Machtilda Margaretha van der Veecken (557)        kwartier

Vader:        Ferdinand Philips van der Veecken (587)

Moeder:     Cornelia van Uitenbroek (586)

     
Gedoopt: 20 apr 1686 's-Gravenhage      
    
getuigen: D. Hermanus van der Veecke en Mechtildis van Uijttenbroeck

 

 

   

 

   
26 jun 1698 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  034   Ambacht Hekelingen en Vriesland (en Oude en Nieuwe Uitslag van Putten)
654 Philip Ferdinand van der Veecken, med. doctor in Kleef, compareert voor Christianus Stangen, keizerlijk notaris in Kleef, en verklaart, dat hij de landen, die hij en zijn kinderen in gemeenschap bezitten en geadministreerd worden door de advocaat Ravesteyn in 's-Gravenhage, niet te zal verkopen voor zijn jongste dochter Mechtildis mondig is en aan haar moederlijk goed is voldaan. Hij belooft dit land te laten staan tot securiteit van de heer van Thil, med. doctor, wegens alle aanmaningen en resterende penningen van de verkoop van het huis, genaamd De Swaen, in de Wijnstraat te Delft, 'voor 850 g. behalve de 1000 g., die op het huis verhypothekeerd blijven staan.'
   

 

Huwelijk:   13 aug 1700    Johan Florens de Nerée (558); Keulen

Kinderen:

Zoon:  12 feb 1701 Leopoldus Johan Dominicus de Nerée (599), Calcar 
    getuigen: zijn grootvader Ferdinand Philips van der Veecken (587) en Anna Chatrina van der Veeken
     
Zoon:  16 dec 1701 Richard Johan Dominicus de Nerée (556), Calcar 
    getuigen: zijn tante Cornelia Hermanna Theresia de Nerée (581), Herman van der Vecken en Joannes Raabjuden in Moeilant
     
Zoon:  24 apr 1703 Ferdinandus Philippus Josephus de Nerée (601), Calcar 
    getuigen: zijn grootvader Ferdinand Philips van der Veecken (587) en Chatrina.. lenwin Genant Gront
     
Dochter: 18 aug 1704 Maria Catharina Elisabeth de Nerée (605), Calcar 
    getuigen: Arnoldus Schlaun, Chatrina Magdelena Gront, genant Hellendorp en Anna Chatrina Grond, genant van der Veecken
     
Dochter: 19 mrt 1706 Theodora Cornelia de Nerée (606), Calcar 
     
     
Dochter: 2 mei 1708 Catharina Elisabeth de Nerée (608), Keulen 
     
     
Dochter: 25 mrt 1710 Anna Maria Theresia de Nerée (607), Reydt
     
     
Zoon:  11 nov 1712 Arnold Christoforus Guillielmus de Nerée (600), Reydt
     
     

 

 
 

Jan Brouwer (active circa 1700)
Portrait of Johan Florence de Neree (1672-1725), ambtsman and syndicus, Burgomaster of Calcar, half length, wearing a blue-lined orange Japansche Rok with lace chemise; and Portrait of Mechtilda Margaretha de Neree, née Van der Veecken (1686-1714), half length, wearing a gold-embroidered red dress with lace chemise, blue wrap and pearl necklace, in painted ovals
the first indistinctly signed and dated J:Brouwer/17.. centre right
oil on canvas a pair 72.8 x 59.4 cm and smaller
the first with the inventory number 117 on the reverse of the relined canvas; the second with the inventory number 118 on the reverse of the relined canvas (2)

Johan Florence de Nerée was the son of Richard Johan de Nerée and Catharina Elisabeth van Soeteren. He married Mechtilda Margaretha van der Veecken, daughter of Ferdinand Philips van der Veecken and Cornelia Uitenbroek, in 1700.


 

 

 

 

