Anna Jansen Bruijn  (60227)          kwartier

Vader:     Jan Jacobs Bruijn [60311]

Moeder:  Geertruijda Jacobs Juijst [60312]

 

Gedoopt:  19 dec 1660  Curaçao
curaçao
uit: GEDENKBOEK NEDERLAND-CURAÇAO  
getuigen: Laurens van Ruijven [17522] en Anna van Beaumont huisvr. van de predikant aldaar

 

 

Huwelijk:   Jacob Pieters Bennebroek [20817]
     
Kinderen:    
   
Dochter: 6 mei 1688 Geertruij Jacobs Bennebroek [67556]    Hoorn
    getuigen: haar grootmoeder Gerbrecht (Brechtje) Adriaens van Sanden [61187] (Breghje Benninghbroek) en haar tante Fijtje Pieters Bennebroek [67552]
     
Dochter: 21 mrt 1692 Anna Maria Jacobs Bennebroek [17611]    
     
     
Dochter: circa 1695 Gerbrecht Jacobs Bennebroek [60322]    
     

 

 

Huwelijk: 1698  Aubin Neau [60313]
     
     
Zoon: 1702 Pierre Neau [61275] Curaçao
     

 

1698 Curaçao
  uit: Caribische Genealogie   Familiegeschiedenissen van overzee
  Op 13-08-1698 geeft Antonio Delbecq, koopman te Amsterdam procuratie aan Nicolaas van Liebergen en Laurens van Bambergen, kooplieden te Curaçao om aldaar van de Wed. Jacob Bennebroek, thans gehuwd met Mr. Aubin Noij (Neau) te vorderen en te ontvangen al hetgeen haar overleden eerste echtgenoot aan hem verschuldigd was. (GAA 5075, 5867, 32 not. Joan Hoekebak)

 

doopgetuige van haar neef Aubin Cazalz [61271] Amsterdam op 9 jul 1702

 

 

 

Overleden:   voor 20 aug 1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

de Nerée

 

back / terug