Maria Gerrit Dirck Castelijns (2651)          kwartier

Vader:          Gerardus Theodorus (13786)

 

 
Geboren: circa 1610    
       

 

 

 

Huwelijk:                            Cornelis Hendrickx Rombouts (2649)

   
Zoon:  circa 1637 Henrick Cornelis Rombouts [2650]    
     
   
Dochter: 4 dec 1639 Dijmpna (Digna) Cornelis Rombouts [2648]    Loon op Zand
    getuigen: Adrianus Theodorus en Maria Peter Huermen
   
Dochter: 5 dec 1641 Adriana Cornelis Kelders [12033]    Loon op Zand
    getuigen: Gerardus Guilielmus en Thomasken Adriaen Peter Maes [2228] (Thomasken Hubertus)
   
Dochter: 10 feb 1644 Cornelia Cornelis Rombouts [2652]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendrick Servaessen de Robemont [1318] en Henrica Gerardi
     
Dochter: 20 jun 1646 Anna Cornelis Rombouts [23789]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendrick Servaessen de Robemont [1318] nomine haar oom Rombout Hendrick Rombouts [4619] en Margareta Joannes nomine Maria Theodorus
     
Dochter: 13 jun 1647 Maria Cornelis Rombouts [12100]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendrick Servaessen de Robemont [1318], Egidius Cornelis, Anna Walterus en Maria Joannes
   
Zoon:  7 okt 1648 Theodorus (Dirck) Cornelis Kelders [12030]    Loon op Zand
    akte
    getuigen:Petrus de Raet en Thomasken Adriaen Peter Maes [2228] (Thoma uxor Huberti Judoci)
   
Dochter: 6 jun 1650 Catharina Cornelis Rombouts Kelders [2655]    Loon op Zand
    getuige: Thomasken Adriaen Peter Maes [2228] (Thoma Huberti)
   
Dochter: 10 jan 1653 Johanna (Jenneken) Cornelis Rombouts [2656]    Loon op Zand
    getuige: Catharina Joannes
     

 

1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen te Loon op Zand
  VAERTE
  de weduwe van Cornelis Hendrick Rombouts
- een stede met hof en huisakker, groot 3,5 lps, aanslag: 2 gld. 14,5 st.
- een perceel land, gelegen over de Vaart, groot 4,5 lps, aanslag: 2 gld. 2,5 st.
- een perceeltje land, geleven over Hens Leijten steeg, groot 37,5 rdn, aanslag: 7,5 st.
- een akkerland, genaamd 'Wouter Jan Wouters lant', groot 2,5 lps, aanslag: 25 st.
   
1664 Lijst van het zoutgeld te Loon op Zand
  VAERTE
  wed. Corn. Henrick Rombouts: 38 st.
   
13 apr 1668 Loon op Zand
  Folio 1 (1) Henrick, zoon van wijlen Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, (2) Cornelis Lambert van den Hove, gehuwd met Digna Cornelis Rombouts, (3) Dirck Lamberts van den Hove, gehuwd met Cornelia Cornelis Rombouts, (4) Rombout Henrick Rombouts en Gerit Dirck Anthonis, voogden over de vier onmondige kinderen van voornoemd echtpaar, maken een boedelscheiding. Het slot van de ake staat op folio 5. 13-4-1668
Folio 5 Maria Gerit Castelijns, weduwe van wijlen Rombout [Cornelis] Henrick Rombouts bekent schuldig te zijn aan Gerit Dirck Anthonis een bedrag van 292 gulden. 13-4-1668
Folio 5 Henrick Cornelis Rombouts bekent schuldig te zijn aan zijn moeder Maria Castelijns een bedrag van 292 gulden.13-4-1668
   
24 dec 1669 Loon op Zand
  Folio 33v Maria Gerit Dirck Castelijns, weduwe van Cornelis Rombouts en geassisteerd met Jan Aerdts de Hooch, stelt zich borg voor Henrick Cornelis Rombouts, wonende in Hoogstraten, wanneer die de windkorenmolen van Merksplas wil pachten. 24-12-1669
   
9 mrt 1670 Loon op Zand
  Folio 11v  Henrick, Dirck en Adriana, kinderen van Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, Cornelis Lamberts van den Hove, gehuwd met Digna, en Dirck Lamberts van den Hove, gehuwd met Cornelia, ook dochters van genoemd echtpaar, en tevens sterk makend voor Catharina en Jenneke, ook dochters van genoemd echtpaar, transporteren goederen aan hun moeder Maria Gerit Dircx. 9-3-1670
Folio 43  Henrick, Dirck, Adriana, Cornelis Lamberts van den Hove (gehuwd met Digna), Dirck Lamberts van den Hove (gehuwd met Cornelia) en zij allen ook voor hun zusters Catharina en Jenneken, allen kinderen van Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, transporteren goederen aan hun moeder. Hun moeder heeft eerst afstand gedaan van de tocht. 9-3-1670
   
9 apr 1670 Loon op Zand
  Folio 49 Maria Gerit Dirck Castelijns, weduwe van Cornleis Henrick Rombouts, stelt zich borg voor haar zoon Henrick Cornelis Rombouts die voor drie jaar de pacht van de windmolen te Merksplas op zich heeft genomen. 9-4-1670
Folio 20v Maria Geerit Dirck Castelijns, weduwe van Cornelis Hendricx Rombouts en geassisteerd met president-schepen Marten Geerit Back, stelt zich borg voor haar zoon Henrick Cornelis Rombouts voor diens verplichtingen uit de windmolen te Merksplas. 9-4-1670
   
24 jul 1672 doopgetuige
  van haar kleindochter Maria Cornelis van den Hoven [47295] Loon op Zand
   
13 jun 1679 Loon op Zand
  Folio 89   Dirck Cornelis Kelders bekent schuldig te zijn aan (ook voor zijn moeder Maeijken Geerits Castilijns) Jan Aerts de Hoogh een bedrag van 86 gulden en 14 stuivers terzake van nog een openstaande koopsom na een transport.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 9-10-1710 bij Wouter de Graeff, gehuwd met Seijcken Jansse de Hoogh, ingelost is. 13-6-1679
Folio 89v   Dirk Cornelissen Kelders bekent schuldig te zijn aan Adriaen Gijsberts Verhoeven een bedrag van 51 gulden terzake van verschoten geld.   De goederen van zijn moeder Maijken Gerrit Casteleijns zijn onderpand. 13-6-1679
   
14 feb 1681 Loon op Zand 
  Folio 82 Dirck Lamberts van Hoven en Maijken Geerts, weduwe van Cornelis Hendrickx Rombouts, bekennen schuldig te zijn aan vorster Nicolaes van Duppen ten behoeve van Maria Verheijden, weduwe van Eland de Pottere en wonende te 's-Hertogenbosch, een bedrag van 100 gulden. 14-02-1681
   

 

 

Overleden voor mei 1689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
26 mei 1689 Loon op Zand
  Folio 176   Dirck Cornelis Kelders en Walraven van der Elst, voogden over de minderjarige kinderen van Caerel Aerts de Roij en Ariaentie Cornelis Kelders, transporteren goederen aan de minderjarige kinderen van Dirck Cornelis Kelders en Judith Leenderts van Wilbrecht.   De goederen zijn afkomstig uit de nalatenschap van Maria Gerrits Dirx, wed. Cornelis Hendrix Kelders. 26-5-1689.
   

 

 

@

 

Home

Kaamer

 

back / terug