Abraham Coenraad de Weiler  (11014)

 

Vader:     Adam Conrad de Weiler (10862)

Moeder:  Maria Wille (10863)

 

Geboren: circa 1680

 

 

15 mrt 1713 Notariële akte U138a4 - 117 : Huwelijkse voorwaarden Utrecht
  Naam eerste partij: Abraham Conrad de Weiler
Beroep eerste partij: canonik Oudemunster
Naam assistent eerste partij: ass.: Adam Conrad de Weiler, vader
Beroep assistent: JUD en appellationscommissaris van Moeurs
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Cornelis Fellinger
Naam tweede partij: Anna Catarina de Weiler
Naam assistent tweede partij: ass.: Anna Wastelier, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Johan Gerhard de Weiler
Naam assistent tweede partij: Pieter de Wys
Naam echtgenote assistent: x Maria de Weiler
Beroep assistent: advocaat

 

Huwelijk:   2 apr 1713 Utrecht
met zijn nicht Anna Catharina de Weiler (11104)

 

 

 

 

Overleden: 1740

 

 

2 mei 1740 Notariële akte U160a15 - 6 : Ontzegeling
  Naam eerste partij: boedel + Abraham Coenraed de Weiler
Naam voogd eerste partij: ex. test.: Jacob Vervoorn
Beroep voogd: advocaat 's hoofs van Utregt en secretaris van den capitulle van Oudmunster t' Utreght
Samenvatting inhoud akte: van kasten en kisten in sterfhuis van Abraham Coenraed de Weiler op verzoek van comparant, Coenraed Robert Haesbaert en Casimir Alexander Rappart, beiden wonend te Kleef, d.d. 11-4-1470 verricht
Verwijzingen: superscriptie d.d. 17-2-1730 door notaris H. Dons
Bijzonderheden: verzegeling d.d. 29-3-1740 en 30-3-1740
   
30 jul 1740 Notariële akte U153a7 - 109 : Koop en verkoop
  Naam eerste partij: erfgenamen Abraham Coenraed de Weiler:
Naam eerste partij: Robert Jacob de Weiler
Beroep eerste partij: coopman
Woonplaats eerste partij: Ceulen
Naam eerste partij: Jean Martin Paesbaert
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Helena de Weyler
Beroep eerste partij: oud borgermeester van Cleve
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Coenraed Robert Haesbaert
Beroep gemachtigde: geheyme raad en protonotarius van de koning van Pruyssen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Casimir Alexander Rappard
Beroep gemachtigde: richter en rentmeester van de koning van Pruyssen
Naam eerste partij: kinderen van + Anna Johanna de Weiler en Diederik Koster:
Naam eerste partij: Wilhelm Henrich Heppe
Naam echtgenote eerste partij: x Helena Maria Koster
Beroep eerste partij: resident van de prince van Friesland tot Ceulen en raad van diverse vorsten
Naam eerste partij: Michaël Fabritius
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria Koster
Beroep eerste partij: banco commissaris in Coppenhagen
Naam eerste partij: Susanna Maria de Weiler
Naam echtgenote eerste partij: wed. Mattheus Seutten
Beroep eerste partij: in leven medicine doctor tot Ceulen
Naam tweede partij: Jan Bouwense Ryseveld
Woonplaats tweede partij: Cattenbroeck
Soort onroerend goed: 8 mergen weyland en hoyland
Ligging onroerend goed: De Nieuwevaart
Belendingen onroerend goed: achter: de Hollandsekade zw: N.N., wed. Moon den Backer nw: Willem van Duyssel
Gerecht onroerend goed: Cattenbroeck
Verwijzingen: procuratie d.d. 18-6-1740 voor het gerecht van Kleef
   
21 sep 1740 Notariële akte U193a1 - 9 : Overdracht
  Naam eerste partij: Robert Jacob de Weiler
Beroep eerste partij: coopman
Woonplaats eerste partij: Ceulen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacob Vervoorn
Beroep gemachtigde: advocaat hove van Utrecht
Woonplaats gemachtigde: Utrecht
Naam tweede partij: Bartholomeusgasthuys
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam voogd tweede partij: eerste huismeester: Maurits grave van Nassau
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie groot f 1.000,- ten laste van provincie Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 8-8-1740 voor notaris A.H. van Munster
Bijzonderheden: Robert Jacob de Weiler is voor 1/4e part erfgenaam van Abraham Coenraad de Weiler, in leven canonik in het kapittel van Oudmunster te Utrecht
   
17 mei 1759 Notariële akte U233a1 - 57 : Kwitantie
  Naam eerste partij: erven ex testamento Abraham Coenraad de Weyler:
Naam eerste partij: Conrad Robbert Haesbaert
Naam eerste partij: Robert Jacob de Weyler
Naam eerste partij: Conrad Gordiaen Sentter
Naam eerste partij: kinderen + Anna Johanna de Weyler by Diderich Koster:
Naam eerste partij: Wilhelm Henrich Heppe
Naam echtgenote eerste partij: x Helena Maria Koster
Naam eerste partij: Johan Fredrik Wever
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria Koster
Naam eerste partij: Barthold Hendrik Lulofs
Naam echtgenote eerste partij: x Petronella Haesbaert
Naam eerste partij: Zusanna Catharina Haesbaert
Naam echtgenote eerste partij: wed. Fridrich Wilhelm Rappard
Naam eerste partij: Casimir Alexander Rappard
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: H. Pieck
Beroep gemachtigde: groot major en advocaet hove van Gelderland
Naam tweede partij: Jacob Vervoorn
Beroep tweede partij: advocaet 's hoofs van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: voor executeurschap van de nalatenschap van Abraham Coenraad de Weyler, in leven kanunnik in het kapittel van Oudmunster
Bijzonderheden: tevens ontslag uit executeurschap, hetgeen door Jacob Vervoorn wordt geaccepteerd

@

Home

de Nerée