Johan Florens de Nerée (558)         kwartier

Vader:        Richard Johan de Nerée (560)

Moeder:     Catharina Elisabeth van Soeteren (559)

     
Geboorte: 10 okt 1672 Calcar    
akte   kaart   
       

 

 

          

Huwelijk:  13 aug 1700     Machtilda Margaretha van der Veecken (557); Keulen

Kinderen:

   
Zoon:  12 feb 1701 Leopoldus Johan Dominicus de Nerée (599), Calcar 
    getuigen: zijn grootvader Ferdinand Philips van der Veecken (587) en Anna Chatrina van der Veeken
     
Zoon:  16 dec 1701 Richard Johan Dominicus de Nerée (556), Calcar
    getuigen: zijn tante Cornelia Hermanna Theresia de Nerée (581), Herman van der Vecken en Joannes Raabjuden in Moeilant
     

Zoon:  24 apr 1703 Ferdinandus Philippus Josephus de Nerée (601), Calcar 
    getuigen: zijn grootvader Ferdinand Philips van der Veecken (587) en Chatrina.. lenwin Genant Gront
     
Dochter: 18 aug 1704 Maria Catharina Elisabeth de Nerée (605), Calcar 
    getuigen: Arnoldus Schlaun, Chatrina Magdelena Gront, genant Hellendorp en Anna Chatrina Grond, genant van der Veecken
     
Dochter: 19 mrt 1706 Theodora Cornelia de Nerée (606), Calcar 
     
     
Dochter: 2 mei 1708 Catharina Elisabeth de Nerée (608), Keulen 
     
     
Dochter: 25 mrt 1710 Anna Maria Theresia de Nerée (607), Reydt
     
     
Zoon:  11 nov 1712 Arnold Christoforus Guillielmus de Nerée (600), Reydt
     
     

 

doopgetuige van zijn nicht Catharina Cornelia van der Veecken (21550) op 11 mei 1702 Zevenaar

 

 

Beroep:   Ambtsman en syndicus te Reydt (Rheidt)

 

 
 

Jan Brouwer (active circa 1700)
Portrait of Johan Florence de Neree (1672-1725), ambtsman and syndicus, Burgomaster of Calcar, half length, wearing a blue-lined orange Japansche Rok with lace chemise; and Portrait of Mechtilda Margaretha de Neree, née Van der Veecken (1686-1714), half length, wearing a gold-embroidered red dress with lace chemise, blue wrap and pearl necklace, in painted ovals
the first indistinctly signed and dated J:Brouwer/17.. centre right
oil on canvas a pair 72.8 x 59.4 cm and smaller
the first with the inventory number 117 on the reverse of the relined canvas; the second with the inventory number 118 on the reverse of the relined canvas (2)

Johan Florence de Nerée was the son of Richard Johan de Nerée and Catharina Elisabeth van Soeteren. He married Mechtilda Margaretha van der Veecken, daughter of Ferdinand Philips van der Veecken and Cornelia Uitenbroek, in 1700.


 

