Peterken Fransen Wouters Tuijmelaer (4797)   

(Peterken Franssendr voordochter van Wouter Geeritssen Tuijmelers)
  kwartier

Vader:     Wouter Geerits Tuijmelaer [4712]

 

 
Geboren:   circa 1610      

 

 

Ondertrouw: 23 jan 1640 Jan Gerards Boom [4795] Loon op zand
    getuigen: Johannes Jacobi en Adriaen Mattheussen van Riel [2147]
Huwelijk: 15 feb 1640 Loon op zand
   
    getuigen: Adriaen Mattheussen van Riel [2147] en haar broer Cornelis Wouters Tuijmealer [4698]
Kinderen:    
   
Zoon:  12 okt 1642 Gerardus (Gerit) Jansen Boom [4686] Loon op Zand
    getuigen: Ida Martens Adriaens [716] en Joannes Adriani nomine Joannes Jacobi
     
Dochter: 31 okt 1644 Catharina Jansen Boom [4796] Loon op Zand
    akte
    getuige: Ida Martens Adriaens [716]
   

Zoon:  2 sep 1646 Adrianus Jansen Boom [14241] Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Elisabetha Aerts [50]
   
Dochter: 6 okt 1647 Aleijdis Jansen Boom [14236] Loon op Zand
getuigen: Elisabetha Aerts [50] en  Adrianus Joannis
Zoon:  14 nov 1649 Adrianus Jansen Boom [14346] Loon op Zand
    getuigen: Judocus Huijberts Adriaens Huijberts [3709] en Elisabetha Aerts [50]
   
Dochter: 18 jun 1651 Johanna (Jenneke) Jansen Boom [14237] Loon op Zand
    getuige: Elisabetha Aerts [50]
     
Zoon:  21 sep 1653 Adriaen Jansen Boom [3995] Loon op Zand
    getuigen: Elisabetha Aerts [50] en Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318]
   
Zoon:  8 sep 1655 Petrus Jansen Boom [14238] Loon op Zand
    getuigen: Elisabetha Aerts [50] en  Joannes Joannes
     
Dochter: 21 jul 1658 Maria Jansen Boom [14239] Loon op Zand
    getuige: Joanna Gerardi
   
Dochter: 28 okt 1660 Guilielma Jansen Boom [14240] Loon op Zand
    getuigen: Elisabetha Aerts [50] en  Adrianus Joannis
     

 

12 sep 1645 doopgetuige van Johanna Aerts Meeussen [424] (Petronella Joannis Gerardi) Loon op Zand
   
31 mrt 1654 doopgetuige van Martinus Aerts Meeussen [426] (Petronella Joannis) Loon op Zand
   
16 dec 1656 doopgetuige van Florentius (Floris) Aerts van der Vaert [47] Loon op Zand
   
11 dec 1657 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 178r  Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Wouter Geerits Tuijmelaer lest weduwenaer van Marijken Peeters ende dat van haere goederen.
Inden eersten soo is Wouter Geerits geloot ….
Ten tweeden soo sijn de kijnderen, Cornelis ende ??? Wouterse Tuijmelaer, Jan Geerits Boom x Peeterken Fransen ende Bertrom ??? x Jenneken Wouters geloot ….
   
13 mei 1658 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 1r  Scheijdinge ende onderdeelinge aengebrocht bijde kinderen van Wouter Geerits Tuijmeler met namen Cornelis Wouters Tuijmeler, Frans Wouters Tuijmeler ende Jan Gerits Boom x Peterken Fransesen ende Bertrum Joachims x Jenneken Wouter Tuijmelers.
   
18 jan 1659 doopgetuige van Christianus Aerts van der Vaert [427] Loon op Zand
   
5 okt 1666 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 240r  Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kinderen van Wouter Geeritssen Tuijmelers met namen Jenneken ende Claesken, dochters van Cornelis Wouters Tuijmeler den Ouden, Gijsbert Mattheeuss x Heijltjen Woutersdr, Wouter Janss Poorter x Teunisken Woutersdr, Bertrum Joachims x Jenneken Woutersdr, Cornelis Wouterssen Tuijmelers, Frans Wouterssen Tuijmelers ende Jan Gerits Boom x Peterken Franssendr, voordochter van Wouter Geeritssen Tuijmelers [?] ende dat van alle goederen van Wouter
   

 

Overleden: voor 1678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
10 jan 1678 Loon op Zand

25 jun 1678

 

Folio 33v Adriaen Jans Boom transporteert goederen aan Gerit Adr. Tuijmelaer.
Folio 33v Gerit Janssen Boom naast de goederen die Adriaen Jans Boom en Cornelis Jansen Smits op 10-1-1678 getransporteerd heeft aan Gerit Adr. Tuijmelaer. 25-6-1678
Folio 33v Cornelis Jans Smith, gehuwd met Catharina, dochter van Jan Boom en Peterken [Jan] Tuijmelaer, transporteert goederen aan Gerit Adriaens Tuijmelaer. 10-1-1678
   
18 mrt 1679 Loon op Zand
  Folio 78v Geerit Janssen Boom en Cornelis Jans Smits, gehuwd met Catharina Jans Boom, kinderen van Peeterken Franssen, transporteren goederen aan Adriaen Jan Boom.
   

 

 

@

Home

Kaamer

 

back / terug

 

24432

24434

24436

24438

24440

24442

24444

24446

24433

24435

24437

24439

24441

24443

24445

24447

               
12216

12217

12218

12219

12220

12221

12222

12223

6108
Geerit Tuijmelaer [11974]
circa 1545 -
6109

6110

6111

3054
Wouter Geerits Tuijmelaer [4712]
circa 1570 - voor jul 1666
3055

x
1527
Peterken Fransen Wouters Tuijmelaer [4797]
circa 1610 - voor 1678