kaart

 

Curaçao

wapen

Curaçao Papiaments: Kòrsou is een eilandgebied en het grootste eiland van de Nederlandse Antillen
De grootste plaats op het eiland is Willemstad, tevens hoofdstad van de Nederlandse Antillen

 

kaart

 

 
1499
Curaçao wordt ontdekt door de Spanjaard Alonso de Ojeda
Op dat moment woonden er naar schatting ongeveer 2000 Caquetio op het eiland
 
1515
vrijwel alle Caquetio worden als slaven weggevoerd naar Hispaniola
 
 
1527
De Spanjaarden vestigen zich definitief op het eiland
Het eiland wordt echter bestuurd vanuit een van de Spaans-Venezolaanse steden
Na verloop van tijd neemt het aantal Spanjaarden dat op Curašao woont af
 
 
1634
De West-Indische Compagnie op zoek naar een uitvalsbasis voor handel en kaapvaart, verovert Curaçao en tekent in augustus de overgave met de Spanjaarden bij San Juan
 
 
De ongeveer 30 op het eiland aanwezige Spanjaarden en een groot deel van de Taíno worden door de Nederlanders naar Venezuela gebracht en aan wal gezet
Ongeveer 30 TaÝno-gezinnen mogen op het eiland blijven wonen
 
 
1634-1635
Er wordt een fort gebouwd bij de waterbron aan de noordoostkant van de Sint Annabaai
 
 
1635-1636
Aanvang bouw van Fort Amsterdam op Punda
 
De Curaçaose bevolking groeide gestaag, mede door de komst van Sefardische Joden uit Brazilië
Ook stelde de WIC Curaçao open voor planters, Europeanen die zich wilden vestigen om landbouw te bedrijven

Soldaten die hun tijd uitgediend hadden waren welkom om te blijven
De WIC wilde dat planters handelsgewassen gingen verbouwen (onder meer indigo, katoen, tabak, Turkse tarwe (sorghum) en suikerriet
 
 
1665
De WIC begint met slavenhandel
De slaven worden aangevoerd uit West-Afrika en werden op Curašao aan land gebracht, waar ze enige tijd kunnen aansterken
Een relatief klein deel van de aangekomen Afrikanen bleef achter op Curašao
De meesten hiervan kwamen terecht op een van de plantages
 
 
Willemstad ontstaat in de tweede helft van de 17e eeuw, direct naast het fort, op het huidige Punda, de stad is vernoemd naar de Nederlandse stadhouder Willem II van Oranje
         
1674
De WIC maakt Curaçao tot vrijhaven en verkrijgt hierdoor een sleutelpositie in de internationale handelsnetwerken
Curašao werd in de 17e eeuw een van de welvarendste eilanden in het Cara´bisch gebied
Dit leidde tot kwaad bloed bij andere mogendheden, met name Engeland en Frankrijk
 
Curaçao bleek niet geschikt voor de grootschalige verbouw van suikerriet, katoen, tabak of andere tropische plantagegewassen
Pogingen daartoe werden eind 17e en begin 18e eeuw gestaakt
 
1713
Curaçao wordt korte tijd belegerd door de Franse kaapvaarder Jacques Cassard, die zich tenslotte laat afkopen
Cassard had veel schade aan de bewoners van het eiland toegebracht
Uitvoerig gespecificeerde lijsten van de geleden schade zijn bewaard gebleven in het OAC in het Nationaal Archief Den Haag
 
18e eeuw
In de 18e eeuw probeerde Curaçao zijn handelspositie te consolideren
De handel in Venezuela en andere Spaanse koloniŰn werd echter verhinderd door de Spaanse kustwacht
Deze was speciaal aangesteld om de illegale handel vanuit Venezuela in tabak en cacao een halt toe te roepen. De Engelsen en Fransen werden in het Cara´bisch gebied steeds sterker
De positie van Curašao nam mede door deze factoren in belang af
         
1791
Na het faillissement van de WIC werd Curaçao een echte Nederlandse kolonie
Van bezit van een consortium van private aandeelhouders van de WIC werd Curašao een deel van het koninkrijk
 
1795
De slaven op Curaçao komen in opstand onder leiding van Tula, een slaaf die een centrale rol speelt in de geschiedenis van Curaçao, de opstand wordt na een korte periode neergeslagen
         
1800
1803
1807
Curašao wordt bezet door de Engelsen
De Engelsen worden door de plaatselijke bevolking verdreven
De Engelsen veroveren het eiland opnieuw
       
  
17
okt
1807
  een zware orkaan trekt langs Curaçao en richt grote schade aan
       
  
13
aug
1814
  Het Verdrag van Londen wordt tussen Groot-Brittannië en Nederland gesloten, en regelt als resultaat van de napoleontische oorlogen de teruggave aan Nederland van alle voormalige koloniën
 
1828
Om de bestuurskosten te verlagen worden de West-Indische koloniën teruggebracht tot één kolonie met een Gouverneur-Generaal in Paramaribo
 
1845
Twee West-Indische koloniën:
- Suriname
- Curaçao en Onderhorigheden    zowel de Bovenwindse als de Benedenwindse Eilanden
         

1830

1863

De Engelsen verbieden de internationale handel in slaven

De slavernij op Curaçao wordt afgeschaft

       
De lokale economie raakt in het slop
Veel voormalige slaven vonden het moeilijk om op Curaçao in hun broodwinning te voorzien
Curaçaoënaars emigreerden in groten getale naar plaatsen zoals Cuba om daar in suikerplantages te werken
 
Tot in het begin van de twintigste eeuw leefde Curaçao van handel, landbouw en visserij
         
1914
Het economische tij keerdt toen grote aardoliereserves in Venezuela worden ontdekt
Shell vestigt meteen een olieraffinaderij bij Asiento
 
 
1954
Curaçao verkrijgt samen met de andere Nederlandse Antillen politieke autonomie
 
         
 
 

 

c

Curacao

 

geboren in Curaçao:

 

circa 1645 Willem Kock [17474]
   
19 dec 1660  Anna Bruijn [60227]
   
circa 1665 Elisabeth Muller [17473]
   
circa 1665 Andries Willem Kock [17472]
   
circa 1685 Aafje Kock [60414]
   
circa 1695 Philip Webb [17640]
   
circa 1700 Jannetje Kock [17471]
   
1702 Barend Schoon [16888]
   
circa 1710 Sara Gijsberta Veeris [17696]
   
circa 1720 Adriaan Webb [17468]
   
16 dec 1723 Jacob Bennebroeck Berch  [20789]
   
circa 1725 Cornelia Willemina Ellis [20792]
   
circa 1725 Jannetje Meijer [17469]
   
circa 1745 Michiel Römer [17452]
   
circa 1745 Hermina Adriana Rojer [17453]
   
19 mei 1755 Cornelia Willemina Berch [20357]
   
23 dec 1755 Adriana Webb [16880]
   
7 dec 1757 Gerard Duijckinck [16879]
   
18 jun 1758  Christoffel Carel van der Linde [20356]
   
12 nov 1770 Constantius Petrus Römer [17450]
   
28 okt 1779  Cornelia Wilhelmina van der Linden [17451]
   
24 mrt 1798 Johanna Petronela Duijckinck [13749]
   
13 dec 1800 Christof Carel Römer [12758]
   
25 okt 1832 Caroline Elisabeth Römer [668]   Willemstad
   
 4 mei 1858 Constance Petronella van Houten [351]   Willemstad
   

 

 

 

Home