3 okt 1724 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  034   Ambacht Hekelingen en Vriesland (en Oude en Nieuwe Uitslag van Putten)
875 Kopie, dienende tot de volgende giftebrief. 3-10-1724, Ferdinand Philip van der Veecken, rentmeester van de graaf van den Bergh, won. te 'Panderen' in het Overkwartier van Gelderland, en Johan Florens de Neree, der beide rechten doctor, won. to Nuys in het Nederstift Keulen, pp. (akte van 5-9-1724 voor notaris Johan Joseph Habrix te Roermond) voor Francois Wilhelm van Ravesteyn en zijn vrouw Adriana Catharina van der Veecken, machtigen voor notaris Johannes Sijthoff te 's Gravenhage Joris van Hoogwerff, oud-schepen en raad van Brielle, om uit hun naam te transporteren aan Johanna Offermans, wed. van Johan van der Veecken: - ¼ part van 4 gem. 294 r. weiland in Nieuw-Helvoet in de Kerckhoeck nr. 10, gepacht door Jan Langenboer, - ¼ part van 7 gem. 280 r. in Nieuw-Helvoet in de Mentenhoeck nr. 66, gepacht door de kinderen van Simon Engelsz Struyt, - ¼ part van 7 gem. 75 r. in de Oude Uitslag van Putten, gepacht door de wed. van Maerten Jacobsz Verrij, - ¼ part van 11 gem. 249 r. in de Nieuwe Uitslag, gepacht door de wed. van Leendert Leendertsz Noordijck, - ¼ part van 11 gem. 257 r. in de Nieuwe Uitslag van Putten , gepacht door Pieter Vermaet, - ¼ part van 7 gem. 150 r. (volgens nieuwe meting 6 gem. 142 r. in Pankrasgors in de Groot Kerckhoeck nr. 9 gepacht door Simon van den Bergh, - ¼ part van 1 gem. 150 r. in Nieuw-Helvoet in de Kerckhoeck, gepacht door de burgemeester Cobmoyer, - ¼ part van 11 gem. 115 r. in de Nieuwe Uitslag van Putten, gepacht door Claes Braet, - ¼ part van 42 gem. 82 r. teelland in de polder Battenoord nr. 4 onder Nieuwe Tonge, - ¼ part van 11 gem. 188 r. in het Oudeland onder Oude Tonge, gepacht door Teunis van Casteel, - ¼ part van _ part van 2 gem. 91 r. vroonland in Battenoord nr. 66, gepacht door Jan Crabbendijck, - ¼ part van _ part van 11 gem. 184 r. teelland in Battenoord nr. 57, gepacht door Franck Cornelisz Francken.
038   Ambacht Nieuw-Helvoet
632  Joris van Hooghwerff, oud-schepen, raad en vroedschap van Brielle, pp. (akte van 3-10-1724 voor notaris Johannis Sijthoff te 's-Gravenhage) voor Ferdinand Philip van der Veecken, rentmeester van de graaf van den Bergh, won. te Pannerden in het Overquartier van Gelderland, en Johan Florens de Neree, der beide rechten doctor, won. te Nuys in het Nederstift Ceulen, en die weer pp. (akte van 5-9-1724 voor notaris Johan Joseph Habrix te Roermond) voor Francois Wilhelm van Ravesteyn en zijn vrouw Adriana Catharina van der Veecken, transporteren aan Johanna Ooffermans, wed. van Johan van der Veecken, een gerecht vierdepart in 4 gem. 293 r. in de Kerkhoek nr. 10, gepacht door Jan Langenboer, in 1 gem. 185 r. aldaar in nr. 16 en in 7 gem. 280 r. in de Meentenhoek nrs. 6 en 7, gebruikt door de kinderen van Simon Engelse Struyt, voor 500 g.
   
2 aug 1730 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  invnr 1056, notaris Pieter Ploos van Amstel.
  Compareren Ferdinand Philip van der Veeke, voor zich en als voogd over de minderjarig nagelaten kinderen van Machteld van der Veeke uit huwelijk met mr. Johan Floris de Neree, in zijn leven ambtman van Reij in het land van Gulik, en nog Johanna Offermans, weduwe van Johan van der Veeke, ieder voor de helft eigenaar van hierna omschreven land. Zij machtigen George van Hoogwerf, raad etc. van Brielle, tot publieke verkoop daarvan. - onder Nieuw Helvoet 4 G 293 R in de Kerkhoek nr. 10, pachter Kornelis Vrij 7 G 280 R in de Meentenhoek nrs. 6 en 7, pachter Jacob Simons Struit 1 G 150 R in de Kerkhoek nr. 16. pachter Kornelis Vrij 6 G 142 R in Pankrasgors in de Grote hoek nr. 19 - in de Oude Uitslag van Putten 7 G 57 R , pachter Jacob Maartens Vrij - in de Nieuwe Uitslag van Putten 11 G 249 R , pachter Leendert Noorddijk 11 G 257 R, pachter Leendert Engels Bakker 11 G 115 R, pachter de weduwe van Klaas Braat
  037   Ambacht Naters en Pancrasgors
186  Georgie van Hoogwerff, raad en vroedschap van Brielle, pp. (akte van 2-8-1730 voor notaris Pieter Ploos van Amstel in Brielle) voor Ferdinand Philp van der Veecken voor zichzelf en als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van Magtildis van der Veecken, gepr. bij Mr. Johan Floris de Neree, in zijn leven ambtman van Reys in het Land van Gulick, voor de helft, en voor Johanna Offermans, wed. en boedelhoudster van Johan van der Veecken, voor de wederhelft, transporteert aan Job 't Gilde, schepen van St. Annapolder, 6 gem. 142 r. land in de Grootenhoek nr. 9 in Pancrasgors, belast met een erfpacht van 12½ st. per gemet per jaar t.b.v. de grafelijkheid van Holland, voor 150 g. gereed geld.
   
