Lenaert Hendricxssen van Mulbrecht  (3357)          kwartier

 
Geboren:   circa 1620  
     
 

 

 

 

 

 

Huwelijk:                            Neeltken Cornelis Geeridtssen Tuijmelaer [3356]

Kinderen:

Dochter: circa 1640 Joanna Leenderts van Mulbrecht [23577]    
     
   
Zoon:  circa 1640 Henricus Leenderts van Mulbrecht [23574]    
     
   
Dochter: circa 1640 Maria Leenderts van Mulbrecht [23575]    
     
     
Dochter: circa 1645 Judith Leenderts van Mulbrecht [12031]    
     
     
Zoon:  circa 1650 Wilhelmus Leenderts van Mulbrecht [23576]    Waalwijk
     
     

 

10 nov 1644 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 204  Geeridt Cornelis Geeritssen Tuijmelaer en Lenaert Hendricxssen van Mulbrecht, gehuwd met Neeltken Cornelis Geeridtssen Tuijmelaer, transporteren goederen aan Ghijsbert Mattheeus Peeterssen van Riel. 10-11-1644  Folio 205   Ghijsbert Mattheeus Peeterssen van Riel bekent schuldig te zijn aan Geeridt Cornelissen Tuijmelaer en zijn zwager Lenaert Hendricxssen een bedrag van 600 gulden terzake van een transport op heden.  Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 30-12-1646 ingelost is. 10-11-1644
 
10 mei 1651 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 105 Jan Cornelissen Tuijmelaer cedeert aan Lenaert Hendricxssen van Mulbrecht ten behoeve van het klooster van Nazareth te Waalwijk een jaarlijkse cijns van 5 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Cornelis Peter Anthonissen op 23-12-1651 instemt om de cijns aan het klooster Nazareth te betalen. Zuster Anneken Wouters, procuratesse van het klooster, bekent op 6-12-1661 dat het kapitaal en de rente ingelost zijn. 10-5-1651
   
13 dec 1651 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 137 Lenaert Hendricxssen van Mulbrecht, wonende te Waalwijk, verleent volmacht aan zijn echtgenote Neeltken Cornelissen Tuijmelaers om voor diverse gerechten goederen te transporteren, welke hij tevens voor zijn zwager Geerit en Jan Cornelissen Tuijmelaers verkocht heeft. 13-12-1651
   
23 dec 1651 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 140v    Joost Geeridtssen Cool, wonende te Sprang en gehuwd met Lijsken Aertssen dochter van Judich Janssen, (1/2) en Aert Gielissen, tevens voor zijn broer Corstiaen (22 jaar), (1/2) transporteren goederen aan Geerit en Jan Cornelissen Tuijmelaer en Lenaert Hendricxssen van Mulbrecht.   23-12-1651 
Folio 141   Joost Geeridtssen Cool en Aert Gielissen bekennen dat zij alle kooppenningen ontvangen hebben die Geerit en Jan Cornelissen Tuijmelaer en Lenaert Hendricxssen van Mulbrecht hen verschuldigd waren terzake van een transport op heden.   23-12-1651
   
29 sep 1660 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 27  Lenaert Hendricxssen van Mulbrecht, bakker en wonende te Waalwijk, bekent schuldig te zijn aan Maijken Adriaenssen Cauwenberch de jonge een bedrag van 50 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 29-6-1664 bij Adriaen Quirijn Diercxssen van Spaendonck ingelost is.  29-9-1660
   

 

Beroep: bakker
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

Home

Kaamer

 

back / terug