Reijnier Cant (16447)               3 kwartier

Vader:      Meijndert Willems Cant [20323]

Moeder:   Cornelia Jansen [20380]

     
Geboren:   1537 Amsterdam    
 

 

 

heeft zich kort voor 1555 laten inschrijven bij de toendertijd bekende universiteit van Dole in Franche-Comte

 

Huwelijk:    Anna van Egmond van der Nijenburg [20324]
  (overleden: 18 maart 1564)

 

          

Huwelijk:   Maria Jansen Block [16448]
     
Kinderen:    
     
Dochter: 1565 Anna (Annette) Reijniers Cant [16526]    Amsterdam
     
     
Zoon:  circa 1565 Meijndert Reijniers Cant [20376]    
     
     
Dochter: 1573 Cornelia Reijniers Cant [20377]    Bremen
     
     
Dochter: 1575 Geertruid Reijniers Cant [16446]    Bremen
     
     
Zoon:  1576 Reijnier Reijniers Cant [20379]    Bremen
     

 

  uit: DE VROEDSCHAP VAN AMSTERDAM
 
   
1566 uit: De Beeldenstorm
 
   
30 sep 1566 Het Akkoord van Amsterdam
 
 
   
  uit: Werken van de maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden
 
   
 
   
10 jun 1568 uit: correspondentie van Willem van Oranje     Dillenburg
 
   
sept 1568 uit: Jan Arentsz: de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie
 
   
8 jul 1570 uit: correspondentie van Willem van Oranje   Dillenburg
 
   
8 jul 1570 uit: Historie der Hollandsche staatsregering
 
   
27 sep 1570 uit: correspondentie van Willem van Oranje   Dillenburg
 
   
20 jun 1572 uit: correspondentie van Willem van Oranje
 
   
 
   
19 nov 1572 uit: Noord-Hollands Archief
 
   
1572 uit: Inventaris van het archief van J. Ortel
 
   
12 jul 1572 uit: DE WONDEREN DES ALLERHOOGSTEN
 
   
13 dec 1575 uit: correspondentie van Willem van Oranje     Bremen
 
   
14 feb 1576 uit: correspondentie van Willem van Oranje      Bremen
 
   
23 jan 1579 De ondertekening van de Unie van Utrecht vond plaats in de kapittelzaal van de Dom van Utrecht
 
   
26 mei 1579 uit: Overrijsselsche Almanak voor oudheid en letteren
 
   
12 mei 1580 uit: Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt
 
   
30 jun 1580 uit: correspondentie van Willem van Oranje      Antwerpen
 
   
2  jul 1580 uit: correspondentie van Willem van Oranje  
 
   
1580 - 1581 Burgemeester van Amsterdam  
 
   
mei 1581 uit: De regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire
 
   
30 nov 1582 uit: correspondentie van Willem van Oranje   's-Gravenhage 
 
   
2 sep 1583 uit: correspondentie van Willem van Oranje 
 
   
1583 Burgemeester van Amsterdam  
   
1583 uit: DE VROEDSCHAP VAN AMSTERDAM
 
   
23 jun 1584 uit: correspondentie van Willem van Oranje  Delft
 
   
1585 - 1586 Burgemeester van Amsterdam  
   
   
21 mrt 1585 Op 21 maart 1585 verkocht Claes Burchmans Dobbe 600m² grond, gelegen op de Lastage,
  aan de burgemeesters van Amsterdam.
  Een tweede verkoop vond plaats op 2 april van dat jaar; de erven stonden op naam van
  zijn vrouw Lysbeth Bouwers en zijn zwager Jacob Heyn Jacobsz.
 
   
24 apr 1585 uit: AMSTELODAMUM
 
   
1585 uit: Nederlandse Familienamen Databank
  Reynier Cant, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; = Reinier Cant (1536-1595), burgemeester; zoon van Meynert Willemsz Cant, geb. Enkhuizen [Dillen van-1941, p 136; vgl. Elias p 72].
   