Overleden:   27 jul 1714  Aken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2 aug 1730 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  invnr 1056, notaris Pieter Ploos van Amstel.
  Compareren Ferdinand Philip van der Veeke, voor zich en als voogd over de minderjarig nagelaten kinderen van Machteld van der Veeke uit huwelijk met mr. Johan Floris de Neree, in zijn leven ambtman van Reij in het land van Gulik, en nog Johanna Offermans, weduwe van Johan van der Veeke, ieder voor de helft eigenaar van hierna omschreven land. Zij machtigen George van Hoogwerf, raad etc. van Brielle, tot publieke verkoop daarvan. - onder Nieuw Helvoet 4 G 293 R in de Kerkhoek nr. 10, pachter Kornelis Vrij 7 G 280 R in de Meentenhoek nrs. 6 en 7, pachter Jacob Simons Struit 1 G 150 R in de Kerkhoek nr. 16. pachter Kornelis Vrij 6 G 142 R in Pankrasgors in de Grote hoek nr. 19 - in de Oude Uitslag van Putten 7 G 57 R , pachter Jacob Maartens Vrij - in de Nieuwe Uitslag van Putten 11 G 249 R , pachter Leendert Noorddijk 11 G 257 R, pachter Leendert Engels Bakker 11 G 115 R, pachter de weduwe van Klaas Braat
  037   Ambacht Naters en Pancrasgors
186  Georgie van Hoogwerff, raad en vroedschap van Brielle, pp. (akte van 2-8-1730 voor notaris Pieter Ploos van Amstel in Brielle) voor Ferdinand Philp van der Veecken voor zichzelf en als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van Magtildis van der Veecken, gepr. bij Mr. Johan Floris de Neree, in zijn leven ambtman van Reys in het Land van Gulick, voor de helft, en voor Johanna Offermans, wed. en boedelhoudster van Johan van der Veecken, voor de wederhelft, transporteert aan Job 't Gilde, schepen van St. Annapolder, 6 gem. 142 r. land in de Grootenhoek nr. 9 in Pancrasgors, belast met een erfpacht van 12½ st. per gemet per jaar t.b.v. de grafelijkheid van Holland, voor 150 g. gereed geld.
   
28 aug 1730 uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  Nadere toegang op inventarisnummer 1034 van toegang 110
Aktedatum:  28/08/1730
Aard van de akte:  verkoop
Naam notaris:  Joris van Hoogwerff
Ferdinand Philip van der Veecken zo voor hem zelve en als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Magtildis van der Veecken verwekt door Mr Johan Floris de Nerée Ambtman van de heerlijkheid Reijs in den lande van Gulik voor de ene helft en Johanna Offermans weduwe en boedelhoudster van Johan van der Veecken voor de wederhelft verkopen de naolgende percelen: Onder Nieuw Helvoet 4 gemet 293 roe weiland in de Kerkhoek op no 10 in gebruik bij Kornelis Vrij aan Joost Jans Kardux voor 75 gld t gemet. 7 gemet 280 roe zaailand in de Meentenhoek op nrs 6 en 7 in gebruik bij Jakob Simons Streuyt tegen 55 gld per jr. Koper Teunis Hollaar als voogd van de erfgenamen van Gerrit Arends van Schenckel tegen 66 gld t gemet. 1 gemet 150 roe zaailand in de Kerkhoek op no 16 in gebruik bij Kornelis Vrij om 9 gld per jr. Koper Kornelis van IJzendoorn voor Theodora van Kerfhoek weduwe Gerrit van der Horst om 100 gld t gemet. Onder Pancrasgors 6 gemet 142 roe zaailand in de Grootenhoek op no 9 belast met erfpacht van de Domeinen van Voorne van 12½ st per gemet per jr. Niet verkocht. Onder de Uitslag van Putten 7 gemet 57 roe in de Oude Uitslag van Putten aan 2 partijen nl 3 gemet 227 roe in de Aalhoek, belend O de Drogendijk, Z de Aal-of Speuydijk, W Leendert Engels Bakker en N Walterus Verhulp en 3 gemet 130 roe belend O de Drogendijk, Z en N Ary Verrij en W de watering, verhuurd aan Maarten Maartens Verrij om 51 gld per jr. Koper de dijkgraaf Maarten Verrij tegen 127 gld t gemet. 8 gemet 172 roe in de Nwe Uitslag van Putten in cavel E belend O de eigenaars, Z de erfgenamen van Kornelis Willems, W de watering en N de korte Zandweg, in gebruik geweest bij de kinderen van de weduwe van Leendert Noortdijk of Bastiaan Noortdijk. Koopster van deze en de volgende 3 gemet 77 roe en nog van 6 gemet 212 roe in cavel D in gebruik bij de koopster tezamen 18 gemet 161 roe Leentje Maartens Verrij weduwe Klaas Braat, het gemet om 120 gld. 3 gemet 77 roe als voren in cavel E, belend O de .....
   
1731  uit: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  037   Ambacht Naters en Pancrasgors
38  Op 4, 11 en 18 november 1731 is te bode gesteld 6 gem. 142 r. land in de Grootenhoek nr. 9 in Pancrasgors, belast met een erfpacht van 12½ st. per gemet per jaar t.b.v. de grafelijkheid van Holland, door Georgie van Hoogwerf, pp. voor Ferdinant Philp van der Veecken voor zichzelf en als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van Magtildis van der Veecken, gepr. bij Mr. Johan Floris de Neree, voor de helft, en voor Johanna Offermans, wed. en boedelhoudster van Johan van der Veecken, voor de wederhelft, verkocht aan Job Leendertsz 't Gilde voor 150 g. Gifte gegeven op 29-3-1732.
   

 

 

 

@

 

Home

de Nerée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug