Johan Bernards della Faille  (16425)         kwartier

Vader:        Bernard Bernards della Faille (16426)

Moeder:     Elisabeth Camerlin (16427)

     
Geboren: 26 dec 1626    
 

 

 

 

 

 

Huwelijk:                            Margaretha Delff (21679)

Kinderen:

Zoon:  10 apr 1672 Johan Bernard della Faille (16424), Delft
     
     
Zoon:  5 dec 1674 Cornelius della Faille (21682), Delft
     
     
Zoon:  26 jan 1676 Abraham della Faille (21680), Delft
     
     
Dochter: 24 mei 1678 Elisabeth della Faille (21683), Delft
     
     
Dochter: 12 sep 1679 Anna Margareta della Faille (21681), Delft
     
     
Zoon:  11 dec 1685 Jacob della Faille (21684), Delft
     
     

 

 

10 jun 1681 RECHTELIJK ARCHIEF ZOUTEVEEN
  Nr. 168 folio 151 d.d. 10-06-1681.
De heer Willem van Ruijven notaris te Delft met procuratie van juffrouw Geertruijdt Delff weduwe van de heer Mr. Dirk Heemskerk van Beest, wonende te Delft, de procuratie verleden op 03-01-1686 voor notaris Floris van der Werff te Delft, heeft in die kwaliteit overgedragen aan de heer Johan Della Faille hoofdofficier  van  Delft,  6  morgen  75  roeden  land  op  de  Oostveen.  In  huur  gebruikt  door  Jacob Arijense (Hant), belend ten W: Cornelis Francken Slobbe en Arent Claasse Cleijwegh, ten Z: de Zwet, ten O: Cornelis Arijense van Leeuwen en ten N: Arent Claase Cleijwech. De voorn. Geertruijd Delff aangekomen   bij   scheiding   van   de   nagelaten   goederen   van   Jacob   Delff,   in   leven   raad   en havenmeester  van  Delft,  haar  vader  welke  het  aangekomen  was  bij  scheiding  van  de  nagelaten goederen van Michiel van Miereveld, zijn grootvader van moederszijde. De jongste opdrachtbrief in dato 21-04-1635. Vrij en  niet belast.  Betaald met  een transport  en opdracht  van een huis  en erf, genaamd Hispanien, staande aan de westzijde van de Oude Delft, door hem gedaan t.b.v. de voorn. Geertruijd Delff.
   
25 mei 1693 RECHTELIJK ARCHIEF ZOUTEVEEN    (Vermelding)
  Nr. 205 folio 188 d.d. 26-05-1693.
Franck Cornelis Slobbe en Willem Cornelisz. Slobbe, mitsgaders Gabriel Harmens Overgaech, vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Neeltie Cornelis Slobbe zijn overleden huisvrouw, tezamen kinderen en kindskinderen, mitsgaders erfgenamen van Cornelis Vrancken Slobbe alhier overleden. Zij hebben verkocht aan de Nicolaes van der Dussen heer van deze heerlijkheid Zouteveen, een wel door timmerde woning als huis, schuur, bargen en geboomte met 18 morgen 342 roeden land. De woning,   timmerage   en   plantage   met   13½   morgen   land   zijn   gelegen   ten   noorden   van   de Zouteveenseweg, strekkende tot aan de Slinksloot, belend ten W: de voorn. 2 eerste verkopers zelf, ten O: Pieter Jaspersz. van der Harch, Trijntie Jacobs de Vette en de volgende 2 morgen 442 roeden in deze koop begrepen. Item de voorsz. 2 morgen 442 roeden patrimoniaal land, gelegen aan de zuidzijde  van de Zouteveenseweg,  strekkende  van de  weg tot  aan de  Zwet, belend  ten W:  Dirck Jacobsz. de Vette met bruikwaar en ten O: Laurens van Bleijswijck raad en vroedschap van Delft. Nog 2 morgen 200 roeden gelegen aan de noordzijde van de Zouteveenseweg, belend ten O: Joan de la Faille hoofdofficier en raad van Delft, ten W: Wiggert Hoodenpijl, ten N: Jacob Floorisz., over welke partij het stuk land groot 3 morgen achter deze partij gelegen,  sustineert te hebben het recht van overpad,  wat  in  vele  jaren  niet  gebruikt  is.  Wijders  verklaarde  nog  de  voorn.  Gabriel  Harmensz. Overgaech  voor  zichzelf  en  als  universeel  geïnstitueerde  erfgenaam  van  zijn  huisvrouw  Neeltie Cornelis  Slobbe,  volgens  testament  verleden  voor  notaris  Abraham  van  der  Velde  te  Delft,  te transporteren aan voorn. Nicolaes van der Dussen, 4 morgen 2 roeden land, begrepen in 2 kampen, behorende en altijd gebruikt aan de voorn. woning, als 2 morgen 202 roeden vrij patrimoniaal land, wat moet gedogen het overpad van 5 morgen land achter deze partij gelegen. Belend de 2 morgen 202 roeden ten W: de voorsz. woning, ten O: de woning van Jan Pietersz. de Jonck, ten N: Trijntie Jacobs  de  Vette  en  ten  Z:  de  Zouteveenseweg.  Nog  10  hond  land  gelegen  als  voren  aan  de Zouteveenseweg waar de dam op uitkomt, belend ten W: de voorn. Laurens van Bleijswijck, ten Z: de Zwet, ten O: Willem Cornelisz. Slobbe en ten N: de Zouteveenseweg. Makende tezamen 22 morgen 344 roeden land. Prijs, de woning met 18 morgen 342 roeden land, de somme van f 4.271-02-00 en de 4 morgen 2 roeden, de somme van f 920-10-00. Nog een halve st.r van iedere gulden tot rantsoen. Totale prijs f 5.321-13-00, contant geld.
   
   

 

 

Overleden:   8 okt 1713        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1648

@

 

Home

de Nerée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug

12672

12674

12676

12678

12680

12682

12684

12686

12673

12675

12677

12679

12681

12683

12685

12687

               
6336

6337

6338

6339

6340
Nicolaas Cornelis Camerlin (16432)
circa 1545 -
6341
Elisabeth Cornelis van Assendelft (16433)
circa 1540 -
6342
Cornelis Wielant (16430)
circa 1550 -
6343
Basha van Egmond van Cranenbrouck (16431)
circa 1550 -
x
x
3168

3169

3170
Johan Camerlin (16428)
1567 - circa 1640
3171
Catharina Wielant (16429)
1572 - circa 1633
x 15 aug 1595
1584
Bernard Bernards della Faille (16426)
circa 1600 -
1585
Elisabeth Camerlin (16427)
circa 1600 -
x
792
Johan Bernards della Faille (16425)
26 dec 1626 - 8 okt 1713