Hubertus (Huijbrecht) Jacobs Willems Franken  (12715)    kwartier

Vader:        Jacobus Willems Franken (12728)

Moeder:     Elisabeth Pieters Gerrits (12733)

   
Gedoopt:  23 sep 1657   Groot Zundertakte     
getuigen: Joannes Adriaens Mertens [80945] en zijn tante Cornelia Pieters Gerrits [46914]

 

 

Huwelijk:  3 jan 1685 Maria Cornelissen Aernouts [12716]   Loenhout
    getuige: haar broer Arnoldus Cornelissen Aernouts [12721]
Kinderen:    
     
Zoon:  22 mrt 1685 Petrus Huijbrechts Franken [12722]    Loenhout
    getuigen: zijn oom Arnoldus (Aernout) Cornelissen Aernouts [12721] en zijn tante Elisabeth Jacobs Franken [12741]
     
Zoon:  1 nov 1686 Cornelis Huijbrechts Franken [12724]    Loenhout
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Hendrik Cornelissen Sebrechts [12742] en zijn tante Catelijn Cornelissen Aernouts [81113]
     
Zoon:  4 jul 1688 Joannes (Jan) Huijbrechts Franken [12705]    Loenhout
    zijn oom Egidius (Dielis) Jacobs Franken [12720] en zijn tante Barbel Cornelissen Aernouts [12719]
     
Zoon:  25 feb 1690 Adrianus Huijbrechts Franken [12726]    Loenhout
    getuigen: Peter Gabriels en zijn oudtante Catelijn Anthonissen van Aken [81139]
     
Zoon:  8 nov 1691 Gerardus (Geert) Huijbrechts Franken [81118]    Loenhout
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Andries Mans [81172] en zijn aangetrouwd tante Jenneken Jansen Aerts van Tichel [81117]
   
Zoon:  21 apr 1694 Jacobus Huijbrechts Franken [81119]    Loenhout
    getuigen: zijn grootvader Cornelis Jansen Cornelissen Aernouts Wagemakers [12717] en zijn grootmoeder Elisabetha Pieters Gerrits [12733]
     
Zoon:  12 jul 1696 Jan-Louis Huijbrechts Franken [81121]    Loenhout
    getuigen: Jan Lodewijk van Sigen en Maria Anna Moons
     
Dochter: 13 nov 1698 Cornelia Huijbrechts Franken [12727]    Loenhout
    getuigen: haar achterneef Jan Jansen Wagemakers [81359] en Cornelia Cornelissen Peters Ooms [81392]
     

 

1693 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief   Volkstelling Loenhout
Huijbrecht Jacob Willemen ende Maeijken Corneel Aernauts sijn vrouwe, Cornelis, Jan, Adriaen ende Geert hun kinderen, Cathrine N, costkint vuijt vindelinghuijs, Aert Janssen Neeffs, van armen besteit
   
7 nov 1694 doopgetuige van zijn neef Jacob Aerts Aernouts [81482] Loenhout
   
26 okt 1695 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 176
folio 25v  Passchijn Cornelis Crock x +Cornelis Jan Aernouts / Catelijn Cornelis Aernouts x Andries Mans - Joan Franchois van Elsacker procuratie hebbende van Jan Cornelis Aernouts - Peeter en Aernout Cornelis Aernouts - Maeijken Cornelis Aernouts x Huijbrecht Jacob
folio 27r  Catelijn Cornelis Aernouts x Andries Mans - Joan Franchois van Elsacker, last hebende van Jan Cornelis Aernouts - Peeter en Aernout Cornelis Aernouts - Maeijken Cornelis Aernouts x Huijbrecht Jacob Willemen - Barbel Cornelis Aernouts x Dilis Jacob Francqu
   
