; de broek of broeking is de zijde van de stok. De verklaring van de vlag was als volgt: blauw en geel zijn de kleuren van het gemeentewapen. Het gedeeld zijn van de vlag duidt op St. Maarten, die zijn mantel in tweeën scheurde om de helft aan een behoeftige te geven. De huidige gemeente Hoeven is in 1810 ontstaan uit Hoeven en St. Maartenspolder. De golvende diagonaal duidt op het water van het Bosbad, het oudste recreatieobject in het moderne Hoeven. De burcht verzinnebeeldt het oude Hoeven.
Bij de gemeentelijke herindeling in Noord-Brabant werden de gemeenten Bosschenhoofd, Oud en Nieuw Gastel, Oudenbosch, Stampersgat en Hoeven in 1997 samengevoegd tot de nieuwe gemeente Halderberge.

 

uit: Halderberge toen en nu
uit: HOE ZIT GASTEL IN ELKAAR? dr. K.A.H.W. Leenders
uit: ER TUSSENUIT.COM
uit: Historie
uit: Gemeentewapen Halderberge

 

Het Latijnse begrip allodium wordt het best vertaald door eigengoed = historisch vervreemdbaar vrij erfgoed

kaart

    kaart   kaart

 

 

geboren in Hoeven:

   
circa 1635 Theodorus Pauwels van Hilverenbeeck [10437]
   
1641 Carolus Jansen Pruijmboom [10764]
   
 3 jan 1672 Joannes Pruijmboom [10755]
   
   

 

 

 

Home