Geertien Rengerinck  (68573)          kwartier

Vader:  onbekend Rengerinck [91316]

 

Geboren:   circa 1630  Gelselaar  
      

 

   
     
     
Huwelijk: 21 dec 1651 Roelof Heuvers [68539]     Gelselaar
   
Kinderen:    
     
Dochter: circa 1655 Jenneken Roelofs Heuvers [68571]    Gelselaar
     
     
Dochter: 14 jun 1657 Aeltien Roelofs Heuvers [68572]    Gelselaar
    getuige: Hendrick Aelberts, haar aangetrouwd tante Trijntjen Warninckhofs [91288] (Trijntien toe Rengerinck) ende Geertien toe Hilhorst
     
Zoon:  circa 1660 Gerrijt Roelofs Heuvers [68555]    Gelselaar
     
     
Dochter: circa 1665 Engeltien Roelofs Heuvers [68564]    
     
     
Zoon:  circa 1665 Arent Roelofs Heuvers [68579]    Gelselaar
     
     
Zoon:  circa 1665 Tunnis Heuvers [68558]    
     
     
Dochter: circa 1670 Geertjen Heuvers [68541]    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

de Nerée

 

 

back / terug