30 jan 1696 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 177   
folio 2v Catelijn Cornelis Aernouts x Andries Mans - Joan Franchois van Elsacker, gemachtigd van Jan Cornelis Aernouts - Peeter en Arnout Cornelis Arnouts - Maeijken Cornelis Arnouts x Huijbrecht Jacob Willemen - Barbel Cornelis Arnouts x Dilis Jacob Francquen - C
folio 3r zelfden verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts erven bij het "schoubosch"
folio 4r zelfden verkochten aan Dilis Jacob Francquen een beemd in Popendonk
folio 4v Huijbrecht Jacob Willemen x Maeijken Cornelis Arnouts verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts een stede met huis en erven aan vs Maeiken toekomende bij S/D dd 26.10.1695
folio 5r Jan Naes Janssen x +Engel Jan Jan Arnouts en Jan Jan Arnouts als momboor met Dierck Naes Janssen als toeziener van het weeskind genaamd Naes; akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind
   
11 sep 1696 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 177
folio 41v   Michiel Martin van Elsacker, gemachtigd van juffr Elisabeth van Lanschot x sr Peeter Versmissen, koopman, Antwerpen, en van Huijbrecht Jacob Francquen hernieuwt akte van erfgeving Antwerpen dd 10.09.1696 waarbij eerste mandanten transporteren aan tweede m
   
1 mei 1697 doopgetuige van zijn neef Henricus Dielissen Franken [46908] Groot Zundert
   
1698 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief   Volkstelling Loenhout
Huijbrecht Jacob Willemen ende Marie Corneel Aernauts sijn huijsvrouwe, Corneel, Jan, Geert, Jacob, Jan Louis ende Cornelie Huijbrecht Jacob Willemen hun kinderen
   
15 jul 1698 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 181  
folio 23r  Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Aernout Cornelis Aernouts een deel in een hooimade in de "werdels"
folio 23v  Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Huijbrecht Jacob Willemen een hooimade op het "schoubosch"
folio 24r  Arnout Cornelis Arnouts is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker de som van 290 gld terzake de koop van twee percelen hooimaden in de "werdels" (cfr vorige akten)
folio 25r  Huijbrecht Jacob Willemen is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker de som van 145 gld terzake koop van hooimade op het "schoubosch"
   
10 sep 1698 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 181
folio 30r   Huijbrecht Jacob Francquen verkocht aan Heijndrick Cornelis Sebrechts x Elisabeth Jacob Francquen een stede met huis en erven welke hem toekomen bij erfgave van juffr Elisabeth van Lanschot x sr Versmissen voor schepenen van Antwerpen dd 10.09.1696
folio 31r   Joan Franchois van Elsacker verkocht aan Huijbrecht Jacob Willem Francquen een stede met huis en erven welke hij zelf gekocht had van Anna Catharina Maillarts x +Jacobus Anthonius de Witte
folio 31v  Huijbrecht Jacob Willem Francquen verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven
   
20 mrt 1702 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 182
folio 163r  Jan, Peeter, Arnout en Cornelis Cornelis Jan Aernouts - Catelijn Cornelis Aernouts x Andries Mans - Marie Cornelis Jan Aernouts x Huijbrecht Jacob Francquen - Barbara Cornelis Jan Aernouts x Dilis Jacob Francquen - Cornelie Cornelis Jan Aernouts - Peerijn
   
1709 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Volkstelling    Nr.187
Huijbrecht Jacob Willemen met Marie Aernauts; kinderen: Peeter, Geert, Cornelie
   
30 nov 1711 doopgetuige van zijn kleinzoon Hubertus Cornelissen Franken [46727] Bergen op Zoom
   
6 mei 1711 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 190
folio 32v  Joan Franchois van Elsacker gekweten door Huijbrecht Jacob Franquen van 145 gld, welke deze bekend had schuldig te zijn op 15.07.1698
190 folio 33r  zelfde nog gekweten door Huijbrecht Jacob Franquen van een rente van 37 gld 10 st die deze verleden had op 10.09.1698
folio 33v  Huijbrecht Jacob Willem Francquen verkocht aan de priorin van sint margrietendael een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven op de "heijbaert" welke hij gekocht heeft van Joan Francois van Elsacker op 10.09.1698, op een hooimade op het "sch
   
