Cornelis Berch  (17511)          kwartier

     
Geboren: 24 mrt 1685 Utrecht    
    
       

 

 

 

 

 

Huwelijk:   24 apr 1717     Anna Maria Bennebroek (17611) (of 1714?) 

Kinderen:

Zoon:  22 dec 1717 Cornelis Berch (17709)
     
     
Dochter: 2 dec 1719 Anna Maria Berch (20822)
     
     
Dochter: 21 okt 1721 Anna Berch (20815)
     
     
Zoon:  16 dec 1723 Jacob Bennebroeck Berch (20789), Curaçao
     
     
Zoon:  23 jul 1733 Gerbrecht Berch (20345), Curaçao
    getuigen: Pieter Murison, loco Jan Vermeulen en Magdalena Berch, loco Maria Martha Martin
     
Dochter: 26 feb 1736 Sarah Elizabeth Berch (20816)
     
     

 

 

 

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

Home

de Nerée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug