Joachim Tellegen (533)               kwartier

Vader:      Cornelis Tellegen (12662)

Moeder:   Bernardina Brouwer (12663)

   
     

Gedoopt:  23 apr 1712  Voorst  (Statie Duistervoorde)

 
getuige: zijn oom Johannes Brouwer [20209]

 

 

 

Ondertrouw: 3 jan 1742 Catharina Johanna Noijen [532] Wijk bij Duurstede 
   
Huwelijk: 20 jan 1742 Amersfoort
   
    Getuigen: Joannes van Voorst en Cornelia Goes
Kinderen:    
     
Zoon:  27 feb 1743 Cornelis Tellegen [531] Wijk bij Duurstede 
   
    getuige: zijn oom Cornelius Tellegen [20191]
     
Dochter: 3 jun 1744 Cornelia Tellegen [13311] Wijk bij Duurstede
    getuige: zijn oudoom Wilhelmus Noijen [20328]
     
Zoon:  24 aug 1745 Wilhelmus Tellegen [13312] Wijk bij Duurstede 
    getuige: zijn oudoom Wilhelmus Noijen [20328]
   
Zoon:  3 jan 1747 Adolphus Tellegen [13303] Wijk bij Duurstede 
    getuige: zijn oom Adolphus Tellegen [20184]
     
Zoon:  8 aug 1748 Wilhelmus Cornelis Tellegen [13313] Wijk bij Duurstede 
    getuige: zijn oudoom Wilhelmus Noijen [20328]
   
Zoon:  13 jun 1750 Wilhelmus Tellegen [13314] Wijk bij Duurstede 
    getuige: zijn oudoom Wilhelmus Noijen [20328]
     
Dochter: 24 aug 1751 Bernardina Tellegen [13315] Wijk bij Duurstede 
    getuige: haar oom Joannes Tellegen [20187]
     
Dochter: 26 feb 1753 Catharina Tellegen [13316] Wijk bij Duurstede 
    getuige: haar oudtante Joanna Noijen [20326]
     
Dochter: 13 mei 1754 Alida Tellegen [13304] Wijk bij Duurstede 
    getuige: haar tante Alida Tellegen [20194]
     
Dochter: 24 feb 1756 Gerarda Tellegen [13305] Wijk bij Duurstede 
    getuige: Theodorus Joannes Tellegen
     
Dochter: 29 aug 1757 Joanna Cornelia Tellegen [13317] Wijk bij Duurstede 
    getuige: Cornelia Tellegen
     

 

31 mei 1742 NotariëleAkte  U173a7 - 124 : Testament
  Notaris A. H. VAN MUNSTER,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Joachim Tellegen
Naam echtgenote eerste partij: x Catharina Johanna Noyen
Beroep eerste partij: wynkoper
Woonplaats eerste partij: Wyk by Duurstede
Naam tweede partij: langstlevende
Bijzonderheden: legitieme porties naar de ouders van comparanten
Bijzonderheden: alles, voor zover toegestaan; overigens: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
   
23 mrt 1751 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Tellegen [20219] Brummen
   
2 jun 1759 uit: Archief Eemland
  Verkoper Joachim Tellegen en zijn vrouw Johanna Noijen voor de helfte. Willemina de Leeuw, meerderjarige geestelijke dochter, voor een vierde part. Cornelis Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Maria de Bruijn; Hendrik Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Maria Vernoy; Aloysius Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Jacoba Bekker; Jordanus Hooft van Huijsduijnenm med.doctor wedunaar van Geertruida Elizabeth Scheerder en tevens Aleijda Hooft van Huijsduijnen, weduwe van Christiaan van Rootselaar tesamen voor de laatste vierde part
Koper Anthony van Veerssen
Omschrijving zes mergen bouwland, daar een schaapshok op gestaan heeft, gelegen aan de Vlasakkeren, tusschen den Berg en de Heeserwegh
Belending 1 aan de oostzijde Juffrouw Rouwenduijst
Belending 2 aan de westzijde dito campje met heijde
   
