Casimir Alexander Rappard  (11012)

 

Vader:        Heinrich Wilhelm Rappard (10921)

Moeder:     Maria Susanna ter Schmitten (10922)

 

Gedoopt:    13 okt 1709 Kleef
  getuige: P.... Heist

 

 

Ondertrouw: 5 nov 1735 Anna Gertrud Haesbaert [11011]    Kleef
Huwelijk: 20 nov 1735 Kleef
     
Kinderen:    
     
Zoon:  23 apr 1737 Hendrich Johan Conrad Rappard [15903]    Kleef
     
     
Dochter: 16 nov 1738 Helena Susanna Johanna Rappard [15909]    Kleef
     
     
Dochter: 8 nov 1739 Maria Peternella Rubertina Rappard [15910]    Kleef
     
     
Dochter: 21 okt 1742 Helena Maria Henrietta Rappard [15919]    Kleef
     
     
Dochter: 11 dec 1743 Josina Aleida Anthonetta Rappard [15920]    Kleef
     
     
Zoon:  26 feb 1745 Henrich Wilhelm Conrad Rappard [15927]    Kleef
     
     
Zoon:  26 mrt 1746 Johann Casimir Alexander Rappard [15929]    Kleef
     
     
Zoon:  10 okt 1749 Carel Paul George Rappard [41909]    Kleef
     
     

 

2 mei 1740 Notariële akte U160a15 - 6 : Ontzegeling
  Naam eerste partij: boedel + Abraham Coenraed de Weiler
Naam voogd eerste partij: ex. test.: Jacob Vervoorn
Beroep voogd: advocaat 's hoofs van Utregt en secretaris van den capitulle van Oudmunster t' Utreght
Samenvatting inhoud akte: van kasten en kisten in sterfhuis van Abraham Coenraed de Weiler op verzoek van comparant, Coenraed Robert Haesbaert en Casimir Alexander Rappart, beiden wonend te Kleef, d.d. 11-4-1470 verricht
Verwijzingen: superscriptie d.d. 17-2-1730 door notaris H. Dons
Bijzonderheden: verzegeling d.d. 29-3-1740 en 30-3-1740
   
30 jul 1740 Notariële akte U153a7 - 109 : Koop en verkoop
  Naam eerste partij: erfgenamen Abraham Coenraed de Weiler:
Naam eerste partij: Robert Jacob de Weiler
Beroep eerste partij: coopman
Woonplaats eerste partij: Ceulen
Naam eerste partij: Jean Martin Paesbaert
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Helena de Weyler
Beroep eerste partij: oud borgermeester van Cleve
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Coenraed Robert Haesbaert
Beroep gemachtigde: geheyme raad en protonotarius van de koning van Pruyssen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Casimir Alexander Rappard
Beroep gemachtigde: richter en rentmeester van de koning van Pruyssen
Naam eerste partij: kinderen van + Anna Johanna de Weiler en Diederik Koster:
Naam eerste partij: Wilhelm Henrich Heppe
Naam echtgenote eerste partij: x Helena Maria Koster
Beroep eerste partij: resident van de prince van Friesland tot Ceulen en raad van diverse vorsten
Naam eerste partij: Michaël Fabritius
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria Koster
Beroep eerste partij: banco commissaris in Coppenhagen
Naam eerste partij: Susanna Maria de Weiler
Naam echtgenote eerste partij: wed. Mattheus Seutten
Beroep eerste partij: in leven medicine doctor tot Ceulen
Naam tweede partij: Jan Bouwense Ryseveld
Woonplaats tweede partij: Cattenbroeck
Soort onroerend goed: 8 mergen weyland en hoyland
Ligging onroerend goed: De Nieuwevaart
Belendingen onroerend goed: achter: de Hollandsekade zw: N.N., wed. Moon den Backer nw: Willem van Duyssel
Gerecht onroerend goed: Cattenbroeck
Verwijzingen: procuratie d.d. 18-6-1740 voor het gerecht van Kleef
   
4 aug 1740 Notariële akte U166a17 - 58 : Koop en verkoop
  Naam eerste partij: Johan Martin Haesbart
Naam echtgenote eerste partij: x Sara de Weyler
Beroep eerste partij: oud borgermeester van Cleve
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Conrad Robert Haesbart
Beroep gemachtigde: geheime raid en protonotaris van de koning van Pruyssen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Casimir Alexander Rappard
Beroep gemachtigde: rigter en rentmeester van de koning van Pruyssen
Naam tweede partij: Henrietta Josina van Wynbergen
Soort onroerend goed: huysinge, kelders en kluysen c.a.
Ligging onroerend goed: wz Oudegragt ontrend d' Weertpoort
Belendingen onroerend goed: achter: Abraham Wilborg zw: N.N., wed. NN Penning voor en achter: NN van Wyk nw: uytgang Abraham Wilborg
Soort onroerend goed: huysinge met kelders en kluysen
Ligging onroerend goed: wz Oudegragt ontrend d' Weertpoort
Belendingen onroerend goed: zw: huysinge d' Swaan nw: Margaretha Penning
Gerecht onroerend goed: Utrecht
   
23 aug 1740 Notariële akte U166a17 - 64 : Overdracht
  Naam eerste partij: Johan Martin Haesbaert
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Helena de Weiler
Beroep eerste partij: borgermeester van Cleve
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacob Vervoorn
Beroep gemachtigde: advocaat hove van Utrecht
Naam tweede partij: Wernard van Vloten
Beroep tweede partij: notaris s' hoofs van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van obligatie van f 3.000,- ten laste van provincie Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 2-8-1740 voor notaris J. Tilburgh
Verwijzingen: procuratie d.d. 18-6-1740 voor burgemeesters en schepen van Kleef
Verwijzingen: overdracht d.d. 3-9-1718 voor notaris G. Marthens
Bijzonderheden: Jacob Vervoorn is gesubstitueerd door Coenraad Robert Haesbaert en Casimir Alexander Rappard
   
17 mei 1759 Notariële akte U233a1 - 57 : Kwitantie
  Naam eerste partij: erven ex testamento Abraham Coenraad de Weyler:
Naam eerste partij: Conrad Robbert Haesbaert
Naam eerste partij: Robert Jacob de Weyler
Naam eerste partij: Conrad Gordiaen Sentter
Naam eerste partij: kinderen + Anna Johanna de Weyler by Diderich Koster:
Naam eerste partij: Wilhelm Henrich Heppe
Naam echtgenote eerste partij: x Helena Maria Koster
Naam eerste partij: Johan Fredrik Wever
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Maria Koster
Naam eerste partij: Barthold Hendrik Lulofs
Naam echtgenote eerste partij: x Petronella Haesbaert
Naam eerste partij: Zusanna Catharina Haesbaert
Naam echtgenote eerste partij: wed. Fridrich Wilhelm Rappard
Naam eerste partij: Casimir Alexander Rappard
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: H. Pieck
Beroep gemachtigde: groot major en advocaet hove van Gelderland
Naam tweede partij: Jacob Vervoorn
Beroep tweede partij: advocaet 's hoofs van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: voor executeurschap van de nalatenschap van Abraham Coenraad de Weyler, in leven kanunnik in het kapittel van Oudmunster
Bijzonderheden: tevens ontslag uit executeurschap, hetgeen door Jacob Vervoorn wordt geaccepteerd
   

 

Overleden:   20 jul 1760         Kleef

 

 
 
uit: Nederland's Adelsboek
 

 

@

Home

de Nerée