Joannes Jacobs Michiels van Cleef  (4770)         kwartier

Vader:     Jacob Michiels van Cleef [19549]

Moeder:  Adriana [78917]

 

Gedoopt:    27 dec 1613   Loon op Zand

 

 

Ondertrouw:  9 jan 1633 Anneken Geeridts Martens Stevens [4769]  Loon op Zand
   
    getuigen: Gijsbertus Guilielmi en zijn broer Michiel Jacobs van Cleef [19550]
Huwelijk: 29 jan 1633 Loon op Zand
    getuigen: zijn broer Michiel Jacobs van Cleef [19550] en Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318]
Kinderen:    
     
Zoon:  circa 1635 Joannes Jansen van Cleef [78888]    
     
     
Zoon:  5 mei 1639 Walterus Jansen van Cleef [78886]    Loon op Zand
    getuigen: Adrianus Adriani en Cornelia Valerij
     
Zoon:  19 feb 1641 Jacobus Jansen van Cleef [78887]    Loon op Zand
    getuigen: Cornelius Judoci en Guilielma Joannis
     
Zoon:  14 dec 1642 Adrianus Jansen van Cleef [48380]    Loon op Zand
    getuigen: Henricus Adriani en Adriana Anthonij
     
Zoon:  22 jun 1644 Gisbertus Jansen van Cleef [78885]    Loon op Zand
    getuigen: Andreas Jansen Andriessen van Wijnsauwen [3314] en Anthonia Peters Willems Hericx [48185] (Anthonia Wijtmanni) nomine Maria Gerardi

 

26 feb 1635 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 14v  Jacob Michielssen transporteert met toestemming van zijn zoon Jan goederen aan zijn andere zoon Michiel.
   
21 mei 1642 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 23    Jacob Wouter Bernartssen van Drongelen, wonende te Waalwijk, transporteert goederen aan Jan Willem Henricxssen van Beddaff.  
Folio 23    Peterken Willem Cornelissen de Pruijser naast de goederen die Jacob Wouter Bernartssen van Drongelen op 21 mei 1642 getransporteerd heeft aan Jan Henricxssen van Beddaff13-1-1643 
Folio 23v   Jan Willem Hendricxssen van Beddaff bekent schuldig te zijn aan Jacob Wouter Bernartssen van Drongelen een bedrag van 500 gulden terzake van een transport op heden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-4-1652 bij Claesken Cornelissen, huisvrouw van Jacob Wouters van Drongelen, ingelost is.  
Folio 24   Willem Wouter Cornelis Vouthengel en Jan Jacob Michielssen stellen zich borg voor Jacob Wouter Bernartssen van Drongelen
   
21 mei 1643 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 91v Jan Willem Hendricxssen van Beddaff transporteert goederen aan Jan Jacob Michielssen. De kooppenningen zijn volledig betaald.

 

Ondertrouw: 9 jan 1645 Cornelia Willems Peters [77336]   Loon op Zand
   
    getuigen: Joannes Joannis en Nicolaus Guilielmi
Huwelijk: 31 jan 1645 Loon op Zand
    getuigen: Margareta Joannis en Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318]
Kinderen:    
   
Dochter: 26 nov 1645 Anna Jansen van Cleef [77337]    Loon op Zand
    getuigen: Maria Adriaens Hendricks Haemers [2267] (Maria Adriani Zegeri) nomine Maria Nicolai Judoci
     
Zoon:  27 okt 1647 Petrus Jansen van Cleef [78122]    Loon op Zand
   
    getuigen: Petrus de Raet nomine Gisbertus Willems Hendricks van de Plas [4539] en Angela Gisberts [14649] nomine Anna Anthonij
Zoon:  16 mrt 1650 Engelbertus Jansen van Cleef [77339]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318] nomine Judocus Petri en Margareta Guilielmi
     
Dochter: 1 sep 1652 Elisabetha Jansen van Cleef [77340]    Loon op Zand
    getuige: Angela Gisberts [14649] (Angela Gisberti Guilielmi)
     
Zoon:  13 apr 1655 Guilielmus Jansen van Cleef [77341]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] nomine Peeter Poisson [2664] en Maria Adriani
     
Zoon:  21 okt 1657 Theodorus Jansen van Cleef [77342]    Loon op Zand
    getuigen: Theodora (Dircxken) Gerrits Jans [19084] (Theodora G. de Robemont) en N. Muijlwijck
     
Zoon:  11 jun 1660 Guilielmus (Wilhelmus) Jansen van Cleef [77343]    Loon op Zand
    getuigen: Cornelius Gisberti en Adriana Adriani
     
Dochter: 19 jun 1663 Adriana Jansen van Cleef [77331]    Loon op Zand
    getuigen: Hermanus Cornelij en Antonia Adriani
     

 

29 jun 1650 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 37 Marten Geerit Marten Stevens en Jan Jacob Michielssen, weduwnaar van Anneken Geerit Marten Stevens, transporteren goederen aan Geerit Geerit Marten Stevens (1/2) en Jan Willemssen van Beddaff (1/2).
Folio 37  Willemken Geerit Marten Stevens transportert goederen aan Geerit Geerit Marten Stevens (1/2) en Jan Willemssen van Beddaff (1/2).
Folio 37  Jan Willemssen van Beddaff bekent schuldig te zijn aan Willemken Geerit Martens een bedrag van 2 gulden terzake van een transport op heden. 
   