29 dec 1711 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 191
folio 23r   Adriaen Marijnis Woodts, Nispen x +Perijntien Cornelis Aernouts - Aernout Cornelis Aernouts - Peeter Cornelis Aernouts - Cornelis Cornelis Aernouts - Cornelie Cornelis Aernouts - Huijbrecht Jacob Francquen x Marie Cornelis Aernouts - Andries Mans als momb
   
2 okt 1713 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 193
Cornelis Cornelis Claesen verkocht aan Huybrecht Franquen een beemd "beuskens acker" 5 L op "den Heibaerd".
Cornelis Cornelis Claesen heeft 150 gld ontvangen van Huybrecht Franquen voor de verkoop van "beuskens
acker"
   
18 apr 1716 doopgetuige van zijn kleindochter Barbara Adams Jansen Adams [81170] Loenhout
   
20 nov 1716 doopgetuige van zijn kleinzoon Cornelis Peters Franken [82914] Loenhout
   
12 jun 1716 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 195
Huybrecht Jacob Francquen is 100 gld schuldig aan Margriet van Aecken, verbonden aan "Bluskens acker" 5 L op de Heibaard, O Jan Lenaerts Wirckx, Z de weduwe Joan Aertssen , W Jacob Crocx en N "het glasbosch"
   

 

 

 

Begraven: 7 feb 1728 Loenhout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
11 nov 1734 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief   Schepenregister 205 
folio 215   Elisabeth Peeter Broomans x + Peeter Huyb Francken en Adriaen Hendrick Bartholomeeusen x + Cornelia Huyb Francken repudiëren het sterfhuis van + Huyb Francken x + Maeyken .... Henssen, der comparanten schoonvader en schoonmoeder
   
30 dec 1734 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief   Schepenregister 205 
folio 216  Jan Huyb Francken repudiëerde eveneens het sterfhuis van zijn vader zaliger Huyb Francken x Maeyken Henssen
   
   
   
11 jan 1794 uit: Geschiedenis van Loenhout
  Oud Archief  Schepenregister 239
folio 6 v  Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte Loenhout dd 11.05.1711 [6 mei 1711] waarbij Huijbrecht Jacob Willem Franquen verkocht aan het klooster van sint margrietendael een rente van 37 gld 10 st op een stede met huis en erven op de “grooten heijbaert” en op ande
   
 

@

veel informatie heb ik gehaald uit: geschiedenisvanloenhout.net  (externe website)

 

Home

Kaamer

 

 

back / terug

 

11648
Franck Willems Jacobs [12987]
circa 1540 -
11650

11652
Geraert Hendriks van Kerkoerle [12967]
circa 1550 -
11654
Rudolphus (Roef) Dielissen Dircks Haubrakens [12983]
circa 1550 -
11656

11658

11660

11662

x
x
x
11649
Elisabeth Jansen Geerits Mercks [12988]
circa 1540 -
11651

11653
Catharina Jonassen Augustijns [12969]
circa 1550 -
11655
Juetken Jansen van der Schoot [12984]
circa 1550 -
11657

11659

11661

11663

               
5824
Jacob Francken Willems [12965]
circa 1565 -
5825

5826
Joannes (Jan) Gerrits van Kerkoerle [12966]
circa 1570 -
5827
Mechtildis (Metteken) Roefs Haubrakens [12982]
circa 1570 -
5828

5829

5830
Hubertus Willems [46930]
circa 1570 -
5831

o 19 jun 1593
2912
Willem Jacobs Francken [12743]
circa 1585 - 2 okt 1653
2913
Maria Jansen Geerts van Renhees [12744]
circa 1595 - 1 okt 1635
2914
Pieter Gerrits Willems [46793]
circa 1595 -
2915
Geertruijd Huijbrechts Willems [46794]
6 mei 1601 -
x
x
1456
Jacobus Willems Jacobs Franken [12728]
29 aug 1621 - voor sep 1702
1457
Elisabetha Pieters Gerrits [12733]
7 mrt 1627 - 1 sep 1702
x
728
Hubertus (Huijbrecht) Jacobs Willems Franken [12715]
23 sep 1657 - 7 feb 1728