1587 uit: Vaderlandsche Historie
 
   
6 mei 1587 uit: Nationaal Archief:  Inventaris van het archief van Johan van Oldenbarnevelt
 
   
1588 - 1589 Burgemeester van Amsterdam  
   
1588 uit: Archief van Gecommitteerden Utrecht
 
 
   
14 okt 1588 uit: Inventaris van het Archief van Gecommitteerden
 
 
   
1589 uit AMSTELODAMUM
 
   
1590 uit AMSTELODAMUM
 
 
   
1591 - 1592 Burgemeester van Amsterdam  
   
17 okt 1591 ondertrouw getuige te Amsterdam
  van Adriaen Francken van der Meer [20378] en zijn dochter Cornelia Reiniers Cant [20377]
   
8 mei 1592 ondertrouw getuige te Amsterdam
  van Reinier Claessen van Heemskerck [16445] en zijn dochter Geertruid Reiniers Cant [16446]
   
1594 - 1595 Burgemeester van Amsterdam  
   
22 jul 1594 uit AMSTELODAMUM
 
   
12 mei 1595 uit: Nationaal Archief:  Inventaris van het archief van Johan van Oldenbarnevelt
 
24 juni 1595 uit: Nationaal Archief:  Inventaris van het archief van Johan van Oldenbarnevelt
 
   
15 mei 1595 uit: Inventaris van het archief van de Staten-Generaal
  VERBALEN EN RAPPORTEN VAN BEZENDINGEN VAN DE STATENGENERAAL AAN DE GRAAF VAN OOSTFRIESLAND EN DE STAD EMDEN
 
   
dec 1595 uit: DNBL VI. Katechumeen
 
   
Overleden:10 dec 1595 Amsterdam
Begraven: 10 dec 1595 in het koor der Nieuwe Kerk
 
   
 
   
  Amplissimo Providentissimogue viro
Reynero Cantio
Amstelredamensis Reipublicae consuli
vigilantissimo et senatori consultissimo
illustrissimo Comitis Mauricii
Consiliario fidelissimo
Uxor et cum maritis filiae marito
optimo patri piisimo lubentes
lugentes cum lachrymis posuere
Salig sijn de Dooden
die in den Heere sterven
   
  Voor de hoogedelachtbare en vooruitziende heer
Reynier Cant
waakzaam burgemeester
en raadgevend senator van de stad Amsterdam,
trouw raadsheer
van de hoogedele graaf Maurits
hebben zijn vrouw en zijn dochters met hun echtgenoten
die vreugde vonden in een voortreffelijke echtgenoot
en een zeer liefdevolle vader in rouw en tranen (dit grafschrift) opgericht
Salig sijn de Dooden
die in den Heere sterven
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

uit: wazamar.org

Wapenschild: In blauw een hamei van goud

Wapenvoerder: Reinier Cant, Lid van het college van de Nadere Unie, burgemeester van Amsterdam

   
  www.heraldry-wiki.com
 
   
  uit: J.Z. Kannegieter - Het ontstaan van de Amsterdamse Jordaan
 
   
14 apr 1642 uit: Briefwisseling Constantijn Huygens 's‑Gravenhage
 
   
  uit: Van der Aa (Biographisch Woordenboek der Nederlanden)
 
   
  uit: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
 
   
  uit: Motley's geschiedenis der Vereenigde Nederlanden
 
   
  uit: Geschiedenis van Amsterdam
 
   
  uit: A t/m Z de Personen Encyclopedie
 
   
  uit: Amsterdamse schuil- of huiskerken?
 
   
  uit: stadsmaquette.amsterdam/verhalen
 
   
  uit: Gedichten Door Paulus Hubert Adriaan Jan Strick van Linschoten
 
 
   
   

 
   uit: DE VROEDSCHAP VAN AMSTERDAM
 

 

 

Home

de Nerée

 

back / terug