11 okt 1650 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 47 Willem Peter Jan Hendricx genaamd Graeff transporteert goederen aan Gabriel Rutten.   
Folio 47v  Gabriel Rutten bekent schuldig te zijn aan Willem Peterssen Graeff een bedrag van 202 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 22-12-1655 bij Ghijsbert Peterssen Cleijn en Jan Jacobs ingelost is.   
Folio 47v  Willem Peterssen Graeff belooft de penningen die hij nog te ontvangen heeft aan Joost Goijaertssen, Ghijsbert Peterssen Cleijn en Jan Jacob Michielssen, zijn borgen voor de achterstallige betalingen aan de borgemeesters.   
Folio 47v  Willem Peterssen Graeff bekent dat Gabriel Rutten de eerste termijn en een deel van de tweede termijn betaald heeft van de kooppenningen terzake van een transport op heden. 
   
18 okt 1650 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 44v  Willem Peter Jan Hendricxssen, en Ghijsbert Peterssen Cleijn, Joost Goijaertssen en Jan Jacopssen Michielssen als zijn borgen, bekennen schuldig te zijn aan Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck een bedrag van 70 gulden.   
Folio 44v   Willem Peter Jan Hendricxssen verklaart dat zijn borgen de schuld mogen verhalen op de opbrengst van het koren op de hoeve van Huijbert Roeloffs erfgenamen.  
   
25 okt 1650 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 46v    Anthonis Cornelis Roestenborch en Joost Peter Nauwen (als borg) bekennen schuldig te zijn aan Wijtman Peterssen een bedrag van 25 gulden.  
Folio 46v    Anthonis Cornelis Roestenborch belooft zijn borg schadeloos te stellen.  
Folio 46v   Jan Jacop Michielssen en zijn broer Michiel bekennen schuldig te zijn aan Wijtman Peterssen een bedrag van 25 gulden.
   
21 jun 1657 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 40    Jan Jan Jacob Michielssen en zijn vader Jan Jacob Michielssen bekennen schuldig te zijn aan Cornelis Hendricxssen van Gilze en Jan Laureijs van den Hout, beiden wonende te Sprang, een bedrag van 60 gulden. 
   
18 jan 1670 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 1v   Jan Jacob Michiels en zijn echtgenote Cornelia Willems sluiten een overeenkomst met de kinderen van genoemde Jan en zijn eerste echtgenote Anna Gerits: Jan, Jacob, Wouter, Adriaen en Gijsbert.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat op Cornelia Willems, als weduwe, op 6 april 1671 betaald is.
   

 

Overleden:  voor nov 1670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
25 nov 1670 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 51v    Aert Huijbert Teulincx, gehuwd met Peeterken, transporteert goederen aan Cornelia Willems, weduwe van Jan Jacob Michielsen.
Folio 52    Jan, Jacob, Wouter, Adriaen en Gijsbert, allen kinderen van Jan Jacob Michiels, en met hen Michiel Jacob Michiels en Geerit Geerits als borg, bekennen schuldig te zijn aan Aert Huijbert Teulincx een bedrag van 80 gulden terzake van een transport op heden.
Folio 52v   Jan, Jacob, Wouter, Adriaen en Gijsbert, allen kinderen van Jan Jacob Michiels en Anneken Geerits, transporteren goederen aan hun stiefmoeder Cornelia Willems.
   
6 jan 1671 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 62  Jan, Jacob, Wouter, Adriaen en Gijsbert, zonen van Jan Jacob Michiels en Anna Gerits, transporteren goederen aan Reijnier Willems van Oirt en Jacob Michiels.
Folio 62   Reijnier Willems van Oirt en Jacob Michiels bekennen schuldig te zijn aan de zonen van Jan Jacob Michiels een bedrag van 705 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op heden.
Folio 62  Reijnier Willems van Oirt en Jacob Michiels, en met hen hun borg Michiel Jacobs, bekennen schuldig te zijn aan Cornelis Henricx van Gils een bedrag van 150 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 7-6-1684 ingelost is.
   
8 jan 1672 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 104v  Michiel Jacob Michiels en zijn zoon Jacob en dochter Engeltje bekennen schuldig te zijn aan Aerdt Huijbert Teulincx een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 14-12-1676 ingelost is.
Folio 104v  Michiel Jacob Michiels en zijn zoon Jacob en dochter Engeltjen bekennen schuldig te zijn aan Wijtman Peters een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 12-2-1675 ingelost is.
Folio 104v  Jan Janssen en Jacob Michiels bekennen schuldig te zijn aan Wijtman Peters een bedrag van 16 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 5-8-1676 ingelost is.
Folio 105  Jan, Jacob, Gijsbert en Adriaen, zonen van [Jan] Jacob Michiels, transporteren goederen aan Gerit Gerit Martens.
   
14 sep 1672 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 119   Cornelia Willem Peeters, weduwe van Jan Jacob Michielssen en geassisteerd met haar zoon Engelbert, transporteert goederen aan Jan Willems van de Plas.

 

 

 

@

Home

Kaamer

 

back / terug

 

24064

24066

24068

24070

24072

24074

24076

24078

24065

24067

24069

24071

24073

24075

24077

24079

               
12032

12033

12034

12035

12036

12037

12038

12039

6016
Michiel van Cleef [24236]
circa 1550 -
6017

6018

6019

3008
Jacob Michiels van Cleef [19549]
circa 1580 - 23 dec 1636
3009
Adriana [78917]
circa 1580 - 13 aug 1641
x
1504
Joannes Jacobs Michiels van Cleef [4770]
27 dec 1613 - voor nov 1670