Johannes Gijsberts Corstiaens de Cort (3582)    kwartier

Vader:     Gijsbert Corstiaens Gijsberts (4793)

Moeder:  Adriaentken Aerts Adriaens (4985)

 
Gedoopt: 13 okt 1613   Oisterwijkakte    
getuigen: Adrianus Joosten en Lucia Goijaerts [19204] (Lucia Corsten)

 

 

getuige bij huwelijk van Nicolaus Peter Willems de Kemmer [3580] en Maijken Adriaen Lenaerts Ronden [3592] Loon op Zand op 3 dec 1637

Ondertrouw: 1 nov 1637 Jenneken Peter Willems de Kemmer [3581]    Loon op Zand
    getuigen: haar vader Peter Willems de Kemmer [3573] en Joannes Arnoldi
Huwelijk: 3 dec 1637 Loon op Zand
   
    getuigen: haar broer Nicolaus Peters Willems de Kemmer [3580] en Guilielmus de Robemont [1318]
Kinderen:    
     
Zoon:  3 nov 1637 Gisbertus Jansen Gisberts Corstiaens de Kort [3991]    Loon op Zand
   
    getuigen: Marcelis Adriaens Schalcken [3968] en Maria Johannis
   
Zoon:  9 okt 1639 Laurentius Jansen Gisberts Corstiaens de Cort [4792]    Loon op Zand
    getuigen: Thomas Arnoldi en Maria Adriani
   
Dochter: 19 mrt 1642 Maria Jansen Ghijsberts Corstiaens [3992]    Loon op Zand
    getuigen: Leonardus Adriaens Loobs [47558] en haar aangetrouwd tante Engeltken Denijssen [14823]
   
Zoon:  19 nov 1644 Guilielmus Jansen Gisberts Corstiaens de Cort [14526]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendricks Servaessen de Robemont [1318] nomine Joannes Judocus en zijn tante Margaretha Peters Willems de Kemmer [47354]
   
Zoon:  28 apr 1647 Joannes Jansen Gisberts Corstiaens de Cort [3990]    Loon op Zand
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Geeridt Adriaens Pauwels Menen [3546] en zijn tante Margaretha Peters Willems de Kemmer [47354]
 
Dochter: 3 apr 1650 Anna (Anneken) Jansen Gisberts Corstiaens de Cort [3994]    Loon op Zand
    getuige: haar aangetrouwd tante Maria Henricks Cornelissen Andriessen [4678]
     
Zoon:  12 okt 1653 Adrianus Jansen Gisberts Corstiaens de Cort [19196]    Loon op Zand
    getuigen: zijn tante Maijken Peters Willems de Kemmer [3572] en Joannes Joannis

 

20 jul 1658 Loon op Zand
  Folio 119    Jan Gijsbert Corstiaenssen maakt een boedelscheiding met zijn broer Aert over de goederen van hun ouders.
   
12 feb 1661 Loon op Zand
  Folio 86v 1. Claes, 2. Peeter, 3. Geeridt Adriaen Pauwels, gehuwd met Maijken, 4. Jan Ghijsberts, gehuwd met Jenneken, 5. voornoemde Peeter, namens Adriaen Anthonissen van Giersberghen, zoon van Willemken, 6. Denijs Matthijs Peterssen, tevens voor zijn zusters Barbara en Laureijsken en 7. voornoemde Denijs voor Geeridt Huijberts, weduwnaar van Hendricxken, en diens zoon Michiel, allen kinderen en kleinkinderen van Peter Willemssen de Kemmer, sluiten een overeenkomst met Goijaert Janssen, weduwe van Anneken, dochter van Jan Huijberts Bastiaenssen en Lijsken Peter Willemssen de Kemmer, en hun zes onmondige kinderen, waarover Willem Tielemans van Hasselt voogd van moederlijke zijde is.
   
28 jul 1661 Loon op Zand
  Folio 120v Claes Peeterssen de Kemmer transporteert goederen aan zijn zwager Jan Ghijsbert Corstiaenssen.
Folio 121 Jan Ghijsbert Corstiaenssen bekent schuldig te zijn aan Claes Peeterssen de Kemmer een bedrag van 207 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-7-1661 bij Adriaen Wouterssen Cauwenberch, ten behoeve van Angela de Roij, weduwe van Peeter Adriaenssen van den Braecke, ingelost is.
Folio 121v Jan Ghijsbert Corstiaenssen, wonende op de Roestelberg, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Wouterssen Cauwenberch, mulder te Waalwijk, een bedrag van 107 gulden en 10 stuivers.
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen Loon op Zand
  Roestelberg
  Jan Ghijsbert Corsten
 - zijn deel in de stede van Peter Willems, aanslag: 2 gld.
   
13 mei 1665 Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden
  ROESTELBERCH
* Peeter Peeterssen Kemmer
- landbouwer, arbeider voor anderen
* Jan Gijsbert Corsten
- landbouwer, arbeider voor anderen
* Aert Gijsbert Corsten
- landbouwer, arbeider voor anderen
 
15 jun 1665 Loon op Zand
  Folio 32v Jan Gijsbert Corsten, borgemeester, bekent schuldig te zijn aan Thomas de Leeuw een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 17 januari 1672 ingelost is.
Folio 32v Jan Gijsbert Corsten, borgemeester, bekent schuldig te zijn aan Dirck Peeter Haemers voor het onmondige kind van wijlen Cornelis Tunus Schuerman een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-6-1682 ingelost is.
   

 

 

Overleden:    voor okt 1679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
12 okt 1679 Loon op Zand
  Folio 104 [Gijsbert] Laureijs, Jan en Gijsbrecht, zonen van Jan Gijsbert Corsten, Adriaen Cornelis Oerlemans, gehuwd met Maria Jansen Gijsbrechts, en Adriaen Janssen Boom, gehuwd met Anneken Jan Gijsbrechts, allen erfgenamen van Jan Gijsberts Corsten en Jenneken Peeters, maken een boedelscheiding.

 

@

Home

Kaamer

 

back / terug

 

24320

24322
Marcelis Gijsberts Haermans Wijten [47561]
circa 1500 -
24324
Joost Jansen van Iersel [54291]
circa 1500 - voor mrt 1556
24326
Embrecht Goossens van der Borcht [49184]
circa 1480 - voor apr 1540
24328

24330

24332

24334

x
x
x
24321

24323
Margriet Hendricks Gerrits van Boerden [47562]
circa 1500 -
24325
Marie Wijtmans Gerrits Willems [54292]
circa 1500 -
24327
Catharina [54289]
circa 1480 -
24329

24331

24333

24335

               
12160
Gijsbert Jansen van Gierle [47559]
circa 1530 -
12161
Catelijn Marcelissen Gijsberts Wijten [47560]
circa 1530 -
12162
Jan Joosten van Iersel [19202]
circa 1530 - voor 1599
12163
Maria Embrechts Goossens van der Borcht [19203]
circa 1530 -
12164

12165

12166

12167

x
x
6080
Corstiaen Gijsberts Jansen van Gierle [19200]
circa 1565 -
6081
Maria Jansen Joosten van Iersel [19201]
circa 1565 - voor jun 1601
6082

6083

x
3040
Gijsbert Corstiaens Gijsberts [4793]
circa 1590 - 18 mrt 1636
3041
Adriaentken Aerts Adriaens [4985]
circa 1590 - 13 mei 1657
x 3 jun 1612
1520
Johannes Gijsberts Corstiaens de Cort [3582]
13 okt 1613 - voor okt 1679