9 jun 1759 uit: Archief Eemland
  Verkoper Joachim Tellegen en zijn vrouw Johanna Noijen voor de helfte. Willemina de Leeuw, meerderjarige geestelijke dochter, voor een vierde part. Cornelis Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Maria de Bruijn; Hendrik Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Maria Vernoy; Aloysius Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Jacoba Bekker; Jordanus Hooft van Huijsduijnenm med.doctor wedunaar van Geertruida Elizabeth Scheerder en tevens Aleijda Hooft van Huijsduijnen, weduwe van Christiaan van Rootselaar tesamen voor de laatste vierde part
Koper Nicolaas van der Sand
Omschrijving twee en een half mergen bosch gelegen aan de Heserwegh, strekkende van daar tot aan de Zandwegh
Belending 1 aan de ene zijde de Vicarije van Mattheus Jacob van de Velden
Belending 2 aan de andere zijde Jan ter Smitten.

Verkoper Joachim Tellegen en zijn vrouw Johanna Noijen voor de helfte. Willemina de Leeuw, meerderjarige geestelijke dochter, voor een vierde part. Cornelis Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Maria de Bruijn; Hendrik Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Maria Vernoy; Aloysius Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Jacoba Bekker; Jordanus Hooft van Huijsduijnenm med.doctor wedunaar van Geertruida Elizabeth Scheerder en tevens Aleijda Hooft van Huijsduijnen, weduwe van Christiaan van Rootselaar tesamen voor de laatste vierde part
Koper Nicolaas van der Sand
Omschrijving vier mergen bouwland met zijn houtgewasch, gelegen tussen de Amersfoorder Berg en Heeserwegh, vanouds genaamd de Hoeff, leenroerig aan den huijze van Isselt
Belending 1 daar ten westen de Heer Sasse.

Verkoper Joachim Tellegen en zijn vrouw Johanna Noijen voor de helfte. Willemina de Leeuw, meerderjarige geestelijke dochter, voor een vierde part. Cornelis Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Maria de Bruijn; Hendrik Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Maria Vernoy; Aloysius Hooft van Huijsduijnen en zijn vrouw Jacoba Bekker; Jordanus Hooft van Huijsduijnenm med.doctor wedunaar van Geertruida Elizabeth Scheerder en tevens Aleijda Hooft van Huijsduijnen, weduwe van Christiaan van Rootselaar tesamen voor de laatste vierde part
Koper Nicolaas van der Sand
Omschrijvingdrie mergen eijken bosch aan de bergzijde
Belending 1 aan de westzijde 't voorz. perceel
Belending 2 aan de oostzijde de vicarije van de heer Mattheus Jacob van de Velde Belending 3aan de zuijdzijde 't krakeel bosch en de conventen.
   
  uit: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ISSELT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1766

   
12 jan 1771 uit: Archief Eemland
  Leningnemer Joachim Tellegen en zijn vrouw Johanna Noijen
Leninggever Anna Maria Gabry, weduwe van Steven van Brinkesteijn
Lening 5000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%. Bij correcte betaling volstaat 3¾ %.
Onderpand Als onderpand dienen 4 percelen (records 24908-24911):
(1) zekere huizinge, hof en hofstede staande aan de Langestraat, tussen de Muurhuizen en de Nieuwestraat.
Opmerkingen Namens de leningnemers treedt op als gemachtigde: Notaris Wilhelmus Gualterus van Veerssen volgens procuratie gepasseerd d.d. 28-12-1770 voor Notaris Abraham van Bemmel.
Het huis wordt bewoond door de heer La Verge.
Op vertoon van de kwitantie van Hubrechta van Brinkesteijn d.d. 08-05-1779 is deze plecht geroyeerd d.d. 10-05-1779.

