Ferdinand Philips van der Veecken (587)          kwartier

     
Geboren:   circa 1660    
     

 

 

 

Ondertrouw: 17 sep 1679 Cornelia van Uitenbroek (586) 's‑Gravenhage
 

Kinderen:

Zoon:  23 jul 1680 Joannes van der Veecken (12660), 's‑Gravenhage
    getuigen: Joannes van der Veken en Mechtildis Marius
     
Dochter: 14 nov 1681 Adriana Catharina van der Veecken (22290), 's‑Gravenhage
    getuigen: Steven Geraert de la Fonteijne en Joanna Elisabettha van der Veecken
     

Zoon:  28 mrt 1683 Ferdinandus Philippus van der Veecken (22292), 's‑Gravenhage
    getuigen: Margaretha van der Gons en Johan van der Veecke
     
Zoon:  26 feb 1685 Hermannus van der Veecken (22291), 's‑Gravenhage
    getuigen: Canonicius Hermannus van der Veecken en Cornelia van Uittenbroeck
     
Dochter: 20 apr 1686 Machtildis Margaretha van der Veecken (557), 's‑Gravenhage
    getuigen: D. Hermanus van der Veecke en Mechtildis van Uijttenbroeck
     
Zoon:  circa 1690 Leopoldus Franciscus Adrianus van der Veecken (21975)
     
     

 

 

   
26 jun 1698 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  034   Ambacht Hekelingen en Vriesland (en Oude en Nieuwe Uitslag van Putten)
654 Philip Ferdinand van der Veecken, med. doctor in Kleef, compareert voor Christianus Stangen, keizerlijk notaris in Kleef, en verklaart, dat hij de landen, die hij en zijn kinderen in gemeenschap bezitten en geadministreerd worden door de advocaat Ravesteyn in 's-Gravenhage, niet te zal verkopen voor zijn jongste dochter Mechtildis mondig is en aan haar moederlijk goed is voldaan. Hij belooft dit land te laten staan tot securiteit van de heer van Thil, med. doctor, wegens alle aanmaningen en resterende penningen van de verkoop van het huis, genaamd De Swaen, in de Wijnstraat te Delft, 'voor 850 g. behalve de 1000 g., die op het huis verhypothekeerd blijven staan.'
   
7 jul 1698 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  034   Ambacht Hekelingen en Vriesland (en Oude en Nieuwe Uitslag van Putten)
655  Philip Ferdinand van der Veecken, med. doctor in Kleef, compareert voor Christianus Stangen, keizerlijk notaris in Kleef, en verklaart, dat hij t.b.v. van zijn kinderen, gepr. bij zijn overleden huisvrouw Cornelia van Uyttenbroeck, verbindt het gedeelte van de landerijen, geadministreerd door de advocaat Ravesteyn in 's-Gravenhage.
   
24 sep 1698 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  034   Ambacht Hekelingen en Vriesland (en Oude en Nieuwe Uitslag van Putten)
656 Philip Ferdinand van der Veecken, med. doctor in Kleef, machtigt voor Christianus Stangen, keizerlijk notaris in Kleef, machtigt Johan van Thil, doctor in de medicijnen in Delft, om land te transporteren onder Brielle, in het Land van Putten en in het Noorderquartier van Holland.
   
15 okt 1698 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  034   Ambacht Hekelingen en Vriesland (en Oude en Nieuwe Uitslag van Putten)
657 Johan van Til, pp. als boven, heeft op verzoek van Philip Ferdinand van der Veecken, ter secretarie van Hekelingen bovenstaande notariële akten getoond en t.b.v. diens kinderen, gepr. bij Cornelia van Uyttenbroeck, verbonden - een vierde deel in 7 gem. 57 r. in de Oude Uitslag van Putten, - een vierde deel in 11 gem. 249 r. in de Nieuwe Uitslag van Putten, - een vierde deel in 11 gem. 257 r. mede aldaar en - een vierde deel in 11 gem. 115 r. mede aldaar.
   

 

doopgetuige van zijn kleinzoon Leopoldus Johan Dominicus de Nerée (599) op 12 feb 1701 Calcar 

doopgetuige van zijn kleinzoon Ferdinandus Philippus Josephus de Nerée (601) op 24 apr 1703 Calcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

Home

de Nerée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug