Leonardus (Leendert) Theodorus Kelders (11963)

       
  kwartier

Vader:       Theodorus Cornelis Kelders (Rombouts) (12030)

Moeder:   Judith Leenderts van Mulbrecht (12031)

 
Gedoopt:   8 nov 1685  Loon op Zand  
akte    
getuigen: zijn oom Henricus Leenderts van Mulbrecht [23574] en zijn tante Maria Leenderts van Mulbrecht [23575]

   

 

 

                                      

ondertrouw: 2 mei 1716   Margareta Jansen van der Crabbe (12020), Loon op Zand

   
25 mei 1716 Loon op Zand
  Folio 168v    Schikking in de zaak tussen Engelina Verlegh en Leendert Kelders over de alimentatie van het kind zij hebben gekregen. Leendert betaalt 170 gulden aan alimentatie en wordt daarvoor ontslagen van trouwbeloften.
In de marge staat aangetekend dat 65 gulden contant betaald is en dat voor 105 gulden op 6 juni 1716 een schuldbekentenis afgelegd is
.
   
6 juni 1716 Loon op Zand
  Folio 170    Leendert Kelders verklaart schuldig te zijn aan Engelina Claesse Verlegh een bedrag van 105 gulden, zoals afgesproken bij de schikking van 25 mei j.l.
   
Huwelijk:     7 jun 1716 Loon op Zand  
kerk.huw RK:  3 jul 1716 Margareta Jansen van der Crabbe (12020)
  akte

Kinderen:

   
Dochter: 29 sep 1716 Petronilla Leonardus Kelders [12014]    Loon op Zand
    getuigen: Petrus van der Crabbe en Barbara Janse Ockers
   
Zoon:  28 mrt 1718 Theodorus (Dirk) Kelders [12021]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Gerardus Theodorus Kelders [12216] en zijn tante Helena Theodorus Kelders [12217]
     
Dochter: 3 jul 1720 Juditha Kelders [12029]    Loon op Zand
    getuige: haar oom Gerardus Theodorus Kelders [12216]
     

 

 

14 juni 1717 Loon op Zand
  Folio 210    De heer Barent Sas, procureur, deponeert een bedrag van 93 gulden, 6 stuivers en 4 penningen bij de schepenbank. Dit geld heeft Engelina Claesse Verlegh gekregen van Leendert Kelders en moet dienen om de kosten van de procureur en de rechtbank te betalen.
Het restant, groot 43 gulden en 6 stuivers, is op 10 maart 1721 uitbetaald aan Engelina Claesse Verlegh. 14-6-1717
   
22 mei 1719 Loon op Zand
  naam: Ockers, de 5 kinderen van Peter en Margreta Crabben voor de helft en Leendert Kelders (gehuwd met Margreta Crabben) voor de wederhelft
actie: verkoop
datum: 22-5-1719
pagina: 18v
bijzonderheden:
lokatie: Cleijn Waspick, Kleijne Eelant
bron: archief schepenbank 163
   
5 dec 1720 Loon op Zand
  Folio 29      Leendert Kelders, weduwnaar van Margreta van der Crabbe, sluit een huwelijkscontract met Lijsbet Boom. 5-12-1720
Folio 29v    Inventaris van de nalatenschap van Margreta van der Crabbe, eerder wed.v. Peter Ockers, nu in tocht bij haar laatste man Leendert Kelders, en straks eigendom van haar kinderen. 5-12-1720
   

 

Huwelijk:  27 dec 1720 Elisabetha Antonius Boom (11964),  Loon op Zand
  akte

Kinderen:

Dochter: 10 aug 1721 Joanna Kelders [11948]    Loon op Zand
    getuigen: haar tante Maria Antonius Boom [23543] en Jacobus Boom
    akte
     
Zoon:  12 nov 1722 Gerardus Kelders [12025]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Gisbertus Antonius Boom [23552] en Petronilla Maes
     
Zoon:  2 feb 1725 Anthonius Kelders [12016]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Joannes Antonius Boom [12564] en zijn aangetrouwd tante Maria Adriaense Cauwenberch [13279]
     
Dochter: 28 sep 1727 Cornelia Kelders [12027]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Gisbertus Antonius Boom [23552] en Joanna van Felst
   
Zoon:  12 mei 1731 Joannes Kelders [12028]    Loon op Zand
    getuigen: zijn halfzus Petronilla Leonardus Kelders [12014] en zijn aangetrouwd oom Joannes Antonius van Dijck [13273]
     
Dochter: 22 dec 1733 Cornelia Kelders [12018]    Loon op Zand
    getuigen: haar oom Joannes Antonius Boom [12564] en haar tante Getrudis Antonius Boom [12568]
   
Zoon:  9 aug 1737 Gijsbert Kelders [12017]    Loon op Zand
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Joannes Antonius van Dijck [13273] en Joanna Boom
     

 

doopgetuige op 8 jul 1725 van zijn nicht Joanna Antonius Boom (14242) te Loon op Zand

 

1730-1731 Hoofdgeld- of gemaallijst Loon op Zand
  Roestelbergh en Vaart
2-4 Leendert Kelders, zijn vrouw elisabeth, kinderen Pieternel, Johanna, Geerit en Anthonij
   
29 apr 1734 Loon op Zand
  Folio 102v    Paspoort voor Aart de Bont om met zes runderen en vier kalveren, gekocht van Leendert Kelders, naar het land van Altena te reizen. 29-4-1734
   