Leningnemer Joachim Tellegen en zijn vrouw Catharina Johanna Noijen
Leninggever Anna Maria Gabry, weduwe van Steven van Brinkesteijn
Lening 5000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%. Bij correcte betaling volstaat 3¾ %.
Onderpand Als onderpand dienen 4 percelen (records 24908-24911):
(2) een morgen tabaksland met een schuur van tien gebinten en kisten daarop, gelegen in de Stadsvrijheid buiten de Kleine Koppelpoort. Strekkende voor van het bouwland aan het voetpad naar Isselt, zijnde de vicarije van Pieter van Voorst, tot achter aan het weiland van de L. V. Capel (ook: de Lieve Vrouwe Kapel) aan de Eem gelegen.
Belending 1 aan weerszijden: de erven van Mr. Rogier Camerbeek en Oudendoelen
Opmerkingen Namens de leningnemers treedt op als gemachtigde: Notaris Wilhelmus Gualterus van Veerssen volgens procuratie gepasseerd d.d. 28-12-1770 voor Notaris Abraham van Bemmel.
Op vertoon van de kwitantie van Hubrechta van Brinkesteijn d.d. 08-05-1779 is deze plecht geroyeerd d.d. 10-05-1779.

Leningnemer Joachim Tellegen en zijn vrouw Catharina Johanna Noijen
LeninggeverAnna Maria Gabry, weduwe van Steven van Brinkesteijn Lening5000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%.
Bij correcte betaling volstaat 3¾ %.
Onderpand Als onderpand dienen 4 percelen (records 24908-24911):
(3) twee morgen tabaks- of weiland gelegen in de Stadsvrijheid in het Nieuwe Land buiten de Utrechtsepoort of Kleine Koppelpoort.
Belending 1 oostwaarts: de leningnemers, Tellegen en zijn vrouw.
Belending 2 zuidwaarts: de successeurs van de weduwe van Everard van der Maath
Belending 3 ten westen: de weduwe van burgemeester Temmink
Belending 4 ten noorden: de erven van de weduwe van Jan Schouten
Opmerkingen Namens de leningnemers treedt op als gemachtigde: Notaris Wilhelmus Gualterus van Veerssen volgens procuratie gepasseerd d.d. 28-12-1770 voor Notaris Abraham van Bemmel.
Dit perceel wordt gehuurd door Adolf Holl.
Op vertoon van de kwitantie van Hubrechta van Brinkesteijn d.d. 08-05-1779 is deze plecht geroyeerd d.d. 10-05-1779.

Leningnemer Joachim Tellegen en zijn vrouw Catharina Johanna Noijen
Leninggever Anna Maria Gabry, weduwe van Steven van Brinkesteijn
Lening 5000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%.
Bij correcte betaling volstaat 3¾ %.
Onderpand Als onderpand dienen 4 percelen (records 24908-24911):
(4) de helft van ongeveer 12 morgen eikenbos, gelegen in de Stadsvrijheid. Strekkende van 't Zandwegje tot aan de Heeserweg en vandaar over de Oude Utrechtseweg en de Nieuwe Utrechtseweg tot aan de Dieveweg toe, en dat aan vier vakken.
Opmerkingen Namens de leningnemers treedt op als gemachtigde: Notaris Wilhelmus Gualterus van Veerssen volgens procuratie gepasseerd d.d. 28-12-1770 voor Notaris Abraham van Bemmel.
De wederhelft van het perceel is in bezit van Hendrik Hoofd van Huisduinen.
Op vertoon van de kwitantie van Hubrechta van Brinkesteijn d.d. 08-05-1779 is deze plecht geroyeerd d.d. 10-05-1779. 
   
8 nov 1775 NotariëleAkte  U255a5 - 33 : Overdracht
  Notaris W. DOP, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Anna Margaretha van Resant
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Kryn Gerrid van Hasendonk
Naam voogd tweede partij: voogd: Gysbertus de Kruyff
Naam voogd tweede partij: voogd: Joachim Tellegen
Samenvatting inhoud Akte : van obligatie groot f.200,- ten laste van provincie Utrecht
   
8 nov 1775 NotariëleAkte  U255a5 - 34 : Overdracht Utrecht
  Notaris W. DOP, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Hendrik Weggelhorst
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Kryn Gerrid van Hasendonk
Naam voogd tweede partij: voogd: Gysbertus de Kruyff
Naam voogd tweede partij: voogd: Joachim Tellegen
Samenvatting inhoud Akte : obligatie f.526-6-0 ten laste van de provincie Utrecht
Verwijzingen: overdracht d.d. 8-9-1760 voor Notaris G. Bouman te Amsterdam
   