28 aug 1730 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  Nadere toegang op inventarisnummer 1034 van toegang 110
Aktedatum:  28/08/1730
Aard van de akte:  verkoop
Naam notaris:  Joris van Hoogwerff
Ferdinand Philip van der Veecken zo voor hem zelve en als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Magtildis van der Veecken verwekt door Mr Johan Floris de Nerée Ambtman van de heerlijkheid Reijs in den lande van Gulik voor de ene helft en Johanna Offermans weduwe en boedelhoudster van Johan van der Veecken voor de wederhelft verkopen de naolgende percelen: Onder Nieuw Helvoet 4 gemet 293 roe weiland in de Kerkhoek op no 10 in gebruik bij Kornelis Vrij aan Joost Jans Kardux voor 75 gld t gemet. 7 gemet 280 roe zaailand in de Meentenhoek op nrs 6 en 7 in gebruik bij Jakob Simons Streuyt tegen 55 gld per jr. Koper Teunis Hollaar als voogd van de erfgenamen van Gerrit Arends van Schenckel tegen 66 gld t gemet. 1 gemet 150 roe zaailand in de Kerkhoek op no 16 in gebruik bij Kornelis Vrij om 9 gld per jr. Koper Kornelis van IJzendoorn voor Theodora van Kerfhoek weduwe Gerrit van der Horst om 100 gld t gemet. Onder Pancrasgors 6 gemet 142 roe zaailand in de Grootenhoek op no 9 belast met erfpacht van de Domeinen van Voorne van 12½ st per gemet per jr. Niet verkocht. Onder de Uitslag van Putten 7 gemet 57 roe in de Oude Uitslag van Putten aan 2 partijen nl 3 gemet 227 roe in de Aalhoek, belend O de Drogendijk, Z de Aal-of Speuydijk, W Leendert Engels Bakker en N Walterus Verhulp en 3 gemet 130 roe belend O de Drogendijk, Z en N Ary Verrij en W de watering, verhuurd aan Maarten Maartens Verrij om 51 gld per jr. Koper de dijkgraaf Maarten Verrij tegen 127 gld t gemet. 8 gemet 172 roe in de Nwe Uitslag van Putten in cavel E belend O de eigenaars, Z de erfgenamen van Kornelis Willems, W de watering en N de korte Zandweg, in gebruik geweest bij de kinderen van de weduwe van Leendert Noortdijk of Bastiaan Noortdijk. Koopster van deze en de volgende 3 gemet 77 roe en nog van 6 gemet 212 roe in cavel D in gebruik bij de koopster tezamen 18 gemet 161 roe Leentje Maartens Verrij weduwe Klaas Braat, het gemet om 120 gld. 3 gemet 77 roe als voren in cavel E, belend O de .....
   
1731  uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  037   Ambacht Naters en Pancrasgors
38  Op 4, 11 en 18 november 1731 is te bode gesteld 6 gem. 142 r. land in de Grootenhoek nr. 9 in Pancrasgors, belast met een erfpacht van 12½ st. per gemet per jaar t.b.v. de grafelijkheid van Holland, door Georgie van Hoogwerf, pp. voor Ferdinant Philp van der Veecken voor zichzelf en als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van Magtildis van der Veecken, gepr. bij Mr. Johan Floris de Neree, voor de helft, en voor Johanna Offermans, wed. en boedelhoudster van Johan van der Veecken, voor de wederhelft, verkocht aan Job Leendertsz 't Gilde voor 150 g. Gifte gegeven op 29-3-1732.
   

wapen

 

Overleden:   10 apr 1752        op den huize Eltenburg (Solmse Huis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

Home

de Nerée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

 

6144
Jean Jacques de Nerée (565)
1553 -
6146
Herman Wijnhoff (571)
circa 1540 - kort na 9 nov 1595
6148
Johannes Gunningh (20342)
circa 1555 -
6150
Henrick van Heeshuysen (20336)
circa 1555 -
6152

6154

6156

6158

x
x 1586
x
6145

6147
Anne Bise (570)
circa 1565 -
6149
Alverta Hartman (20343)
circa 1555 -
6151

6153

6155

6157

6159

               
3072
Richard Jean de Nerée (564)
1579 - 16 mrt 1628
3073
Anna (Anneken) Wijnhoff (563)
17 apr 1588 - 1 jul 1647
3074
Johan Gunningh (575)
1580 - 1635
3075
Anna van Heeshuysen (574)
circa 1580 -
3076
Arnold van Soeteren (20309)
circa 1600 -
3077
Margaretha van Lijckraedt tot den Greevel (20310)
circa 1600 -
3078
Franciscus von Hien (20311)
circa 1600 -
3079
Anna Sarts (20312)
circa 1600 -
x 24 aug 1604
x 20 jan 1600
x
x
1536
Jacobus (Jacques) de Nerée (562)
2 mrt 1609 - 10 feb 1649
1537
Adelheid Magdalena Gunningh (561)
1615 - 6 jan 1656
1538
Hendrik van Soeteren (598)
circa 1620 - 1652
1539
Catharina von Hien (597)
circa 1620 -
x 1637
x
768
Richard Johan de Nerée (560)
1639 - 29 nov 1686
769
Catharina Elisabeth van Soeteren (559)
circa 1642 - 29 aug 1682
x aug 1662
384
Johan Florens de Nerée (558)
10 okt 1672 - 10 apr 1752