1736 Lijst van huizen in de heerlijkheid Loon op Zand
  Kaatsheuvel 369 (huis)
eigenaar/bewoner: Leendert Kelders

 

doopgetuige van zijn kleinzoon Gerardus Kelders [14229] Loon op Zand op 16 aug 1739

 

7 mrt 1750 Loon op Zand
  folio 227v    Leendert Kelders als rechtsopvolger van Arien van Turnhout, Nijs Biesmans, geh.m. Margrita van Turnhot, en Aalbert Verhagen, geh.m. Maria van Turnhout, maken een boedelscheiding van goederen van hun ouders. 7-3-1750
   
9 mei 1753 Loon op Zand
  folio 152v    De heer Marcus Mouriau, wonende te Brussel, als gelastigde van Anna Catharina Coenraats, geh.m. Peter van Dalen en dochter van wijlen Anthonis Coenraat en Cornelia Kelders, Maria Margrita Coenraat, geh.m. Carblus Taekels, en Maria Theresia Coenraat, geh.m. voornoemde Marcus Mouriau, verlenen volmacht aan procureur Hendrik van Vught om voor hen een rechtzaak te beginnen tegen Leendert Kelders. 9-5-1753
   

 

 

Overleden:  (74 jaar oud) 19 mei 1760   Loon op Zand
akte
(laat kinderen na)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
21 nov 1765 Loon op Zand
  folio 107    Inventaris van de nalatenschap van Leendert Kelders, opgemaakt door zijn weduwe Lijsbet Boom, op verzoek van Johannes Josephes Obeë, wonende te Brussel en gehuwd met Pieternella Kelders, als vader van zijn drie kinderen die aanspraak hebben op goederen van genoemde Leendert Kelders. 21-11-1765
   
 17 mrt 1768 Loon op Zand
  folio 107v    Hendrik van Vugt, als gelastigde van Johannes Obee als vader van zijn kinderen bij Petronella Kelders, sluit een overeenkomst met Lijsbet Boom, wed.v. Leendert Kelders, en haar kinderen Anthonij Kelders, Gijsbert Kelders, Hendrik van Beurden, geh.m. Johanna Kelders (eerder wed.v. Bastiaan van Dijk) en Willem Adriaanze van Riel, geh.m. Cornelia Kelders, over de nalatenschap van genoemde Leendert Kelders.
Leendert Kelders huwde eerst Margareta van der Crabbe, bij wie hij twee kinderen kreeg: Petronella en Dirk Kelders. Petronella huwde met Johannes Obee te Brussel, Dirk overleed kinderloos. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde Leendert met Lijsbet Boom bij wie hij de vier andere kinderen kreeg. Leendert overleed op 15 mei 1760. Na deze akte volgt de procuratie van Johannes Obee te Brussel waaruit blijkt dat hij in de Kattestraat bij de Oude Markt woont.
17-3-1768
   
 18 nov 1769 Loon op Zand
  naam: Kelders, Anthonij, Jan en Gijsbert, Hendrik van Beurden (gehuwd met Johanna Kelders) en Willem van Riel (gehuwd met Cornelia Kelders), allen erfgenamen van Leendert Kelders en Elisabeth Boom
actie: verkoop
datum: 18-11-1769
pagina: 104v
bijzonderheden: huis, hof, werf, weiland, schuur
lokatie: op de Caatsheuvel
bron: archief schepenbank 17
   
 29 nov 1769 Loon op Zand
   folio 236    Anthonij Kelders, Gijsbert Kelders, Hendrik van Beurden, geh.m. Johanna Kelders, en Willem van Rie, geh.m. Cornelia Kelders, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders.  29-11-1769
   
19 apr 1770 Loon op Zand
  folio 272    Schepenen bezoeken op verzoek van Peter en Jacobus van Wanrooij het huis dat hen op 21 november 1769 getransporteert is door de kinderen van Leendert Kelders. Het huis heeft de nodige reparaties nodig. 19-4-1770
   

 

@

 

Home

Kaamer

 

back / terug

 

6112

6114

6116
Theodorus onbekend [23791]
circa 1560 -
6118

6120

6122

6124
Geerit Tuijmelaer [11974]
circa 1560 -
6126

6113

6115

6117

6119

6121

6123

6125

6127

               
3056
Hendrick Rombouts [4618]
circa 1580 -
3057

3058
Gerardus Theodorus [13786]
circa 1580 -
3059

3060

3061

3062
Cornelis Geeridt Tuijmelaer [3355]
circa 1590 -
3063

x
x
1528
Cornelis Hendrickx Rombouts [2649]
circa 1610 - 24 dec 1657
1529
Maria Gerrit Dirck Castelijns [2651]
circa 1610 - tussen feb 1681 en mei 1689 
1530
Lenaert Hendricxssen van Mulbrecht [3357]
circa 1620 -
1531
Neeltken Cornelis Geeridtssen Tuijmelaer [3356]
circa 1620 -
x
x
764
Theodorus (Dirck) Cornelis Kelders [12030]
7 okt 1648 - 16 sep 1710
765
Judith Leenderts van Mulbrecht [12031]
circa 1645 - 5 jan 1705
% 31 dec 1670
382
Leonardus (Leendert) Theodorus Kelders [11963]
8 nov 1685 - 19 mei 1760