16 mrt 1776 NotariëleAkte  U242a11 - 69 : Overdracht
  Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aaltje Ares Vogel
Naam echtgenote eerste partij: wed. Evert Jacobse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Joris Sanderson
Beroep gemachtigde: schout van Loenen Stigts
Woonplaats gemachtigde: Loenen Stigts
Naam tweede partij: Kryn van Hasendonk
Naam voogd tweede partij: voogd: Gysbertus de Kruyff
Naam voogd tweede partij: voogd: Joachim Tellegen
Samenvatting inhoud Akte : van losrenteobligatie groot f 550,- ten laste van provincie Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 8-3-1776 voor gerecht van Loosdrecht
   
15 jan 1777 uit: Archief Eemland
  Verkoper Joachim Tellegen (koopman in wijnen, wonende te Wijk bij Duursteede) en Catharina Johanna Nooijen, zijne huisvrouw
Koper Hendrica Pannekoek, meerderjarige Juf[frouw], alhier wonende
Omschrijving zekere huizinge, erve en grond met een binnenplaatsje, staande binnen deze stad, zijnde vrij allodiaal goed.
Belending 1 aan de ene zijde: de weduwe H. Lienderman
Belending 2 aan de andere zijde: Sibertus van Straalzond
Opmerkingen Als gemachtigde van de verkoper treedt op: Anthonij Methorst Willemsz., volgens procuratie opgenomen in de koopconditien d.d. 22-03-1776 voor Notaris Mr. Jan Both Hendriksen te Amersfoort van Johannes Mattheus van Dashorst q.q., als speciale gemachtigde van de verkopers, volgens procuratie d.d. 12-03-1776 voor Notaris Nicolaas van Ossenberg te Wijk bij Duursteeden.
Vermeld zijn de daarop rustende lasten (belastingen).

Verkoper Joachim Tellegen (koopman in wijnen; wonende te Wijk bij Duurstede) en zijn vrouw Catharina Johanna Noijen
Koper Hendrica Pannekoek, meerderjarig
Omschrijving zekere huizinge, erve en grond met een binnenplaatsje, staande binnen de stad.
Het betreft vrij allodiaal goed.
Belending 1 aan de ene zijde:de weduwe H. Lienderman
Belending 2 aan de andere zijde: Sibertus van Straalzond
Opmerkingen Gemachtigde van de verkopers is Johannes Mattheus van Dashorst, volgens procuratie d.d. 12-03-1776 voor Notaris Nicolaas van Ossenberg te Wijk bij Duurstede.
Van Dashorst substitueert Anthonij Methorst Willemsz. volgens procuratie opgenomen in de koopconditien d.d. 22-03-1776 voor Notaris Mr. Jan Both Hendriksen.
Belast met 4 gulden aan enkel en dubbel huisgeld en 3 gulden aan haardstedengeld.
   
26 sep 1778 uit: Archief Eemland    Wijk bij Duurstede
  Verkoper Joachim Tellegen (koopman in wijnen) en zijn vrouw Catharina Johanna van Nooijen (wonende te Wijk bij Duurstede??)
Koper Johannes Lagerweij Junior
Omschrijving een tuin of hofje, gelegen in de Stadsvrijheid buiten de St. Andriespoort
Belending 1 aan de ene zijde: de koper met een andere hof
Belending 2 aan de andere zijde: Willem Houthuizen
Opmerkingen Namens de verkopers treedt op als gemachtigde: Anthonij Voskuijl (notaris en procureur) volgens procuratie opgenomen in de koopcedulle d.d. 08-08-1778 voor Notaris Nicolaas van Ossenbergh te Wijk bij Duurstede.
   
