Camphuysen (Babberich)

foto

 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw werd Camphuysen gebouwd door een lid van het geslacht Camphusen op een stuk land, behorende bij de hof te Babberich. In dit geval heeft de familie haar naam aan het goed gegeven, terwijl het omgekeerde meer voorkomt.
 
Geertruyd, enige dochter van Claes van Camphuysen, trouwt in 1527 met Gysbert van Heerde en brengt het huis in dat geslacht, dat tegenwoordig de naam spelt als Van Heerdt. Wanneer Johan van Heerde komt te overlijden, blijft het huis in de familie, want in 1698 testeerde hij dat aan zijn oomzegger Palick Johan van Heerde. Diens kleinzoon Johannes Palimedes Julianus van Heerdt verkoopt Camphuysen in 1768, maar weer blijft het goed in de familie, want de koper is zijn neef Palick Frederik van Heerde.
 
Deze Palick Frederik moet nogal in grond hebben gespeculeerd, hetgeen meer van zijn standgenoten in die tijd deden. In 1784 kocht hij het nabijgelegen huis Babberich van de schuldeisers van Von Diest en verkocht het een jaar later aan Johan Philip de Nerée. In 1785 kocht hij de Swanepol in Zevenaar van Gerhart Carl Christian Frederick en Sophia von Nyvenheim en nog hetzelfde jaar verkocht hij het huis aan C.H.V. von Rappard.
 
Palick Frederik van Heerde overleed in 1799 en had Camphuysen vermaakt aan zijn neef Ludovicus Michael van Heerde, broer van Johannes Palimedes Julianus van Heerde voornoemd. Die stierf in 1803 en heeft zijn bezit nagelaten aan zijn zuster Maria Anna, want zij is degene, die Camphuysen in 1815 verkocht aan Frans Jozef Alosius de Nerée tot Babberich. Als laatste van haar tak droeg zij het familiegoed aan hem over tegen betaling van een rente op het leven van de bij haar inwonende Johan Arnold Freiherr Schenck von Nideggen en van haar zelf. Tot 1816 heeft zij Camphuysen bewoond.
 
De Nerée's hebben het huis van 1816 tot 1948 als boederij verpacht.
Hoe het huis er uitgezien heeft, toen het door Maria Anna van Heerde werd verkocht, is niet bekend. Het huidige huis is slechts een gedeelte, waarschijnlijk de linkervleugel van het oorspronkelijke gebouw. In de onregelmatige voorgevel vinden we het jaartal 1578 in muurankers aangegeven. Toen Camphuysen in het bezit van de familie De Nerée overging, bezat het huis nog een toren, die helaas later werd afgebroken, waarschijnlijk toen F. baron van Voorst tot Voorst, gehuwd met T. de Nerée tot Babberich, het beheer voerde over de Babberichse goederen. Een aarden dam vervangt de brug, die er ongetwijfeld eens geweest moet zijn.
In 1948 werd Camphuysen gerestaureerd en voor bewoning geschikt gemaakt voor een lid van de familie De Nerée tot Babberich. Een nazaat bewoont het huis nog steeds.
 
Landgoed toegankelijk, huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek.

 

 

uit:
www.kasteleningelderland.nl

bronnen:
Jan Harenberg - "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"
Allert de Lange - Gids voor "De Nederlandse Kastelen en Buitenplaatsen"

 

 

 

Home

de Nerée