7 jun 1779 uit: Archief Eemland
  Verkoper Joachim Tellegen (koopman in wijnen) en zijn vrouw Catharina Johanna Noijen
Koper Barthlomeus van Kalken Omschrijvingcirca 1½ morgen tabaksland met een gelatte tabaksschuur van 9 gebinten met een tabakskist van 10 luiken, staande in de Stadsvrijheid buiten de Kleine Koppelpoort. Strekkende voor: van het bouwland aan het voetpad naar Isselt, zijnde de vicarie (Ficarye) van de heer Pieter van Voorst, tot achter aan het weiland van de L.V. Capel (ook: Lieve Vrouwekapel), gelegen aan de Eem. Dit is vrij allodiaal goed. Belending 1aan de ene zijde: Arnoldus van Schendelen Belending 2aan de andere zijde: de erven van de heer Oudendoelen OpmerkingenAls gesubstitueerde treedt op:Wouterus van Hamersveld (deurwaarder) volgens procuratie opgenomen in de notariële koopcedulle d.d. 04-05-1779 voor Notaris Wilhelmus Gualterus van Vierssen.
Gemachtigde van de verkopers is Johannes Matheus van Dashorst (wonende binnen Amersfoort, volgens procuratie d.d. 20-01-1779 voor Notaris Mr. Nicolaas van Ossenbergh te Wyk by Duurstede.
Verkoop volgens erfkoopsrecht.
Koopsom: 1800 gulden.

2

 

Begraven:    5 jul 1779 Wijk bij Duurstede
 

 

 

 

 

 

   
30 okt 1782 NotariëleAkte  U225a13 - 35 : Procuratie
  Notaris J. KELFFKENS,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: medeërfgenamen Margareta Tellegen:
Naam eerste partij: kinderen + Joachim Tellegen:
Naam eerste partij: Adolphus Tellegen
Beroep eerste partij: roomsch priester binnen Utrecht
Naam eerste partij: Wilhelmus Cornelis Tellegen
Beroep eerste partij: roomsch priester
Woonplaats eerste partij: Maarsen
Naam eerste partij: Alida Tellegen
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Joachim Brouwer
Naam tweede partij: Jan Brouwer, zoon
Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud Akte : om met Jan Bruyn als executeur van de nalatenschap van Margareta Tellegen tot afrekening te komen en hun erfportie te ontvangen
Bijzonderheden: Joachim Tellegen in leven koopman in wynen te Wyk by Duurstede
   
12 feb 1799 uit: Archief Eemland    Verkoop
  Naam Noien, Johanna Catharina
Overleden (datum is niet vermeld), Wijk bij Duurstede lw
Echtgenoot (wed. van:) Tellegen, Joachim
Omschrijving Amersfoort: woonhuis aan de zuidzijde van de Langestraat, kort bij de Kamperbinnenpoort, met tuin tot aan de Muurhuizen; eikenbosch aan het Kouthoornschesteegje; bouwland tussen Leusder- en Appelweg; zeer groot bosch in de Vlasakkeren tussen de Oude Heeserweg tot aan de Nieuwe Utrechtseweg en de Dievenweg; eikenbosch in Vlasakkeren; bosch en bouwland aan Oude Utrechtseweg Bunschoten: laagland in polder Bunschoten voorbij de Haarsche Brug (zeedijkskaart 497)
Duist: weiland aan de Zevenhuizerweg (dijkskaart 88)
Leusden: bouwland aan de Leusderweg tegenover het Witte Bergje

 

 

Home

de Nerée

 

back / terug

3136

3138

3140

3142

3144

3146

3148

3150

3137

3139

3141

3143

3145

3147

3149

3151

               
1568
Johan (Jan) Telgen [42754]
circa 1590 - nov 1651
1569

1570
Willem Wetters [26796]
circa 1610 -
1571

1572
Adolph Jochems Brouwer [67696]
circa 1640 -
1573

1574

1575

x
784
Anthonius Jansen Tellegen [12666]
circa 1630 - tussen jul 1691 en okt 1692 
785
Anna Willems Wetters [12667]
1634 -
786
Jochem Adolphs Brouwer [12664]
circa 1655 - voor okt 1712
787
Aleida Jansen van Bennecom [12665]
circa 1655 -
o 12 dec 1657
x
392
Cornelis Anthonissen Tellegen [12662]
circa 1670 - 23 apr 1728
393
Bernardina Jochems Brouwer [12663]
circa 1680 -
x 22 aug 1697
196
Joachim Cornelissen Tellegen [533]
23 apr 1712 - 5 jul 1779